4.třída

Květen - organizace

 

1. 5. - státní svátek

3. 5. - odevzdání kreativního sešitu

7. 5. - Cestovatelská  přednáška Tomáše Vaňourka a Lukáše Sochy, kteří se vydali po stopách Hanzelky a Zikmunda po Asii, 65,- Kč

8. 5. - státní svátek

9. - 10.5.  - jídelna uzavřena z důvodu ředitelského volna na 34. ZŠ

13. 5. - Knihovna

15. 5. - Dopravní výchova - Radovánek, 9:00 hodin, z učení ČJ, M, VV

22.5. - Výukový program v Techmanii - odchod ze školy v 8:30, návrat ve 13:00, s sebou 2 jízdenky, 50,- Kč

23.5. - Závěrečná písemná práce z Vlastivědy

27.5. - Závěrečná písemná práce z Anglického jazyka

30.5. - Závěrečná písemná práce z Matematiky

4.6. - Závěrečná písemná práce z Přírodovědy

6.6. - Závěrečná písemná práce z Českého jazyka

 

Termíny a tématické okruhy závěrečných testů 

Vlastivěda - 23.5.

1.       Mapy a orientace v krajině (viz opakování č. 2, uč. s. 22)

2.       Povrch, vodstvo, počasí a podnebí (viz opakování č. 3, uč. s. 33)

3.       Zemědělství, nerostné bohatství a průmysl (viz opakování č. 4, uč. s. 40)

Anglický jazyk – 27.5.

Listening, reading and writing test

1.       TV programmes

2.       Animals

3.       My free time

4.       Minulý čas was/ had

Matematika – 30.5.

1.       Zápis čísel nad milion

2.       Písemné sčítání a odčítání

3.       Písemné násobení dvojciferným činitelem

4.       Písemné dělení

5.       Porovnávání čísel

6.       Násobení a dělení 100, 1000, 10 000

7.       Zápis zlomku

8.       Výpočet části zlomku

9.       Převody jednotek délky, času, hmotnosti, objemu

10.   Obvod čtverce a obdélníku

11.   Slovní úloha

Přírodověda – 4.6.

1.       Ekosystém park

2.       Ekosystém potok a řeka

3.       Ekosystém pole

4.       Ekosystém louka

(viz Zapamatuj si! – na konci jednotlivých kapitol)

Český jazyk – 6.6.

1.       Mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves

2.       Slova nadřazená a podřazená, synonyma, opozita

3.       Řazení slov podle abecedy

4.       Větné vzorce

5.       Příbuzná slova

6.       Podmět a přísudek, shoda podmětu s přísudkem

 

Projekt Den Země 

Do plzeňské zoologické zahrady jsme se vydali za živočichy a rostlinami naší planety. Vyplnňovali jsme pracovní listy, pozorovali faunu a floru a cestou do ZOO jsme si zopakovali vše, co jsme se ve škole naučili o ekosystému park.

SAM 3434

 

SAM 3436

 

Dubnový Pohár vědy - vyrábíme činnou sopku na školní zahradě

I v dubnu jsme se nadšením pustili do posledního zadání Poháru vědy. Vyrobili jsme sopku chrlící lávu a vyzkoušeli jsme si celou řadu pokusů, v nichž jsme experimentovali s ingrediencemi používanými  v kuchyni. Pozorovali jsme reakci kyselin se zásadami, všímali jsme si odlišné hustoty tekutin a pohráli jsme si s vodní hladinou. Dokonce se nám podařilo vyrobit povrch Jupiteru.

SAM 3450

 

SAM 3455

 

SAM 3463

 

SAM 3466

 

SAM 3474

 

SAM 3476

 

SAM 3478

 

Projektový den Osvobození Plzně a konec II. světové války

2. května jsme si připomněli konec druhé světové války. Zopakovali jsme si nejdůležitější okamžiky války, připomenuli jsme si plzeňské povstání a ukázali jsme si příjezd americké armády do západních Čech. Vše podstatné jsme pak zachytili na veliké informační tabuli.

SAM 3484

 

SAM 3485

 

SAM 3486

 

SAM 3487

 

Zikmund 100 aneb přednáška Tomáše Vaňourka a Lukáše Sochy, kteří se vydali do Asie po stopách Hanzelky a Zikmunda

Dva mladí cestovatelé z Plas velmi poutavě vyprávěli o svých cestách po Asii, na kterých  strávili 9 měsíců. Dozvěděli jsme se od nich spoustu nových informací a z přednášky jsme byli všichni nadšení.

SAM 3495

 

 SAM 3496

 

SAM 3497

 

Duben - organizace

2.4. - 3. čtvrtletní písemná práce z Přírodovědy

10.4. - 3. čtvrtletní písemná práce z Anglického jazyka

11. 4. - Velikonoční jarmark, Národopisné muzeum, s sebou 2 jízdenky, 30,- Kč, vyfouknuté vajíčko, odchod ze školy v 9:30, návrat na oběd

12.4. - Začátek plaveckého výcviku

15.4. - 3. čtvrtletní písemná práce z Českého jazyka

           Knihovna 9:00

16. 4. - Velikonoční dílničky

            Konzultační hodiny 13:30 - 17:00

24. 4. - návštěva ZOO, 110,- Kč, 2 jízdenky

 
Tématické okruhy k testu z AJ:
 
Učivo 7. - 9. lekce ( listening, reading and writing test)
 
1. What time is it?
2. TV programmes
3. Free time
4. School (názvy předmětů, můj oblíbený předmět, věty se slovesy have got, like/don't 
    like)
 
Tématické okruhy k testu z ČJ:
 
1. Vzory podstatných jmen - rod ženský, mužský, střední, pravopis v koncovkách jmen
2. Vyjmenovaná slova
3. Mluvnické kategorie u podstatných jmen - pád, číslo, rod, vzor
4. Charakteristika postavy
 
 
 
 
 
Velikonoční tvoření v Národopisném muzeu
 
 
SAM 3393
 
 
 
SAM 3398
 
 
SAM 3402
 
 
SAM 3404
 
 
 
SAM 3406
 
 
SAM 3408
 
 
SAM 3409
 
 
Velikonoční dílničky ve škole
 
SAM 3414
 
 
SAM 3416
 
 
SAM 3417
 
Řemeslo má zlaté dno aneb šperkařství a drátenictví ve čtvrté třídě
 
SAM 3419
 
 
SAM 3421
 
 
 
SAM 3424
 
 
SAM 3425
 
 
Den Země - uklízíme les v okolí školy
 
SAM 3429
 
 
SAM 3430
 
 
SAM 3432
 

                                                 Pohár vědy březen 2019

 
Krejzovi se zapojili i v březnu do Poháru vědy. Všichni si vyrobili svého žabáka Beppa a  společnými silami vytvořili Beppa třídního. Vyzkoušeli jsme si vícestupňovou mechanickou filtraci vody, navrhovali způsoby odsolování mořské vody a ukázali jsme si nejbližší čistírnu odpadních vod na Jateční ulici. Dále jsme si povídali o různých způsobech čištění vody  a připomněli jsme si, jak je důležité vodu chránit.

SAM 3356

                                               Projektový den Voda

 

22.3. se slaví Mezinárodní den vody a my jsme si u té příležitosti užili 21.3. projektový den na téma Voda. Celý den jsme řešili různé úkoly věnované vodní tématice. Připomněli jsme si, jak je voda vzácná a nesmírně důležitá. Druhý vyučovací blok jsme vyrazili do terénu k Šídlovskému rybníku. Zde jsme pozorovali vodní živočichy a  měřili teplotu vody. Zopakovali jsme si, jaké má voda vlastnosti a nakonec jsme provedli čištění vody pomocí vícestupňové mechanické filtrace. 

SAM 3361

 

SAM 3367

 

SAM 3368

 

SAM 3373

 

SAM 3374

                                                           

 

                                                     Karel IV. a jeho most - pořad v L- klubu

SAM 3375

 

SAM 3378

                                                                         

                                                                         Zdravé zoubky

SAM 3379

 

SAM 3381 

SAM 3382

 

SAM 3386

 

SAM 3389

 

Březen - organizace

6.3. - Bruslení v Kooperativa Aréně, odchod ze školy v 8:30, 50,- Kč. S sebou 2 jízdenky, brusle, teplé oblečení, kvalitní rukavice. Návrat do školy na oběd, poté AJ, ČJ

18.3. - Knihovna

21.3. - Projektový den Voda - do školy přijít v barvách vody

26.3. - Karel IV. a jeho most - pořad v L- klubu, 9:00, 40,- Kč

28.3. - promítání filmuv rámci programu Jeden svět 2019 v L- klubu v 9:00, 40,- Kč,  z učení vzít ČJ, M

29.3. - 3.čtvrtletní písemná práce z Matematiky 

           - 9:20 - 10:05 preventivní program Veselé zoubky

 

Tématické okruhy k písemné práci z Matematiky:


1. Násobení a dělení 10, 100, 100, 10 000, příklady typu 800 x 9, 810 000 :9 000
2. Písemné násobení dvojciferným činitelem, písemné dělení
3. Římské číslice
4. Slovní úloha
5. Konstrukce obdélníku
6. Obvod trojúhelníku
 

 

 

9. a 10. 5. - ŘV na 34. ZŠ (ŠJ 34. ZŠ dne 9. a 10. 5. nevaří)

 

Bruslení v Aréně

SAM 3335

 

SAM 3343

 

SAM 3346

 

SAM 3348

 

Pohár vědy - únor 2019

Krejzovi se v únorovém Poháru vědy pustili do výroby informační tabule ve tvaru televizní obrazovky. Každý člen týmu vytvořil originální figurku, pod níž umístil svoji identifikační kartu. Tým si vytvořil i vlastní vlajku. Informační tabuli umístil prostřednictvím kladky a správnou polohu cedule vyrovnal vodováhou. Princip fungování obou zařízení si všichni velmi rychle osvojili. Poté si Krejzovi zahráli na špiony, když jednotliví členové sledovali pomocí vlastnoručně vyrobeného periskopu, co se děje za rohem. Rovněž triky se zrcátky všechny velmi pobavily.

 

SAM 3265

 

SAM 3267

 

SAM 3270

 

SAM 3271

 

SAM 3274

 

SAM 3278

 

SAM 3282

 

Únor - organizace

1.2. - pololetní prázdniny

4.2. - L- Klub, představení Staré pověsti české, začátek v 8:30, 40,- Kč. Učení - AJ,PŘ

8.2. - Recitační soutěž - třídní kolo

12.2. - Recitační soutěž - školní kolo

14.2. - Valentýnské dílničky

18.2. - Knihovna, 9:00

21.2. - Filmové představení v Cinema City Plzeň, 79,- Kč, 2 jízdenky, odchod ze školy v 8:30

maškarní 2 xc

 

Valentýnské dílničky

 

V den sv. Valentýna jsme našim milovaným vytvářeli srdíčka z lásky. Při češtině jsme luštili valentýnskou šifru, která nám objasnila, proč se tento svátek slaví. V matematice jsme zase řešili slovní úlohy s valentýnskou tématikou.

SAM 3263

 

SAM 3261

 

SAM 3258

 

SAM 3257

 

 

Pohár vědy - leden 2018

Naše třída se zapojila do soutěže Pohár vědy. Tým Krejzových se skládá ze 14 mladých vědců, kteří se s nadšením pustili do plnění zadaných úkolů. 

Vyrobili jsme karteziánka, namalovali svět pod hladinou, vyzkoušeli zákon zemské gravitace a společnými silami vytvořili plavidlo z PET lahví.

SAM 3226

 

SAM 3230

 

SAM 3235

 

Pro ptáčky jsme vyrobili ptačí zob při pracovních činnostech 

SAM 3249

 Ptačí zob jsme pak rozvěsili po stromech a keřích

SAM 3250

 Tělocvik na sněhu

SAM 3252

 

SAM 3253

 

SAM 3255

 Dívčí válka aneb Staré pověsti české v L-klubu

SAM 3248

 

Leden - organizace

3.1. - Knihovna

9.1. - Pololetní test z Anglického jazyka

11.1. - Pololetní test z Vlastivědy

14.1. - Pololetní test z Českého jazyka

16.1. - Pololetní test z Matematiky

17.1. - Konzultační hodiny 13:45 - 18:00

18.1. - Pololetní test z Přírodovědy

28.1. - Odevzdání čtenářských deníků

21.1. - 25.1. - Ozdravný pobyt na horách

31.1. - Pololetní vysvědčení

 

3. a 4.1. jídelna uzavřena z důvodu ředitelského volna na 34. ZŠ

 

Tématické okruhy k pololetním testům

Matematika:

1) Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce

2) Písemné sčítání a odčítání čísel do milionu

3) Písemné dělení

4) Slovní úloha

5) Konstrukce kolmic, trojúhelníku

Český jazyk:

1) Doplňovací pravopisné cvičení na vyjmenovaná slova

2) Slovní druhy

3) Určování mluvnických kategorií u podstatných jmen (pád, číslo, rod)

4) Čtení s porozuměním

Anglický jazyk:

Listening, reading and writing test – slovní zásoba: sporty, místa ve městě, počasí.  Přítomný čas průběhový (věta oznamovací, otázka, odpověď), věty s předložkami next to, opposite

Přírodověda:

1) Živočichové (uč. 18-23)

2) Rostliny a živočichové v okolí lidských obydlí – uč. s. 25

3) Druhy lesů, význam lesa

Vlastivěda:

Husitské války (uč. 34 – 37)

 

 Čtvrtá třída na horách

SAM 3154

 

 SAM 3156

 

 SAM 3157

 

 SAM 3158

 

SAM 3159

 Není nad návštěvu cukrárny

SAM 3171

 

SAM 3174

 Návštěva Enviromentálního centra v Železné Rudě

SAM 3178

 

 SAM 3182

 

 SAM 3187

 Diskotéka na Šumavě

SAM 3199

 

SAM 3220

 

         Krásné Vánoce plné světla, lásky a radosti a úspěšný rok 2019

                                    Vám přeje Lenka Kardošová

 

Související obrázek

 

 Rodina Krejzových vystupuje na vánoční besídce

králík

 

Králík a dvě děti

 

pytel

 

sólo

 

hajnej

 

skupina

 

Moderátorka 

 

s dirigentem

Pečeme perníčky....

 

SAM 3089

 

SAM 3091

 

Vánoční besídka naší třídy

SAM 3092

 

SAM 3096

 

SAM 3103

 

PozvankaVerze1

 

 

Prosinec - organizace

3.12. - Knihovna 9:00 - 10:00

           Vánoční dílničky (výroba vánoční ozdoby z plastu) - 3.h., 80,- Kč

5.12. - Mikulášské učení

6.12. - sbírka hraček pro charitativní sbírku pro DOZP Nováček

7. 12. - L- klub, Povídání o Vánocích, 9:00 - 10:00, 40,- Kč, ČJ, VL

10.12. - Burza hraček pro charitativní sbírku pro DOZP Nováček

12.12. - Adventní dílny v Národopisném muzeu, odchod ze školy ve 12:30 po obědě, s sebou batoh, kartu MHD, 30,-Kč, návrat ve14:30

13. 12. - Radovánek - 10:00 - 11:30, 40,- Kč, ČJ, AJ

 17.12. - generální zkouška Vánoční besídky v Sokolovně Bolevec (dopoledne - s sebou batoh, svačinu, pití)

             - Vánoční vystoupení žáků naší školy v Sokolovně Bolevec od 18:00, sraz v 16:40

18. 12. - návštěva adventních trhů, s sebou 2 jízdenky, kapesné, teplé oblečení, svačinu, pití

 

20.12. – Vánoční posezení ve třídě (dárečky, cukroví, ubrousky, vánoční výzdoba, hrneček)

 

21.12. – Ředitelské volno

 

22.12. – 2.1. – Vánoční prázdniny

 

 

 Západočeské muzeum - Pravěk v Plzeňském kraji

SAM 2996

 

SAM 2997

 

SAM 3000

 

SAM 3002

 

 Adventní dílny - výrobek z PET lahve

SAM 3005

 

SAM 3006

 

SAM 3007

 

SAM 3008

 

Mikuláš, andělé a čerti ve škole

SAM 3010

 

SAM 3013

 

SAM 3018

 

L - klub - Pohádka o Vánocích

SAM 3024

 

SAM 3028

 

SAM 3033

 

SAM 3038

 

SAM 3044

 

Bazar hraček - finanční výtěžek 3 500,- Kč věnován DOZP Nováček

SAM 3054

 

Adventní dílny v Národopisném muzeu

SAM 3056

 

SAM 3057

 

SAM 3058

 

SAM 3059

 

Radovánek - I neživé se hýbe

SAM 3067

 

SAM 3068

 

SAM 3071

 

SAM 3072

 

 Listopad - organizace

 

1. 11. - Halloweenské  spaní ve škole (od 17 hodin)

2. 11. - Halloweenské dílničky (1. blok)

            2. blok Čtvrtletní test z Anglického jazyka, VL

5. 11. - návštěva knihovny (9 hodin), 60,- Kč roční příspěvek

            odevzdání čtenářských deníků

7. 11. - Test z Přírodovědy

9. 11. - Čtvrtletní test z Matematiky

16. 11. - Čtvrtletní test z Českého jazyka

19. 11. - Konzultační hodiny 14:45 - 18:00

26. 11. - Vánoční fotografování

29. 11. - Západočeské muzeum, s sebou 2 jízdenky, 45,- Kč, pracovní sešit ČJ, M  

     

  HALLOWEEN V NAŠÍ TŘÍDĚ

 

SAM 2970

 

SAM 2972

 

SAM 2974

 

SAM 2983

                                                           

                                                   HALLOWEENSKÉ DÍLNY 

 
V pátek 2. 11. jsme si užili tvoření v duchu svátku Halloween. Na čtyřech stanovištích jsme vyráběli origami, netopýra, lízátkového ducha, strašidelnou škrabošku a zápich z dýně.
 

161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Výtvarně tvořivý materiál pro řemeslné dílny byl pořízen z dotace města

 Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání.

SAM 2986

 

SAM 2987

 

SAM 2988

 

SAM 2991

 

IMG 20181031 110255

 

IMG 20181031 110315

 

IMG 20181031 110338

 

IMG 20181031 104201

 

 

                                                              Zdravé zuby              

SAM 2968

 

SAM 2966

                                                          

 

 

                      Malý velký stavitel - Lego stavby

V říjnu jsme se zúčastnili soutěže Malý velký stavitel. Soutěž proběhla ve dvou kolech -  třídním a školním. Každá skupina vytvořila originální Lego výrobek, o vítězi třídního kola jsme rozhodli losováním. Ti nejpilnější postavili krásné výroby i doma a vítězem domácího kola se stal Honzík Šimek se svým modelem auta.

 

 

161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Stavebnice Lego používané v soutěži Malý velký stavitel - Lego stavby byly zakoupeny z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání.

Odměny do soutěže Malý velký stavitel - Lego stavby byly zakoupeny z dotace města Plzně - Podpora primární prevence rizikového chování.

SAM 2957

 

SAM 2955

 

SAM 2953

 

SAM 2951

 

SAM 2949

 

SAM 2946

 

 

ŘÍJEN - ORGANIZACE

od 1.10. změna rozvrhu

11.10. - knihovna

od 17.10. bude výuka tělesné výchovy probíhat v tělocvičně na 1.ZŠ

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí   ČJ ČJ M AJK   VL    
Úterý   M ČJ AJ      
Středa   AJ ČJ M EV   TV TV  
Čtvrtek   ČJ M VV VV   ČJ    
Pátek   AJ M ČJ VL   HV    

 

                                                                   Farma Moulisových

Ve středu 26.9. jsme zavítali na farmu Moulisových do Milínova. Projeli jsme se na koni, stloukli vlastní máslo, podojili umělou krávu a zopakovali si vše o pěstitelství a chovatelství. 

 

SAM 2903

 

SAM 2904

 

SAM 2906

 

SAM 2908

 

SAM 2910

 

SAM 2914

 

SAM 2922

 

SAM 2928

 

SAM 2929

 

SAM 2931

 

SAM 2933

 

SAM 2936

 

Řemeslné dílny

V hodině pracovních činností jsme se vžili do role hrnčířů a umělců zhotovujících keramiku. Zejména na soškách věstonických Venuší jsme si dali záležet, posuďte sami:-)

Veškerý výtvarně tvořivý materiál pro řemeslné dílničky byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání.

Výsledek obrázku pro logo města plzně

SAM 2939

 

SAM 2940

 

SAM 2941

 

SAM 2943

 

SAM 2944

 

SAM 2960

 

Dny vědy a techniky 2018

 

SAM 2877

 

SAM 2879

 

SAM 2881

 

SAM 2885

 

SAM 2887

 

SAM 2888

 

Mezi domy - 17.9.2018

 

SAM 2893

 

SAM 2895

 

SAM 2899

 

SAM 2901

 

SAM 2902

 

Výsledek obrázku pro začátek školního roku

Milí čtvrťáčci,

 

užívejte si poslední prázdninové dny a příští týden se na Vás moc těším. A co nás čeká první školní týden?

 

 

3. 9. - zahájení školního roku 2018/2019. Vyučování končí v 9:15, v 9:30 půjdeme na oběd. Ranní družina je od 6:45, odpolední do 16 hod. Doprava školním autobusem je zajištěna. 

 

4. 9. - s sebou aktovku, kufřík, sešity a obaly na sešity, rozdání učebnic. Vyučování končí ve 12 hod.

 

Další dny bude výuka podle rozvrhu, který bude zveřejněn na stránkách naší třídy.

 

 

Organizace školního roku 2018 - 2019

 

3. 9. 2018 (po)    Zahájení školního roku 2018/2019

28. 9. 2018 (pá)   Státní svátek  (Den české státnosti)

29. - 30. 10. 2018 (po-út)   Podzimní prázdniny

17. 11. 2018 (so)  Státní svátek  (Den boje za svobodu a demokracii)

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (so-st)   Vánoční prázdniny

31. 1. 2019  (čt)     Ukončení období školního vyučování v 1. pol., výdej vysvědčení

1. 2. 2019 (pá)  Pololetní prázdniny

25. 2 – 3. 3. 2019  (po-ne)  Jarní prázdniny

18. 4. 2019 (čt)  Velikonoční prázdniny

19. 4. 2019 (pá)  Státní svátek

22. 4. 2019 (po) Velikonoční pondělí

1. 5. 2019 (st)  Svátek práce

8. 5. 2019 (st)  Státní svátek (Den vítězství)

24. – 28. 6. 2019 (po-pá) Škola v přírodě

28. 6. 2019 (pá)   Ukončení období školního vyučování v 2. pol., výdej vysvědčení

29. 6. – 1. 9. 2019 (so-ne)  Hlavní (letní) prázdniny

 

 Rozvrh 4. třídy

 

 

X 8:30-9:15 9:15-10:00 10:30-11:15 11:15-12:00 12:00-12:40 12:40-13:25 13:25-14:10
Pondělí M ČJ ČJ AJ K OBĚD VL  
Úterý M ČJ AJ OBĚD ČJ  
Středa AJ ČJ M VL OBĚD VV VV
Čtvrtek M ČJ TV TV OBĚD  
Pátek ČJ M AJ EV OBĚD HV  

 

 

Seznam pomůcek do 4. třídy

- penál (ořezávátko, nůžky, guma, pero, základní sada pastelek, základní sada fixů, 2 tužky č.2, tužka č.3, kružítko, lepidlo )

- žákovský sešit 513 (Český jazyk – školní, Český jazyk –diktáty, Anglický jazyk) 3 ks 

- žákovský sešit 513 (Matematika – školní, pětiminutovky) 2 ks + 1 ks 513 na Etickou výchovu

- notýsek na slovíčka na AJ

- žákovský sešit A4 bez linek (Přírodověda, Vlastivěda) 2 ks

- žákovský sešit A4 bez linek - geometrie - 1 ks + sešity obalit

- sešit A5 v tvrdých deskách na čtenářský deník (děti mohou použít z předchozích ročníků)

- desky na učebnice a sešity (tvrdé s gumou) - školní diář (zápis úkolů, akcí,..)

- 2x trhací blok A5 linkovaný a nelinkovaný

- velký šanon A4 s kovovým vázáním uvnitř + eurofólie na žákovské portfolio

- 1x psací podložka A4 s klipem

- papírová podložka s linkami A5 – 2x, A4 – 1x (oboustranná nebo s linkami 12 mm) – tzv. lenoch

- pravoúhlý trojúhelník s ryskou, rovné pravítko

- kufřík na VV pomůcky (vodové barvy, temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, tuš, noviny na stůl, plastová paleta, voskovky, pastelky a fixy - větší sada, min 12 ks, hadřík, ochranný oděv na VV – triko či zástěra,)

- přezůvky

- cvičební úbor - hřiště (tepláky/kraťasy, triko, mikina, boty - do tašky) - tělocvična (tepláky, triko, boty s bílou podrážkou – do batůžku)

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack