Vážení a milí rodiče,

dovolte mi srdečně vás přivítat v novém školním roce 2017/2018.

Velmi se těšíme na společné chvíle strávené s našimi žáky a též na společná setkání s vámi.

Naším cílem je, abychom našim žákům předávali takové znalosti a dovednosti, které jim v životě pomohou, aby chodily do školy rádi a s chutí.

Jsme si vědomi toho, že dítě má určitou kapacitu, kterou je schopno škole dát. S tou je nutné pracovat zcela obezřetně, abychom ji využili co nejefektivněji a s přihlédnutím k jeho budoucím potřebám.

Milí rodiče, v případě, že budete mít jakékoliv návrhy na zlepšení, připomínky či problémy, prosím, můžete se na nás kdykoliv s důvěrou obrátit (osobně, telefonicky, emailem).

Vaše spokojenost a spokojenost všech žáků je pro nás na prvním místě.

Jsme zde vždy a s ochotou pro vás.

S přátelským pozdravem

PaedDr. Evu Růžičková

Máme vlastní noviny!

Vydává je pátá třída a doufáme, že si je užijete. Podívejte se na naše noviny!

Místo gymnázia do 6. tř. na Elementárii!

Nechcete dát Vaše dítě na víceleté gymnázium? Místo gymnázia do 6.třídy na Elementárii!

kurzy

Základní škola Elementária

Základní škola Elementária je soukromou základní školou, která pracuje od roku 1994. Je úplnou základní školou, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR.

Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách (1. st. max. 15 žáků a  II.st. max. 18 žáků), ve výuce cizích jazyků jako povinného předmětu zavedených od 1. třídy a výce pomocí interaktivní techniky a moderních vyučovacích metod, zavedených ve všech třídách. Škola má celkem 9 tříd v 1. - 9. ročníku.

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Umožňuje žákům více se realizovat a mít užší kontakt s učitelem.  Vyučování je založeno na pozitivní motivaci žáků, aktivizujících metodách vyučování, názornosti i na individuálním přístupu k žákům. Rodiče žáků mají možný přístup do vyučování a na školní akce, výlety i pobyty.

 

Zápis do 1. třídy

Zápisy prvňáků byly  ukončeny pro přeplněnou kapacitu. Děkujeme.

Při zápisu zjišťujeme úroveň školní zralosti na základě orientačního testu, pohovoru a kresby. Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné školy v průběhu školního roku. S rodiči je možné se dohodnout i na individuálních možnostech a postupech přispívajících k optimálnímu rozvoji a růstu vzdělanosti dítěte.

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack