6.třída

Vítejte na stránkách 6. třídy :)

BŘEZEN

ROZVH HODIN

rozvrh 6

začátek vyučování: 9:00

1. hod 9:00- 9:45

2. hod 10:00- 10:45

3.hod 11:00- 11:45

 

Vážení rodiče, 
na základě rozhodnutí vlády bude naše škola od zítřejšího dne (11.3.2020) uzavřena v souvislosti s preventivními opatřeními před šířením koronaviru. Informace ohledně učiva a možnosti studia v domácím prostředí budou zveřejněny na E-žk nebo zasílány emailem.
 
Děkujeme za pochopení.
 
PaedDr. Eva Růžičková, ředitelka školy
 
V Plzni 10.3.2020

deti

Tímto bych chtěla popřát všem dětem krásné jarní prázdniny a 9.3. se opět budu těšit ve škole. 

ÚNOR

Beseda s Městskou policií

27.2. k nám do školy přijde Městská policie.

Téma: Trestní odpovědnost

 IMG 6166

Polanova síň

Děti se v pondělí účastnily programu v Polanově síni.

IMG 6164

 

 

LEDEN

Ozdravný pobyt na Šumavě

Přehled písemných prací a jiných testů na leden:

7.1. Z- Časová pásma (váha 0,7)

9.1. F- Stavba atomu (váha 0,7)

10.1 - Lišejníky (váha 0,7)

13.1. M- čtvrtlerní práce (váha 1,0)

             1. desetinná čísla- všechny početní operace, zaokrouhlování, slovní úloha, převody jednotek délky a obsahu

             2. úhel- rýsování, druhy úhlů, měření úhlů, osa úhlů

14.1. Čj - Slohová písemná práce- popis místnosti (váha 1,0)

16.1. Aj- čtvrtletní práce (váha 1,0)

              1. slovní zásoba UNIT 3

              2. was/ were

              3. Past Simple (minulý čas prostý) - kladná věta, záporná věta, otázka

              4. irregular verbs (nepravidelná slovesa)- prvních 10 ze seznamu

              5. čtení s porozuměním TRUE or FALSE

20.1. Čj- pololetní písemná práce (váha 1,0)

              1. slovní druhy

              2. rozbor stavby slova, slovotvorný rozbor

              3. mluvnické kategorie (podst.jm., příd.jm., slovesa)

              4. podstatná jména- konkrétní/ abstraktní, pomnozná/ hromadná/ látková, obecná/ vlastní, vzory podst. jmen, odchylky od pravidelného skloňování

              5. přídavná jména- druhy+ vzory, pravopis koncovek, tvoření příd. jm., stupňování, skloňování, jmenné tvary

              6. pravopis

21.1. D- Starověký Egypt, staroveká Palestina

23.1. Čj- čtenářský deník- Popoupo

27.- 31.1.- Ozdravný pobyt na Špičáku

PROSINEC

       Milí rodiče, milé děti,

      chtěla bych Vám za celou 6. třídu popřát krásné Vánoce a v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu a samou radost!

 

Třídní vánoční besídka

       Dnešní den se nesl v nádechu pohody a vánoční atmosféry. Učící hodiny, které nás dělily od užívání si třídní besídky, utekly poměrně rychle. Po velké přestávce jsme už mohli zahájit přestavování třídy a přivítali jsme Alexe do hodiny anglické konverzace.

       Po anglické konverzace jsme si sedli a popovídali. Děti se samozřejmě nejvíc těšily na rozdávání dárků. Moc mě potěšilo, že si děti daly vzájemně tolik dárků a navodilo to lepší vánoční atmosféru.

 

Vánoční trhy

a milá návštěva pí. uč. Lucie Machtové s malou Ellou.

 

Ruské centrum

   

pozvanka.jpg

9.12. Generální zkouška besídky (ve 3. třídě)

17.12. (úterý) Vánoční besídka- Sokolovna Bolevec sraz dětí v 16,45 hod

             Organizace ráno-  v 8,30 odchod od školy, výuka do 6. vyučovací hodiny

18.12. (středa) Návštěva Ruského centra- pro vybrané žáky ruského jazyka

19.12. (čtvrtek) Trhy na náměstí- odchod od školy 10,30 - s sebou 2 lístky na MHD, návrat ke škole, odchod na oběd po vyučování (tzn. 13,00)

+ odpolední výuka probíhá dle rozvrhu

20.12. Třídní vánoční besídka II. vyučovací blok (10:30- 13:00)- AJk proběhne dle rozvrhu

Důležité datumy písemných prací

LISTOPAD

11.11. ČJ- čtvrtletní písemná práce (váha 1,0)

                           1. Slovní druhy;

                           2. Rozbor stavby slova, slovotvorný rozbor;

                           3. Mluvnické kategorie (podst. jm, slovesa);

                           4. Podstatné jm. konkrétní/ abstraktní;

                           5. Podstatná jm. pomnožná/ hromadná/ látková;

                           6. Podstatná jm. obecná/ vlastní;

                           7. Vzory podstat. jmen;

                           8. Pravopis

14.11. ČJ- čtenářský deník (váha 0,7)- Bajky i nebajky

15.11. M- čtvrtletní písemná práce (váha 1,0)

                    geometrické symboly- rýsování, slovní úlohy obvod a obsah čtverce a obdélníka, převody jednotek délky, desetinní čísla- zaokrouhlování, porovnání, číselná osa, sčítání a odčítání, násobení, dělení 10 100

21.11. AJ- čtvrtletní písemná práce (váha 1,0)

                 1. přítomný čas prostý (kladná, záporná věta, otázka)- I sometimes play games.

                 2. přítomný čas průběhový (kladná, záporná věta, otázka)- I am playing games now.

                 3. slovosled ve větě- př. usually She cartoons draws-> She usually draws cartoons.

                 4. some/ any

                 5. How much/ many/ a lot of

Třináctého pátek měly houby svátek

13.září 2019 jsme byli na mykologické exkurzi, kterou jsme ukončili výstavou hub v arboretu Sofronka.

Na výstavě jsme se podíleli i vlastními nálezy

houby

 

Organizace školního roku 2019-2020

2. 9. 2019 Zahájení školního roku 2019/2020
28. 10. 2019 Státní svátek (Den vzniku samostatného československého státu)
29. - 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny
17. 12. 2019 Vánoční besídka žáků (sokolovna Bolevec)
20. 12. 2019 Třídní vánoční besídky žáků
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny
20. - 24. 1. 2020 Sportovní a ozdravný pobyt I. st. Šumava, penzion Lucie
30. 1. 2020  Ukončení období školního vyučování v 1. pol., výdej vysvědčení
31. 1. 2020  Pololetní prázdniny
2. – 8. 3. 2020 Jarní prázdniny
Sportovní a ozdravný pobyt II. st. Šumava, penzion Bohemie – termín bude upřesněn
9. 4. 2020 Velikonoční prázdniny
10. 4. 2020 Státní svátek (Velký pátek)
13. 4. 2020 Velikonoční pondělí
1. 5. 2020 Svátek práce
8. 5. 2020 Státní svátek (Den vítězství)
8. – 11. 6. 2020 Vodácký kurz II. st.
22. – 26. 6. 2020 Škola v přírodě I. st.
26. 6. 2020   Ukončení období školního vyučování v 2. pol., výdej vysvědčení
29. – 30. 6. 2020 Ředitelské volno
1. 7. – 31. 8. 2020 Hlavní (letní) prázdniny

 

Vážení rodiče, milé děti,

doufáme, že jste si užili krásné léto a vítáme Vás v novém školním roce.

2. 9. 2019 bude slavnostní zahájení od 8.30 do 9.15.

S sebou pouze přezůvky a dobrou náladu :-).

Výdej obědů bude od 9.30 až 10.30.

1. týden nového školního roku (3. až 6. 9.) proběhne výuka dle rozvrhu (viz níže), odpolední výuka odpadá. 

ROZVRH  2019/2020

 6A


 

Vyučující:

ČJ, D - Mgr. Veronika Hornofová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 F, Př, Z - Mgr. Tomáš Starove, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AJ - Mgr. Martina Regnerova, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

HV - Mgr. Zuzana Valdmanová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VO, VZ - Mgr. Vladěna Vopatová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

M- Mgr. Jitka Úblová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

EV - Mgr. Dana Kabátníková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020 pro 2.stupeň

Cena za všechny kroužky je stejná, a to 800 Kč/pol., vyjma
Literárně-dramatického oboru a Pěveckého sboru - ty jsou pro děti
nově zpoplatněny 300,- Kč /pol.. Náboženství nadále zůstává zdarma.

Podmínkou otevření kroužku je minimální počet 6 přihlášených žáků.

Zájmové kroužky probíhající pod ZŠ Elementária (cena 800,- Kč / pol.)

Deskové hry - Mgr. Miloslava Schnebergerová

Kroužek deskových her je kroužek plný zábavy, kterou si děti užijí se svými kamarády. Vybrat si můžou hry různých druhů a obtížností. Při některých se odreagují, jindy použijí logiku, nebo se naučí a dozví něco nového. Nejenom, že hry děti baví, ale díky hře si osvojí určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře. Prostřednictvím herních aktivit dochází k rozvoji logického myšlení, intelektuálních schopností, schopnosti koncentrace a komunikativních dovedností. Tento kroužek je vhodný pro malé i větší děti, které si rády hrají.

 

Animátor – Marie Pospíšilová

Animátor je kroužek pro umělecky a technologicky založené děti. Dostanou možnost nahlédnout a zkusit si práci profesionálních animátorů, kteří tvoří animované filmy, reklamy a další. Pomocí software rozpohybujeme obrázky či postavičky a vytvoříme si vlastní krátký příběh.

Aerobik – Martina Zdařilová

Aerobik je forma vytrvalostního cvičení při hudbě, která využívá prostředky základní, kondiční a rytmické gymnastiky. Je zaměřen na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě také ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu. Těším se na všechny, až společně rozvlníme naše těla!

Zájmové kroužky probíhající pod ZŠ Elementária (zdarma)

Náboženství - Tomáš Živný

V náboženství se budeme v různé formě - povídání, film, obrázky - seznamovat se se základními biblickými příběhy (Adam a Eva, Noe a potopa, Abraham, Josef... a život Ježíš Krista), základními křesťanskými etickými principy (zlaté pravidlo) a křesťanským uměním. Výuka náboženství s křesťanstvím seznamuje, nikoli jej vnucuje. Výuka je přizpůsobena věku dětí, které se přihlásí.

Zájmové kroužky probíhající pod ZUŠ Elementária (300,- Kč / pol.)

Pěvecký sbor - Pavel Klimenda

Sborový zpěv je přirozeným prostředkem k rozvoji osobnosti. V rámci hravé kolektivní činnosti učí žáky podřizovat se celku a vede tak ke vzájemné odpovědnosti kolektivu. Žáci rozvíjejí svou přirozenou muzikálnost, hudební paměť a učí se zpívat s doprovodem hudebního nástroje i bez něho.


Literárně–dramatický obor - Bc.T.Topičová

Základem práce v LDO je příprava žáků na různé životní situace prostřednictvím dramatických her a improvizací. Cílem oboru je vychovat mladé lidi, kteří správně technicky mluví, mají rozsáhlou slovní zásobu, vyjadřují se plynule a souvisle a při jednání je nic nezaskočí. Při práci se žáci věnují též mimice a gestice a učí se pracovat účelně se svým tělem a rozeznávat mluvu těla jiných lidí. Žáci v LDO začínají jako hravé děti a obor opouštějí jako komunikativní lidé. Výuka napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu na  odborných středních a vysokých uměleckých školách, filozofických a pedagogických fakultách.

Zájmové kroužky probíhající pod ZUŠ Elementária
(skupinová výuka po 2 žácích 900,- Kč / pol.
individuální výuka 1800,- Kč / pol.)

 

Potřeby a pomůcky pro školní rok 2019/2020

Český jazyk - 2x linkovaný sešit A5 (č. 544), pracovní sešit – platba v září
Matematika - 1x nelinkovaný sešit A4 (č. 440 nebo 460) + lenoch,

                     rýsovací pomůcky - tužka (tvrdost 3), pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, pracovní sešit – platba v září
Anglický jazyk - 1x linkovaný sešit A5 (č.544), 1x propisovací folie, 

                 pracovní sešit – platba v září
Dějepis - 1x linkovaný sešit A4 (č. 444)
Přírodopis - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky
Zeměpis - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky
Fyzika - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky
Výchova k občanství -1x linkovaný sešit A5 (č. 524)
Výchova ke zdraví - 1x linkovaný sešit A5 (č. 524)
Výtvarná výchova/ Pracovní činnosti - pastelky, voskovky, fixy, vodovky, temperové barvy, paleta, štětce, tužka č. 1, tuš, redispero – střední tloušťka, barevné papíry, lepidlo, nůžky, kelímek na vodu, hadr, igelitový ubrus na lavici, pracovní oděv (např. staré větší tričko nebo košile), skicák A4, kufřík, krabice nebo taška na všechny výše uvedené pomůcky – děti si je budou nechávat ve skříňkách (lze použít kufřík z minulých let)

 

 

Vážení rodiče a milé děti, přeji Vám nádherné prázdniny, spoustu sluníčka a zábavy.

Loučí se s Vám paní učitelka Lucka

 

40 05


zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack