5.třída

Výsledek obrázku pro the end of school imagePředběžná organizace do konce školního roku

 • 3. 6. Den dětí
 • 6. 6. Fotografování tříd
 • 20. 6. Festival sportu
 • 21. 6. Rozdání vysvědčení a zakončení plaveckého kurzu
 • 24. - 28. 6. Škola v přírodě

  

ORGANIZACE KVĚTEN

 • Související obrázek7. 5. Cestovatelská přednáška Tomáše Vaňourka a Lukáše Sochy, kteří se vydali po stopách Hanzelky a Zikmunda po Asii
 • Cena 65 Kč, přinést do 3. 5. 
 • 9. a 10. 5. ŠKOLNÍ JÍDELNA je UZAVŘENA
  Děti nebudou mít oběd, proto prosím o zabalení větších svačin. Mohu je také vzít si něco koupit.
 • 9. 5. Návštěva ZOO
  S sebou: peníze na vstupné (110Kč) a kapesné, mobil, svačina, vhodné oblečení, psací potřeby, 2 lístky na MHD nebo PK
 • 15. 5. Návštěva knihovny a objednávky do knižních klubů
 • 23. 5. Dopravní hřiště - Radovánek
  Odchod od školy v 8:30 hod. návrat na velkou přestávku.
  S sebou: svačina, pití, penál

 

 

Předpokládané termíny závěrečných písemných prací

 • 15. 5. Závěrečná písemná práce z přírodovědy
 • 21. 5. Závěrečná písemná práce z matematiky
 • 24. 5. Závěrečná písemná práce z vlastivědy
 • 27. 5. Závěrečná písemná práce z angličtiny
 • 30. 5. Závěrečná písemná práce z češtiny

Okruhy závěrečných písemných prací

Přírodověda - smyslová, kožní, nervová a rozmnožovací soustava

Matematika (doporučuji se podívat do Uč. na str. 99-108)
- písemné sčítání a odčítání, násobení 3cif. činitelem a dělení 2cif. dělitelem
- slovní úlohy
převody jednotek délky, času, hmotnosti a obsahu
- výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku + rýsování čtverce a obdélníku
- zlomky (Uč. 91 - 95) - zápis + př.: 1/4 z 25 (Uč. str. 92)
- aritmetický průměr

 

 Vlastivěda
- Marie Terezie, Josef II., reformy
- Národní obrození
- objevy a technika v 18. - 19. stol. - objevy významné pro lidský život (Křižík, Watt, atd.)
první světová válka a vznik samostatného československa
U války - hlavně datumy (začátek, konec, ...), kdo proti komu, důvod válčení
Doporučuji se podívat na minulý test z VL (Marie Terezie a Josef II.)

Související obrázek

ORGANIZACE DUBEN

 • od 8. 4. změna rozvrhu (viz níže)
 • 9. 4. 2. čtvrtletní práce z angličtiny
 • 11. 4. 2. čtvrtletní práce z vlastivědy
 • 11. 4. KONZULTAČNÍ HODINY 13:30 - 17:00 hod.
  - objednávejte se na emailu, What´s upu, atd. 
  - jsou možné i ranní konzultace, a to 12. 4. od 7:45 do 8:15 hod.
 • 12. 4. zahájení plaveckého kurzu
 • 15. 4. Odevzdání čtenářského deníku
 • 16. 4. Velikonoční dílničky
 • 18. - 22. 4. Velikonoční prázdniny
 • 24. 4. Řemeslo má zlaté dno - DOMÁCÍ VÝROBEK (info)
 • 30. 4. (Ne)pálení čarodějnic
  Výlet do okolí školy spojený s přírodovědnými a sportovními soutěžemi + vyrábění z přírodních materiálů.
  První hodinu výuka dle rozvrhu - čj.
  S sebou: 
  penál, svačinu, sportovní oblečení, čarodějnický klobouk, kostým

ROZVRH HODIN PLATNÝ OD 8. 4. 

  1 2 3 4 5 6 7
pondělí ČJ M ČJ   Ajk  
úterý M AJ ČJ VL   HV  
středa ČJ M ČJ AJ   EV
čtvrtek ČJ M AJ   I  
pátek ČJ TV TV VV   VV  

VELIKONOČNÍ TRHY

IMG_0427.jpeg

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

IMG_0421.jpegIMG_0423.jpegIMG_0424.jpegIMG_0425.jpegIMG_0426.jpeg

 

L-KLUB - Hrady a zámky

IMG_0382.jpeg

ANIMAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

IMG 0310

 

IMG 0308

 

IMG_0311.jpeg

 

IMG_0314.jpeg

IMG_0317.jpeg

IMG_0322.jpeg

IMG_0323.jpegIMG_0343.jpeg 

Výsledek obrázku pro march image

 

ORGANIZACE BŘEZEN

 • 6. 3. Bruslení
 • 8. 3. Knihovna
 • 12. 3. Opakovací test z vlastivědy
 • 14. 3. Opakovací test z angličtiny 
 • 15. 3. Odevzdání čtenářského deníku
 • 19. 3. Návštěva Vodárny Plzeň
  - odchod od školy v 8:20 hod., návrat na oběd
  - s sebou: batoh se svačinou a pitím, PK nebo 2 lístky na MHD
 • 22. 3. 2. čtvrtletní práce z matematiky
 • 26. 3. 2. čtvrtletní práce z přírodovědy
 • 28. 3. 2. čtvrtletní práce z český jazyk

 

Okruhy učiva ke čtvrtletním písemným pracem

Anglický jazyk

 • slovní zásoba od začátku pololetí, tj. od 3. lekce do 5. lekce
 • slovesa TO BE, HAVE, CAN a použití slovesa DO (Do you swim?, He swims, ...) - tvoření otázek, slovesa LIKE, LOVE a HATE (I like ..., She loves ..., He doesn´t like ...)
 • předložky (in, at, on) + hodiny, dny v týdnu, datum

Vlastivěda

 • Habsburkové na českém trůně
 • Pražská defenestrace
 • Bitva na Bílé hoře
 • doba pobělohorská
 • Jan Ámos Komenský
 • Marie Terezie - doba osvícenská, reformy

Matematika

 • čísla nad milion - pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
 • zaokrouhlování (10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000)
 • písemné dělení dvouciferným dělitelem
 • slovní úlohy
 • konstrukce čtverce, obdélníku a osová souměrnost

Přírodověda

 • Vesmír - Sluneční soustava - vyjmenovat planety 
 • Podnebné pásy - vyjmenovat a zanést do globusu + rovník a obratníky
 • Lidské tělo - kosterní soustava, svalová soustava, dýchací soustava, trávicí soustava, vylučovací soustava

Český jazyk

 • diktát
 • slovní druhy
 • podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor; koncovky
 • přídavná jména - pád, číslo, rod, vzor; koncovky
 • slovesa - osoba, číslo, čas, způsob
 • podmět a přísudek
 • psaní s/z, ě/je, mě/mně

Související obrázek 

ORGANIZACE ÚNOR

 • 1. 2. Pololetní prázdniny
 • 8. 2. Knihovna
 • 12. 2. Školní kolo recitační soutěže
 • 14. 2. Valentýnské dílničky
 • 15. 2. Odevzdání čtenářského deníku
          Maškarní v družině (13 - 15 hod.)
 • 25. 2. - 3. 3. Jarní prázdniny

 Od počátku roku jsme se začali věnovat soutěži o Pohár vědy. V druhém úkolu jsme se zabývali optikou. V přiložené příloze se můžete podívat na naše pokusy, výrobky a ilustrace.

 

 

 

maškarní 2 xc

Výsledek obrázku pro january images

ORGANIZACE LEDEN

 • 3. a 4. 1. UZAVŘENÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 • 7. 1. Odevzdání čtenářského deníku
 • 9. 1. Pololetní písemná práce z anglického jazyka
 • 10. 1. Návštěva knihovny
 • 11. 1. Pololetní písemná práce z vlastivědy
 • 14. 1. Pololetní písemná práce z matematiky
 • 16. 1. Pololetní písemná práce z českého jazyka
 • 17. 1. Konzultační hodiny
  13:30 - 17:30 hod. (objednání telefonicky, emailem, What´s up, atd.)
 • 18. 1. Pololetní písemná práce z přírodovědy
 • 21. - 25. 1. Ozdravný pobyt na horách - Penzion Lucie
 • 31. 1. Pololetní vysvědčení

 

Od počátku roku jsme se začali věnovat soutěži o Pohár vědy. Prvním úkolem byl Archimédův zákon. V přiložené příloze se můžete podívat na naše pokusy, výrobky a ilustrace.

POHÁR VĚDY

Oslava pololetního vysvědčení

IMG 0363 

Ozdravný pobyt na Šumavě - více fotografií v naší fotogalerii

 IMG 0302

IMG 0289

IMG 0271

 IMG 0226

IMG 0267 

 

OKRUHY POLOLETNÍCH PÍSEMNÝCH PRACÍ

Angličtina

 • slovní zásoba z celého roku - zaměření hlavně na slovní zásobu z lekcí Starter - 3, ze slovníčku
 • gramatika: sloveso TO BE, TO HAVE a CAN včetně záporů a otázek (viz. pracovní listy s větami), aktivní slovesa (lekce 3), přídavná jména, množné číslo, přivlastňování (My dog´s name is ..., ...), this x that, these x those, there is x are, some x any
 • veškerou gramatiku mají děti v sešitech AJ - Grammar

Matematika

 • pamětné i písemné sčítání a odčítání čísel nad milion
 • písemné a pamětné násobení a dělení do 1 000 000
 • zlomky (zápis, určení kolik je např. 1/2 z 20, 48, ...; Uč. s. 21-22)
 • římské číslice
 • slovní úlohy (př. Uč. 41/16)
 • geometrie: konstrukce trojúhelníku (budeme opakovat před písemkou) a rozlišení typů trojúhelníků

Český jazyk

 • diktát
 • stavba slova: předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-; předložky s, se, z, ze; předpony ob-, o-, v-; předložky v, ve; skupiny bě/be, vě/vje, pě, mě/mně 
 • vyjmenovaná slova
 • slovní druhy (určení, dělení)
 • mluvnické kategorie u podst. jmen (pád, číslo, rod, vzor)

Vlastivěda

 • Plzeňský kraj - poloha, vodstvo, povrch, osobnosti, památky
 • ČR - poloha, sousední státy, administrativní členění, povrch, vodstvo
 • určení např. pohoří, města (velká), kraje na slepé mapě, počet obyv. ČR, ...

Přírodověda

 • základní složky neživé přírody (voda, vzduch, půda, teplo a světlo ze Slunce, minerály a horniny) - nijak podrobně, pouze zákl. info - dělení vody, složení vzduchu, vznik půdy, fotosyntéza, rozdíl mezi nerostem a horninou (místa těžby v ČR)
 • Vesmír - Sluneční soustava, Slunce, planety, další tělesa, Země (pohyby, atmosféra, ...)
 • Podnebné pásy Země - tropický a subtropický podrobněji (vyznačení na Zemi, podmínky života, fauna a flóra), ostatní pásy jen umět vyznačit na plánku Země - viz poznámky v sešitu

Přání škola 1 

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, BOHATÉHO JEŽÍŠKA A ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE VÁM PŘEJE 5. TŘÍDA A P. UČ. LUCKA

PozvankaVerze1

 

Výsledek obrázku pro winter funny pictures

 

ORGANIZACE PROSINEC 2018

 • 3. 12.                     Vánoční dílničky - Dekorace z PET lahví
  Cena: 55 Kč (zbytek ceny hrazen ze třídního fondu).
 • 4. 12.                     Nácvik vánoční besídky v kostýmech
 • 5. 12.                     Mikulášská nadílka
 • 7. 12.                                 Návštěva Vánočních trhů na náměstí Republiky
  S sebou: 2 lístky na MHD nebo PK, batoh se svačinou, kapesné, teplé oblečení (rukavice, čepice).
 • 10. 12.                   Charitativní burza hraček pro DOZP Nováček
 • 17. 12.                   Vánoční besídka v Sokolovně Bolevec od 18:00 hod.
  Celé dopoledne před besídkou bude probíhat generální zkouška. S sebou: svačinu, dostatek pití, převlečení na sbor (bílý vršek, černý spodek) a kostým na třídní vystoupení. Sraz na besídku je v 17:40 hod.
 • 19. 12.                   Návštěva Muzea loutek (info v emailu)
 • 20. 12.                   Vánoční "učení", třídní besídka, rozdávání dárečků
 • 21. 12.                   Ředitelské volno
 • 24. 12. - 2. 1. 2019    Vánoční prázdniny

 

 

Vánoční učení a pečení perníčků

 

IMG 0241

IMG 0225

IMG 0226

 

IMG 0206

 

IMG 0202

IMG 0203

 

Vánoční besídka

 

DSC 4764

 

DSC 4779

 

Vánoční trhy

IMG 0199

 

 

Mikulášská nadílka a učení

IMG 0196

IMG 0187

 

IMG 0189

 

 

Vánoční dílničky

IMG 0182

IMG 0183

 IMG 0184

 

IMG 0185

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro fall images 

ORGANIZACE LISTOPAD 2018 

 • 1. 11.           L-KLUB - Anglické představení o Halloweenu (od 8:30 hod.)
 • 1. 11.           Halloween (info zde)
 • 2. 11.           Halloweenské dílničky
 • 9. 11.           Knihovna
 • 22. 11.      Třídní schůzky 13:30 - 17:30 hod. (objednání po telefonu či emailu)
 • 26. 11.      Vánoční fotografování
 • 30. 11       Platba fotografií
                Vánoční krabice od bot

Termíny čtvrtletních písemných prací

 • 6. 11. přírodověda (Uč. 3-22)
 • 8. 11. anglický jazyk
  (Kapitola Starter, Kapitola 1 + slovní zásoba z těchto kapitol a gramatika)
 • 13. 11. vlastivěda (Uč. str. 4-25; stačí si vždy projít mapku kraje a naučit se opakovací rámeček - vždy na liché stránce)
 • 15. 11. matematika (Uč. 5-26)
 • 19. 11. český jazyk (Uč. 4-30; sloh - pouze popis předmětu; slovní druhy; vyjmenovaná slova; vzory podst. jmen; podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor; slovesa - osoba, číslo, čas; předpony a předložky; kořen-předpona-přípona-koncovka; zdvojené souhlásky; přídavná jména odvozená příponou -ský)

 

 Halloweenské dílničky

V pátek 2. 11. jsme se pobavili a zkoušeli si svojí zručnost při Halloweenských dílničkách. Vytvořili jsme si lízátkového ducha, škrabošku, krásný dekorační zápich a lámali si hlavu, jak složit origami netopýra. 

Výsledek obrázku pro logo města plzně

Veškerý materiál pro tyto dílny byl zakoupen z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání.IMG 0170

 IMG 0153

IMG 0159

IMG 0160

IMG 0167

 

Halloweenský večírek

IMG 0147

 

hallow 1

 

ORGANIZACE ŘÍJEN 2018

 ROZVRH KE STAŽENÍ

 

 • 3. 10.            Animánie - výukový program Plody pod mikroskopem
  Program bude probíhat od 10:00, cena 60 Kč. Zaplacení do 1. 10. 
 • 3. - 11. 10     Malý velký stavitel - Lego soutěž (info zde)
 • 10. 10.          Knihovna
 • 24. 10.          Program Zdravé zuby (s sebou kartáček na zuby)
 • 29. - 30. 10.  Podzimní prázdniny

100 let vzniku Československa - Projektový den

V pátek 26. 10. jsme věnovali vzniku samostatného Československa. Na toto téma jsme si vypracovali pracovní listy, zazpívali hymnu, a také jsme si vyrobili pečeť. 

PD 100let vzniku ČSR2

PD 100let vzniku ČSR 

Zdravé zuby

IMG 0114

IMG 0115 

Výukový program Animánie - Plody pod mikroskopem. 

V tomto programu jsme si zkusili práci s mikroskopem a lupou, kde jsme zkoumali, jak vypadají velmi zblízka různé plody, např. kaštan, bukvice, atd. Také jsme výtvarně znázorňovali to, co jsme pod mikroskopem viděli. Stali se z nás opravdoví vědci a užili jsme si spoustu zábavy.

Výsledek obrázku pro logo města plzně

 

Program byl plně financován z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání.

 

IMG 0085

IMG 0086

IMG 0087

IMG 0088

Lego soutěž - Domácí práce

1. místo Dominika Józefacka Rybak

2. místo Mariana Zabala, Denisa Kotrbatá, Anna Rajchmanová, Pavlína Larvová

3. místo Žofia Šimandlová

Výsledek obrázku pro logo města plzně

Stavebnice Lego používané v soutěži Malý velký stavitel - Lego stavby byly zakoupeny z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání.

Odměny do soutěže Malý velký stavitel - Lego stavby byly zakoupeny z dotace města Plzně - Podpora primární prevence rizikového chování.

Dominika Jozefacka 06

 

ORGANIZACE ZÁŘÍ 2018

ROZVRH KE STAŽENÍ

Od středy 17.10. začneme chodit na TV do tělocvičny, nový rozvrh bude upřesněn.

 

 • 3. 9.         1. ŠKOLNÍ DEN
  Tento den bude škola trvat od 8:30 do 9:15 hod., s sebou: přezůvky.
  Obědy budou vydávány od 9:30 hod. - prosím o kontrolu jejich zaplacení.
  K dispozici bude jak ranní (od 6:45), tak odpolední družina (do 16:00 hod.).
  Doprava školním autobusem dle domluvy s p. Sachunským.

 • 4. 9.         Výuka do 12:00 hod.
  S sebou: aktovka, desky na sešity a učebnice, kufřík, psací potřeby, sešity a obaly na ně, učebnice si děti obalí doma, jelikož ne všechny mají standardní rozměr.
 • od 4. 9.      možnost vyzkoušet si zájmové aktivity (viz záložka KROUŽKY)
 • do konce 1. školního týdne přinést přihlášky do družiny (budou rozdány 4. 9.)
  Po obdržení přihlášek do ŠD bude nutné opatřit podpisy obou zákonných zástupců a správně vyplnit v souladu s řádem ŠD (zejména časy odchodů žáků ze ŠD).
 • do 10. 9. zaplatit pracovní sešit AJ (cena: 209 Kč)
 • 11. 9.         návštěva knihovny 
 • 14. 9.         Dny vědy a techniky (náměstí Plzeň)
  Odchod ze školy bude v 8:30, návrat na 12:00 hod. na oběd.
  S sebou: 2 lístky na MHD nebo PK, svačina, pití, malé kapesné
                  Platba družiny (500Kč/pol.) a kroužků (800Kč/pol.)
 • 18. 9.         Spolu mezi domy (od 10:00 hod.) v Denním stacionáři Nováček 
 • 21. 9.         Objednávky z Knižních klubů 
 • 26. 9.         Exkurze - Farma Moulisových (info.pdf)
 • 28. 9.         STÁTNÍ SVÁTEK

 

Ve středu 26. září jsme společně se třídami 1. stupně navštívili výukový program na Farmě Moulisových v Milínově. Nejen, že jsme se dozvěděli spoustu  zajímavostí o chovu domácích zvířat a pěstování hospodářských plodin, ale také jsme si utloukli výborné máslo, které jsme ochutnávali. Také jsme si zajezdili na koni a zkusili si mlátit obilí. Velmi jsme si to užili.

Pobyt na biofarmě Moulisových byl hrazen z Projektu města Plzně - Podpora primární prevence rizikového chování.

Výsledek obrázku pro logo města plzně

 

V úterý 18. 9. jsme opět přijali pozvání na Akci Spolu mezi domy, která se konala v DOZP Nováček. Viděli jsme krásné představení věnované 100 letům vzniku Československa a historický šerm. Poté jsme si zasoutěžili, lámali hlavy, vyrobili krásné výrobky a nakonec obdželi odměny za splněné úkoly.

Spolu mezi domy 1

  

 

 

 

O pracovních činnostech jsme si zkusili barvení látek a dozvěděli se mnoho zajímavostí o tomto řemesle. Společně jsme si nabarvili lněné tašky, kterými naděláme mnoho parády.

Výsledek obrázku pro logo města plzně

Veškerý výtvarně tvořivý materiál pro řemeslné dílničky byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání.

Barvířství 2Barvířství 1

Barvířství 3

 

  V pátek 14. 9. jsme navštívili Dny vědy a techniky v Plzni na Náměstí Republiky. Viděli jsme velké množství pokusů, zkusili si jízdu na segvayi a koupili dobrůtky. 

41841674 263364094512058 1987983191285170176 n

 

1. školní den

Organizace školního roku 2018 - 2019

 

3. 9. 2018 (po)    Zahájení školního roku 2018/2019

28. 9. 2018 (pá)   Státní svátek  (Den české státnosti)

29. - 30. 10. 2018 (po-út)   Podzimní prázdniny

17. 11. 2018 (so)  Státní svátek  (Den boje za svobodu a demokracii)

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (so-st)   Vánoční prázdniny

31. 1. 2019  (čt)     Ukončení období školního vyučování v 1. pol., výdej vysvědčení

1. 2. 2019 (pá)  Pololetní prázdniny

25. 2 – 3. 3. 2019  (po-ne)  Jarní prázdniny

18. 4. 2019 (čt)  Velikonoční prázdniny

19. 4. 2019 (pá)  Státní svátek

22. 4. 2019 (po) Velikonoční pondělí

1. 5. 2019 (st)  Svátek práce

8. 5. 2019 (st)  Státní svátek (Den vítězství)

24. – 28. 6. 2019 (po-pá) Škola v přírodě

28. 6. 2019 (pá)   Ukončení období školního vyučování v 2. pol., výdej vysvědčení

29. 6. – 1. 9. 2019 (so-ne)  Hlavní (letní) prázdniny

 

KONTAKTY:

 • Eva Růžičková – ředitelka školy
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  mobil: 604 357 718   
  tel. kancelář: 377 532 510
 • Michaela Divišová – kancelář školy
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • tel. kancelář:  377 532 510
 • Mgr. Bc. Lucie Machtová– třídní učitelka
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  mobil: 720 995 109
 • Veronika Vášová – školní družina
  mobil: 721 138 387 
 • Vladěna Vopatová - školní družina
 •  mobil: 732 179 794
 • paní Votavová – hospodářka – školní jídelna
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tel.: 378 028 832
 • Petr Sachunský – doprava dětí
  mobil: 774 979 707

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack