Archiv 5.třída (2019-20)

Přeji všem dětem krásné a pohodové prožití zasloužených letních prázdnin
a rodičům klidné dny bez distanční a on-line výuky,
za což všem mnohokráte děkuji.
 
Váš třídní učitel Vlasta
 
hurááá
 
Vážení rodiče, 
 
na základě rozhodnutí vlády bude naše škola od zítřejšího dne uzavřena v souvislosti s preventivními opatřeními před šířením koronaviru. Informace ohledně učiva a možnosti studia v domácím prostředí budou zveřejněny na E-žk nebo zasílány emailem.
 
Děkujeme za pochopení.
PaedDr. Eva Růžičková, ředitelka školy
 
V Plzni 10.3.2020

 

Bruslení v Kooperativa Areně

IMG 1392

IMG 1397

IMG 1399

IMG 1402

 

Ptačí den

IMG 1376IMG 1380

IMG 1383

IMG 1385

IMG 1387

IMG 1388

 

Valentýnské dílničky

IMG 20200220 WA0000

IMG 20200220 WA0001

IMG 20200220 WA0002

 

Nástrahy všedních dnů (L-klub)

IMG 1269

IMG 1265

 

ÚNOR - organizace:

10. 2. - Minitest - Weather (Počasí): It's sunny, It's hot, It's cold, It's raining, It's windy... - slovíčka lekce 6

11. 2. - L-klub - Nástrahy všedních dnů (9 hodin)

13. 2. - návštěva knihovny (9 hodin)

14. 2. - Valentýnské dílničky (1. blok)

27. 2. - Ptačí den (projektový den)

28. 2. - Bruslení v Kooperativa Areně (10 - 11 hodin)

 

Učivo - únor:

Český jazyk:

- základy morfologického pravopisu (koncovky podstatných jmen)

- skloňování podstatných jmen (střední a ženský rod)

Anglický jazyk:

- televizní pořady - slovní zásoba - rozhovory

- vazby I like ..., I don´t like ..., Do you like ...?

Matematika:

- písemné algoritmy početních operací větších než 10 000

- slovní úlohy s neznámou

- porozumění záznamu dat 

Vlastivěda:

- Naše vlast - Česká republika - Praha

- Kraje a krajská města; ČR - demokratický stát

- Mapy a plány

Přírodověda:

- minerály (nerosty) a horniny 

- vlastnosti látek

- živá příroda od jara do léta; ekosystém pole

 

Lyžařský a ozdravný pobyt - Lucie 2020

IMG 20200123 WA0003

IMG 20200123 WA0004

IMG 20200123 WA0005

IMG 20200123 WA0007

IMG 20200123 WA0000

IMG 20200123 WA0001

IMG 20200123 WA0002

IMG 20200123 WA0008

 

LEDEN - organizace:

6. 1. - nástup do školy

8. 1. - Český jazyk - čtvrtletní test (vyjmenovaná slova a slova příbuzná; slovní druhy; podstatná jména - pád, číslo, rod) - UČ str. 26 - 51, PS str. 21 - 39

10. 1. - Vlastivěda - čtvrtletní test (Český stát za vlády Lucemburků, život ve středověku, husitské války, České země po husitských válkách) - UČ str. 25 - 40

do 10. 1. - platba lyžařského a ozdravného pobytu

13. 1. - návštěva knihovny (9 hodin)

13. 1. - konzultace od 15 hodin

15. 1. - Anglický jazyk - čtvrtletní test (1. Místa ve městě (church, museum, statue, river, school, café, park, cinema, clothes shop, bookshop, sports centre, swimming pool..), 2. Pokyny pro popis cesty (Turn right. Turn left. Go straight (past), 3. Předložky místní (next to = vedle, opposite – naproti), 4. Přítomný průběhový čas (He is swimming = On právě teď plave, She is reading = Ona čte…..), 5. Počasí (It’s sunny. It’s rainy.)

17. 1. - Přírodověda - čtvrtletní test (příroda na podzim a v zimě) - UČ str. 24 - 36

20. - 24. 1. - lyžařský a ozdravný pobyt - penzion Lucie (info viz e-mail)

28. 1. - Matematika - čtvrtletní test (čísla do 10 000 - písemné násobení a dělení, písemné dělení se zbytkem; čísla větší než 10 000 - porovnávání, zaokrouhlování, slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání; G: bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovinné útvary; rýsování kružnic, konstrukce trojúhelníku, čtverce a obdélníku) - PS str. 20 - 29 + Geometrie 31 - 44

30. 1. - předávání pololetního vysvědčení (desky na vysvědčení)

30. 1. - film Špioni v převleku v Cinema city (79,- Kč), s sebou kartu MHD, příp. 2 jízdenky

31. 1. - Pololetní prázdniny

 

Učivo - leden:

Český jazyk:

- mluvnické kategorie u podstatných jmen (pád, číslo, rod), koncovky podstatných jmen

- skloňování podstatných jmen

Anglický jazyk:

- dovolená

- přítomný průběhový čas

- počasí

Matematika:

- písemné algoritmy početních operací větších než 10 000

- slovní úlohy s neznámou 

Vlastivěda:

- České země po husitských válkách

- první Habsburkové na českém trůně

Přírodověda:

- neživá příroda - součásti neživé přírody

- minerály (nerosty) a horniny

 

Veselé Vánoce, spoustu pohody, radosti

a do dalších dnů jen samá pozitivní

očekávání přeje třídní učitel Vlasta

 

PF 2020

 

Třídní besídka

IMG 1174

IMG 1176

 

Vánoční dílničky

IMG 1153

IMG 1159

IMG 1161

IMG 1167

IMG 1170

 

Adventní trhy

IMG 1141

IMG 1138

IMG 1136

 

Vánoční besídka

IMG 1134

pozv.jpeg

Čerti ve škole

IMG 1120

IMG 1121

IMG 1122

IMG 1126

IMG 1131

 

PROSINEC - organizace:

2. 12. - třídní aktiv (od 15:30 hodin)

do 3. 12. - Vánoční krabice od bot

5. 12. - Mikulášská nadílka

6. 12. - sbírka Dobrý anděl - burza

11. 12. - Vánoční focení - od 9 hodin

17. 12. - Vánoční besídka žáků (sokolovna Bolevec)

18. 12. - návštěva Adventních trhů

19. 12. - Vánoční dílničky

20. 12. - třídní besídka

23. 12. - 3. 1. - Vánoční prázdniny

 

Učivo - prosinec:

Český jazyk:

- slovní druhy, tvary slov

Matematika:

- přirozená čísla (milion, miliarda), celá čísla

- vlastnosti početních operací s přirozenými čísly, zápis čísla v desítkové soustavě

- slovní úlohy, zaokrouhlování na 10 000, 100 000

Vlastivěda:

- Husitské války

Přírodověda:

 - živočichové našich lesů, příroda v zimě

 

Řemesla - výroba měšců

Vyzkoušeli jsme si vyrobit svůj vlastní měšec. Při přípravě jsme si všichni mysleli, že to bude hračka a dílo se nám snadno podaří. Opak byl pravdou. I přes výhodu zvoleného materiálu (pytloviny) jsme zjistili, jak to dříve měli řemeslníci těžké a museli prokázat velikou zručnost. Se spoustou vyrobených měšců by asi ani nemělo smysl chodit na trh, ale časem bychom se již asi uživili. Také jsme si uvědomili, že mnozí jsou šikovní na něco jiného a každý z nás je potřebný.

161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Výtvarně tvořivý materiál pro projekt Řemeslo má zlaté dno - výroba měšců byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019.

IMG 1113

IMG 1114

IMG 1116

 

Muzeum stavitelství - Plasy

IMG 1070

IMG 1072

IMG 1078

IMG 1081

IMG 1082

IMG 1084

 

Řemesla - výroba kachlíků

IMG 1085

 IMG 1087

IMG 1109

IMG 1110

 

Řemesla - Provaznictví

Vyzkoušeli jsme si vyrobit z provázku lano. Při přípravě jsme sledovali pána na řemeslných trzích, jak mu to jde pěkně od ruky. Okoukli jsme postup, přístroj na splétání jsme si zjednodušili pomocí tužek a hurá na to. Výsledek se hned nedostavil, ale po drobných bojích s neposednou tužkou se nám všem dílo podařilo. Zjistili jsme také, že tato činnost vyžaduje velkou spolupráci a koordinaci celého týmu. Jsme rádi, že jsme si mohli vyzkoušet, že tento odkaz předků dokážeme zvládnout.

161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Výtvarně tvořivý materiál pro projekt Řemeslo má zlaté dno - provaznictví byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019.

IMG 1092 

IMG 1095

IMG 1096

IMG 1105

IMG 1108

 

Řemesla - pravěká keramika

Při pracovních činnostech jsme si vyzkoušeli práci pravěkých umělců. Seznámili jsme se rovněž s počátky tohoto umění. Vytvořili jsme Věstonickou Venuši či různá zvířátka.

                                  161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Výtvarně tvořivý materiál pro projekt Řemeslo má zlaté dno - keramika byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019.

IMG 1054

IMG 1055

IMG 1057

IMG 1060

IMG 1062

IMG 1064

 

LISTOPAD - organizace:

5. 11. - návštěva knihovny (11:00 hodin)

7. 11. - Anglický jazyk - Minitest 2 (pokoje v domě, věci v domě (cupboard, plant...), There is/are - true/false podle obrázku

12. 11. - Český jazyk - čtvrtletní test (psaní i/y po souhláskách, slova s u/ú/ů; význam slova a jeho hlásková podoba; slova jednoznačná a mnohoznačná, protikladná a souznačná; slova nadřazená, podřazená a souřadná; slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená; kořen, předpona, přípona; předložky a předpony, zdvojené hlásky) - UČ - do str. 24, PS - do str. 20

15. 11. - Vlastivěda - čtvrtletní test (České země v pravěku, příchod Slovanů, Sámův kmenový svaz; naše nejstarší minulost v pověstech, Velkomoravská říše; vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat; život za vlády prvních Přemyslovců, vznik českého království, vláda přemyslovských králů) - UČ - do str. 24, PS - do str. 15

20. 11. - Anglický jazyk - čtvrtletní test (sporty: play basketball, tennis, football, ice hockey,ski, skate, ride a bike, swim, dive,  run), There is/There are + předložky (behind, on, in, under), nemoci: a cold, a sore throat, a headache, a stomach ache, can/can't, pokoje v domě (kitchen, living room, bedroom, bathroom, hall, dining room), věci v domě (plant, sofa, cupboard, bed..), hudební nástroje (guitar, piano, violin, trumpet).

21. 11. - muzeum stavitelství Plasy (info viz e-mail)

22. 11. - Matematika - čtvrtletní test (počítání do 1 000 - sčítání a odčítání, násobení a dělení, zaokrouhlování a převádění jednotek, slovní úlohy; čísla do 10 000 - porovnávání, sčítání a odčítání, zaokrouhlování; písemné sčítání a odčítání, násobení jednociferným číslem) - PS do str. 19

27. 11. - Přírodověda - čtvrtletní test (neživá příroda - voda, vzduch, světlo a teplo, půda, podmínky pro život; živá příroda - houby, rostliny, živočichové) - UČ do str. 23

 

Učivo - listopad:

Český jazyk:

- vyjmenovaná slova a slova příbuzná

 Anglický jazyk:

My town

obchody a místa ve městě – slovní zásoba

popis cesty – turn left, turn right at ..., go straight past ...,
Jak se zeptat na cestu?

předložky

On holiday

činnosti o dovolené

rozhovory – Co dělají o dovolené?

čtení – pohlednice z prázdnin

psaní – pozdrav z prázdnin

přítomný čas průběhový (popis obrázků z prázdnin, co dělají dané osoby)

Matematika:

- písemné násobení do 10 000, násobení a dělení 10, 100, 1 000

- písemné dělení, písemné dělení se zbytkem

- přirozená čísla, celá čísla, zápis v desítkové soustavě

Vlastivěda:

- Český stát za vlády Lucemburků, život ve středověku

Přírodověda:

- živá příroda od podzimu do zimy, ekosystém les, rostliny našich lesů

 

Halloweenské dílničky

   161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

  

Výtvarně-tvořivý materiál pro realizaci Hallweesnkcýh dílniček byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019.

Při Halloweenských dílničkách jsme si vyrobili halloweenskou dýni, mumii, strašidelný náramek a tužku. Bylo to skvělé strašidelné dopoledne.

IMG 1036

IMG 1040

IMG 1041

IMG 1044

IMG 1051

 

Animánie - neboj se, nejsi sám

Projekt Animánie - neboj se, nejsi sám byl financován z grantu Magistrátu města Plzeň.

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

 

IMG 0995

IMG 1000

IMG 1001

 

ŘÍJEN - organizace:

8. 10. - návštěva knihovny (11:00 hodin)

do 7. 10. - Logická olympiáda - kategorie A

do 10. 10. - přinést objednávky knižních klubů

11. 10. - Animánie - Neboj se, nejsi sám (v prostorách školy)

28. 10. - státní svátek

29. - 30. 10. - podzimní prázdniny

31. 10. - Halloweenské dílničky

 

Učivo - říjen:

Český jazyk:

- stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka)

- psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě

- osnova vyprávění - tvorba mluveného nebo písemného vyprávění na základě osnovy vyprávění

Anglický jazyk:

- What´s in the house? (místnosti v domě, nábytek), popis domu, bytu

- vazba there is/there are (kladná věta, otázka, zápor, krátká odpověď)

- Be healthy - nemoci (slovní zásoba, fráze)

- vazba have got/has got (kladná věta, otázka, zápor, krátká odpověď)

Matematika:

- přirozená čísla do 10 000, porovnávání, pamětné sčítání a odčítání

- zaokrouhlování na 10, 100, 1 000

- slovní úlohy, počítání s kalkulátorem

- rýsování rovnoběžek, polopřímky, vzájemná poloha dvou přímek, délka úsečky

Vlastivěda:

- vznik českého státu, vláda Přemyslovských knížat

- první Přemyslovci, vznik českého království, vláda Přemyslovských králů

Přírodověda:

- živé organismy - rostliny, živočichové

Dny vědy a techniky

IMG 0949

IMG 0956

IMG 0959

IMG 0962

 

 Spolu mezi domy

IMG 0931

IMG 0938

IMG 0941

 

ZÁŘÍ - organizace:

2. 9. - zahájení školního roku (8:30 - 9:15)

10. 9. - návštěva knihovny (11:00 hodin)

od 16. 9. - kroužky dle přihlášení

18. 9. - Spolu mezi domy - DOZP Nováček (batůžek, psací potřeby, pití), návrat ve 13:00 hodin

do 18. 9. - přinést objednávky knižních klubů

20. 9. - Dny vědy a techniky - náměstí Republiky (plzeňská karta, batůžek, svačinu, pití), odchod v 8:30, návrat ve 12:00 hodin

23. 9. - společná schůzka rodičů (15:30 hodin)

do 23. 9. - Logická olympiáda (doma provést registraci)

 

 

HURÁ, UŽ JE ŠKOLA!

Po dvou měsících odpočinku se na Vás opět těší pan učitel Vlasta

 

Kdy? - 2. 9. 2019 v 8:30

Kde? - v soukromé ZŠ Elementária, Jesenická 11

Proč? - 2. 9. je již září a prázdniny jsou pouze do srpna

Jak dlouho? - pro začátek do 9:15 (pouze v pondělí)

Budu tam smět být déle? - ano, ŠD je otevřena od 6:30 - 16:00 hodin

Mohu jet školním autobusem? - ne, ty jezdí až od 3. 9. ráno

Kdypak jezdí? - ráno dle domluvy na trase, odpoledne odjíždějí v 15:05 hodin od školy

Co s sebou? - dobrou náladu, přezůvky, tašku na dokumenty

Mám přijít sám/sama? - můžeš, ale rád uvidím i tvé rodiče

Bude už i oběd? - pro přihlášené již ano, kaše se vydává v 9:30 hodin

Musím přijít i v úterý? - ano, čeká nás společných 10 následujících měsíců

Jak dlouho se budeme učit? - v prvním týdnu pouze do 12 hodin, poté chodíme na oběd

A co kroužky? - od 9. - 13. 9. budou na zkoušku, pak se závazně přihlásíš

Dozví se rodiče ještě něco? - ano, naplánujeme společnou schůzku. Většina rodičů zná mé tel. číslo 724 715 886 i e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tak se mohou kdykoli ozvat.

 ROZVRH HODIN

  1 2 3 4   5 6

od          do

8:30-9:15

9:15-10:00

10:30-11:15 11:15-12:00 12:00-12:45 12:45-13:30 13:30-14:15
PONDĚLÍ ČJ M VL AJ oběd  
ÚTERÝ M AJ-K ČJ ČJ oběd TV TV
STŘEDA M AJ ČJ oběd VV  
ČTVRTEK ČJ M ČJ AJ oběd EV  
PÁTEK ČJ HV M VL oběd VV  

ČJ, M, VL, PŘ, VV, TV, PČ - Mgr. Vlastimil Brychta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

EV - Mgr. Michaela Divišová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

AJ - Mgr. Martina Regnerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

AJ-k - Mr. Lewis

HV - Mgr. Zuzana Valdmanová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Vážení rodiče a milé děti,

přeji Vám všem zasloužené odpočinkové dny bez školních povinností. Užijte si krásné léto plné báječných zážitků a v září opět na viděnou! 

Hezké prázdniny přejí Vlasta i Stázka

 

třída

 

 

Seznam pomůcek do 4. třídy

 

- penál (ořezávátko, nůžky, guma, pero, základní sada pastelek, základní sada fixů, 2 tužky č. 2, tužka č. 3, kružítko, lepidlo)

- žákovský sešit 513 (Český jazyk – školní, diktáty, Anglický jazyk) 4 ks 

- žákovský sešit 513 (Matematika – školní, pětiminutovky) 2 ks + 1 ks 513 na Etickou výchovu

- žákovský sešit A4 bez linek (Přírodověda, Vlastivěda) 2 ks

- desky na učebnice a sešity (tvrdé s gumou) - školní diář (zápis úkolů, akcí, atd.)

- 2x trhací blok A5 linkovaný a nelinkovaný

- 1x psací podložka A4 s klipem

- papírová podložka s linkami A5 – 2x, A4 – 1x (oboustranná nebo s linkami 12 mm) – tzv. lenoch

- pravoúhlý trojúhelník s ryskou, rovné pravítko

- kufřík na VV pomůcky (vodové barvy, temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, tuš, noviny na stůl, plastová paleta, voskovky, pastelky a fixy - větší sada, min 12 ks, hadřík, ochranný oděv na VV – triko či zástěra)

- přezůvky

- cvičební úbor - hřiště (tepláky/kraťasy, triko, mikina, boty - do tašky) - tělocvična (tepláky, triko, boty s bílou podrážkou – do batůžku)

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack