4.třída

Červen - organizace

1.6. - Den dětí - sportovně soutěžní cesta kolem rybníků, s sebou sportovní oblečení a obuv, batoh,

         svačinu, pláštěnku, něco na opékání, odchod ze školy v 8:30

4.6. - Enviromentální projekt - projektový den, s sebou sportovní oblečení a obuv, batoh, svačinu,

         penál, přírodovědu, odchod ze školy v 8:30

9.6. - 2.pol.test z M

11.6. - 2.pol.test z ČJ

15.6. - 2.pol.test z VL

18.6. - 2.pol.test z PŘ

22.6. - 2.pol.test z AJ

23.6. - focení tříd

23.6. - Konzultační hodiny

24.6. - První pomoc, projektový den

25.6. - vyklízení šatních a botních skříněk

28.6. - vyklízení třídy - velká taška na výkresy, kufřík

30.6. - výdej vysvědčení

 

Tematické okruhy testů

ČJ - mluvnické kategorie u podstatných jmen (pád, číslo, rod), koncovky podstatných jmen, mluvnické

      kategorie u sloves (osoba, číslo, čas), stavba věty, podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem

M - sčítání a odčítání do 1 000 000, písemné násobení, písemné dělení, zlomky, konstrukce čtverce,

     obdélníku, jednotky délky a jejich převody, složená slovní úloha

AJ - slovní zásoba od lekce 7 (viz.pracovní listy Slovníček), gramatika (viz.pracovní listy od

      Grammar 7): sloveso Have got - I have got…/He has got…/Have I got..?/Has it got..? + odpovědi,

      otázky Do you like? / Yes, I do. /No, I don´t., otázky What do you do..? /I go swimming/ I read a

      book,.., vyjádření 3.os.č.j. It eats…/It doesn´t eats…/ Does it eat…?/ Yes, it does./No, it doesn´t.,

      minulý čas prostý It was../We were…/It had…

PŘ - základní rozdělení živočichů a rostlin (hlavní znaky, základní stavba těla), lidské tělo (viz.pracovní

       listy, které si děti přinesu domů - nejzákladnější informace), viz.shrnutí v učebnici v každé kapitole

VL - průřez hlavních událostí českých dějin od nástupu Lucemburků do nástupu prvních Habsburků,

       viz.shrnutí v učebnici v každé kapitole

 

Nikolka slaví narozeniny - gratulujeme!

20210604 130651 kopie

20210604 130703 kopie

 

Den dětí

V úterý 1.6. jsme si na celý den vyrazili do okolí boleveckých rybníků na sportovní stezku, kterou pro nás již tradičně přichystali žáci devátého ročníku. Rozdělili jsme se na několik soutěžních týmů a postupně jsme vyrazili. Cestou jsme plnili zábavné úkoly a na konci cesty jsme si na ohni u rybníka opekli něco dobrého.

Den dětí 1

Den dětí 2

Den dětí 3

Den dětí 4

Den dětí 5

Den dětí 6

 

Ohlédnutí za minulým měsícem:-)

 

Květen - organizace

17.5. - návrat k běžnému režimu družin a výuky

         - režim družiny 3.-5.třída pod vedením sl.vych.J.Hrachovcové

         - ranní družina od 6:30

         - ranní testování v pondělí od 6:30 do 7:30 v ranní družině, poté ve třídě

         - obědy každý den od 12:00, poté 5.hodina do 13:30 (středa do 14:15)

         - tělesná výchova venku (oblečení a obuv na hřiště a do lesa)

         - nový rozvrh, návrat k předchozímu

  0 1 2 3 4 5 6 7
Pondělí   ČJ ČJ M   AJK  
Úterý   M TV TV ČJ    
Středa   ČJ EV VL AJ   VV VV
Čtvrtek   M M AJ ČJ   HV  
Pátek   ČJ AJ M VL   ČJ  

 

Učivo květen

Český jazyk - skladba věty, souvětí, spojovací výrazy, podmět a přísudek, základní skladební

                      dvojice, shoda podmětu s přísudkem

Matematika - písemné násobení trojciferným číslem, čtvercová síť a souřadnice, zlomky

Anglický jazyk - opakování probraného učiva, minulý čas prostý

Přírodověda - lidské tělo, osobní bezpečí

Vlastivěda - život ve středověku, husitské války

 

Enviromentální projekt 1.stupně

Společně se všemi třídami 1.stupně jsme se od září pustili do zkoumání naší přírody. Každý měsíc se budeme věnovat jednomu tématu, se kterým se seznámíme, pohrajeme, dozvíme se a naučíme něco zajímavého ze světa přírody kolem nás.

Květen - Zvířata a jejich mláďata

Tento měsíc jsme se v našem pravidelném přírodovědném bádání podívali na zvířátka. Na celý den jsme vyrazili do lesa na lesní učení. Nejdříve jsme si zvířátka rozdělili, zopakovali jsme si jejich hlavní znaky. Hádali jsme, která zvířátka jsme. Zvířátka nám pomohla s větnou stavbou, abecedou i dělením se zbytkem. Složili jsme si komiks o sv.Františkovi, zahráli jsme si vědomostní zvířátkové bingo a připomněli jsme si tak vše základní, co již o zvířecí říši víme.

Zvířátka 2

Zvířátka 1

Zvířátka 3

Zvířátka 4

Zvířátka 5

Zvířátka 6

 

Řemeslo má zlaté dno - Stavitelství

Projekt 1.stupně 

Sady dřevěných stavebnic pro projekt Řemeslo má zlaté dno byly pořízeny z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2021. 

                             161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

Ve čtvrtek 13.5. jsme se opět vydali do historie řemesel a tentokrát jsme si vyzkoušeli řemeslo stavitelství. Ve vlastivědě postupně probíráme historii stavitelství, stavební slohy a proto jsme jsme si z dřevěných kostek  vyzkoušeli navrhnout a postavit středověké město. 

Stavitelství 8 kopie

Stavitelství 2 kopie

Stavitelství 3 kopie

Stavitelství 5 kopie 

Řemeslo má zlaté dno - Šperkařství

Projekt 1.stupně 

Tvořivý materiál pro projekt Řemeslo má zlaté dno byly pořízeny z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2021. 

                             161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

 

Naše milé maminky mají svátek. Zahráli jsme si proto ve škole na šperkaře, modeláře a dekoratéry a vyrobili jim hezký dáreček.

Šperkařství 2 kopie

Šperkařství 3 kopie

Šperkařství 12 kopie

Šperkařství 5 kopie

Šperkařství 11 kopie

Šperkařství 15 kopie

Šperkařství 16 kopie

 

Ohlédnutí za minulým měsícem :-)

 

Pálení čarodějnic

V pátek 29.4. jsme společně vyrazili k Šídlovskému rybníku. Ze školy jsme si vzali krepový papír, špejle, látku a u rybníka jsme si ještě nasbírali nějaké přírodniny a vyrobili jsme si krásné čarodějnice. Na lístečky jsme si napsali vše, co chceme ze svého života odehnat pryč a v oni jsme to vše spálili. Snad se nám naše přání vyplní :-). Opekli jsme si buřty a jiné dobroty, spnili jsme lesní úkoly z přírodovědy a nakonec jsme si trošku protáhli svaly na lesní posilovně.

 Pálení čarodějnic 1 kopie

Pálení čarodějnic 3 kopie

Pálení čarodějnic 8 kopie

 

Enviromentální projekt 1.stupně

Společně se všemi třídami 1.stupně jsme se od září pustili do zkoumání naší přírody. Každý měsíc se budeme věnovat jednomu tématu, se kterým se seznámíme, pohrajeme, dozvíme se a naučíme něco zajímavého ze světa přírody kolem nás.

Duben - Den Země

Každý rok si ve škole připomínáme tento důležitý den, proto jsme se opět věnovali tomuto tématu. Z našeho života ve škole i doma víme, jak je důležité chránit naši Zemi, naše životní prostředí. Ve škole výborně třídíme své odpadky, přemýšlíme o tom, jak neplýtvat, mnozí z nás to již dělají automaticky i mimo školu, doma. Letos jsme se proto více zaměřili na to, z jakých materiálů jsou vlastně naše věci, které denně používáme, vyrobeny, jak je lze recyklovat, jak třeba přemýšlet o jejich dalším využití, či jestli lze zvolit i méně nebezpečné materiály. Zajímali jsme se především o plasty, ale i další nebezpečný odpad. Pracovní listy, které jsme plnili, jsme využili i k procvičování gramatiky českého jazyka a matematiky, vše si opět svážeme v malou knížku.

Den Země 1 kopie

Den Země 6 kopie

Den Země 8 kopie

Den Země 12 kopie

Den Země 15 kopie

Historie létání

V pondělí 12.4. si celý svět připomínal první let člověka do vesmíru. My jsme se proto ve škole blíže podívali na celou hostorii létání, která této události předcházela. A jak už to umíme, podívali jsme se pěkně zblízka. Už na první pokusy ve starověku, pověděli jsme si řeckou báji o Ikarovi, podívali se na vynálezy Leonarda Da Vinciho i první pokusy s horkovzdušnými bolóny a vzucholodě. Shlédli jsme jeden díl seriálu Byl jednou jeden vynálezce, přečetli jsme si a vyplnili pracovní listy o historii létání až k prvním vesmírným letům. Podívali jsme se na filmové záběry prvních kosmonautů, o fence Lajce, J.A.Gagarinovi i V.Remkovi. Prozkoumali jsme prvenství žen v létání i ve vesmíru i první kroky na Měsící. Našli jsme si skvělé návody na pořádné vlaštovky, abychom si mohli zazávodit komu dál dolétne, vyzkoušeli jsme let kluzáku, prozkoumali stavbu letadel a princip létání, zazávodili jsme si ve skládání puzzlí z obrázků slavných kosmonautů. Na závěr sjme si postavili vzduchovou raketu i vyzkoušeli vzlet rakety pomocí reakce octa a jedlé sody.

Létání 8

Létání 1

Létání 2

Létání 3

Létání 4

Létání 5

Létání 6

Létání 7

 

Marcelka slaví svátek, gratulujeme!

 20210420 102953 kopie

 

Erik slaví narozeniny, gratulujeme!

 20210419 103926 kopie

20210420 191352 kopie

20210420 191427 kopie

 

A jsme zpátky ve škole:-)

 20210422 130703

20210413 123243 kopie

20210413 123013 kopie 

 

Učivo duben

Český jazyk - slovesa, slovesné tvary určité a neurčité, jednoduché a složené, zvratná slovesa

Matematika - písemné dělení se zbytkem, obvod a obsah čtverce a obdélníku

Anglický jazyk - Volný čas, What do you do...?

Přírodověda - lidské tělo, stavba lidského těla, kostra, svaly

Vlastivěda - poslední Přemyslovci, Lucemburkové, Karel IV.

 

Rozvrh hodin od 12.4.2021 

  1 2 3 4 5 6  7
Pondělí ČJ ČJ M AJK  
Úterý M TV TV ČJ    
Středa ČJ EV VL AJ ČJ HV
Čtvrtek M M AJ VV VV  
Pátek ČJ AJ M VL ČJ  

 

Zdarma fotografie: Šafrán, květ, jaro, Jarní květina, květ, Bloom, fialová  | Hippopx

Březen - organizace

Distanční výuka - práce v aplikaci Google meet a Google classroom

Učivo březen

Český jazyk - skloňování odstatných jmen rodu mužského (pád, číslo, rod), koncovky podstatných jmen rodu mužského

Matematika - rovnice, písmené  násobení dvojciferným a trojciferným číslem, konstrukce čytřúhelníku pomocí rovnoběžek, kolmic a kružítka
 

Anglický jazyk - Televizní programy, čas

Přírodověda - Horniny a nerosty

Vlastivěda - Počátky českého státu, Přemyslovci

 

 

Zahradníkův rok – únor je pro zahradníka pokynem ke startu | ČtiDoma.cz

Únor - organizace

Distanční výuka - práce v aplikaci Google meet a Google classroom

Učivo únor

Český jazyk - skloňování podstatných jmen rodu ženského (pád, číslo, rod), koncovky podstatných jmen rodu ženského

Matematika - písemné dělení, dělení se zbytkem, počítání se závorkami, rovnoběžky a kolmice
 

Anglický jazyk - Školní rozvrh, kalendář, dny v týdnu

Přírodověda - Neživá příroda, vlastnosti látek

Vlastivěda - České země v pravěku

 

Jak vznikly názvy měsíců: leden - BLOG: Jazykové centrum Correct

 

Leden - organizace

Distanční výuka - práce v aplikaci Google meet a Google classroom

Učivo leden

Český jazyk - skloňování odstatných jmen rodu středního (pád, číslo, rod), koncovky podstatných jmen rodu středního

Matematika - písemné sčítání a odčítání do 1 000 000
 

Anglický jazyk - Počasí, otázky

Přírodověda - Neživá příroda, skupenství látek

Vlastivěda - hospodářství ČR, průmysl, zemědělství

            Vánoční tradice a zvyky: Co znamená šupina pod talířem nebo zvuk zvonu?

 

Příjemné vánoční svátky a mnoho mnoho zdraví,

štěstí a lásky do nového roku

přeje 4.třída

 

             Horoskop na prosinec 2020 | Moneo.sk

Prosinec - organizace

4.12. - Mikulášské učení a Mikulášská nadílka, čertovsko-andělsko-mikulášské oblečení

4.12. - charitativní sbírka Dobrý anděl (viz.email)

15.12. - Vánoční pečení, s sebou mísu (na zpracování těsta), vál, 2 sklenice hladké mouky, 1

             sklenice soli

18.12. - Třídní vánoční besídka, dárečky, cukroví, vánoční výzdoba na vánoční stůl

21.12. - 3.1. - Vánoční prázdniny

 

Vánoční učení

Na poslední pátek před Vánocemi jsme se ve třídě všichni moc těšili.

Již v týdnu jsme si ozdobili vánoční stromeček...

Vánoce 1

... zahráli jsme si na Ježíška ...

Vánoce 2

... podívali jsme se do Anglie, jak se tam slaví Vánoce a pohráli jsme si s anglickými úkoly ve Vánoční knížce ...

Vánoce 3

... vyrobili jsme si vánoční přáníčko ...

Vánoce 6

... ozdobili vánočního kapříka ...

Vánoce 5

... a vánoční věneček ...

Vánoce 4

... připravili jsme si slavnostní stůl ...

Vánoce 7

... podívali jsme se do budoucnosti ...

Vánoce 8

... rozkrojili jablíčko ...

Vánoce 9

... holky už byly zvědavé, jestli se vdají ...

Vánoce 10

... poslechli jsme si koledy s kytarou ...

Vánoce 14

... i koledy s klavírem ...

Vánoce 13

... a pak už jsme se nemohli dočkat stromečku s dárečky ...

Vánoce 12

... které nás moc potěšily!

 

Vánoční dílničky

I v letošním roce jsme si ve třídách 1.stupně uspořádali Vánoční dílničky. V každé třídě jsme vyráběli - ale pšššt, to je ještě překvapení:-). Pochlubíme se až po Štědrém dni :-).

 

Vánoční pečení

Jako každý rok jsem se i letos pustili ve třídě do vánočního pečení. Letos jsme ale raději zvolili cukroví pouze dokarační, pro ozdobu. A bavilo nás to úplně stejně jako pečení nějaké dobroty. Sami jsme si připravili těsto, vymodelovali vánoční věneček i kapříka pro štěstí. A ještě nám udělají doma pěknou parádu.

Pečení 2

Pečení 1

Pečení 3

Pečení 4

Pečení 5

Pečení 6

Pečení 7

 

Enviromentální projekt 1.stupně

Společně se všemi třídami 1.stupně jsme se od září pustili do zkoumání naší přírody. Každý měsíc se budeme věnovat jednomu tématu, se kterým se seznámíme, pohrajeme, dozvíme se a naučíme něco zajímavého ze světa přírody kolem nás.

Prosinec - Po stopách lesa

Po nucené pauze v říjnu a listopadu jsme se ve škole opět pustili do zkoumání přírody. Tentokrát jsme si posvítili na stopy zvířat. Pro začátek jsme zkusili přiřadit stopy jednotlivých zvířat k jejich majitelům. Popřemýšleli jsme, jak bychom podle stop v lese mohli poznat, kdo se třeba i s kým setkal. A jak takové setkání asi mohlo dopadnout. Rozdělili jsme si zvířátka proto podle způsobu potravy, jaké jsou vztahy v potravním řetězci. Zvířátka nám pomohla i se skloňováním podstatných jmen v českém jazyce, vyzkoušeli jsme si s nimi rýsování rovnoběžek, vyluštili jsme si křížovku s pohádkovými zvířátky, zahráli jsme si stopovací pexeso, prohledali jsme internet a ve skupinách jsme si připravili velký plakát o životě v lese, kde jsme pomocí razítek stop a malování lesa připravili napínavou detektivku. Nakonec nám každý tým v těchto malovaných kulisách zahrál s figurkami lesních zvířat pěkný příběh ze života v lese.
 
Stopy 1

 

Stopy 2

Stopy 3

Stopy 5

Stopy 4

Stopy 6

Stopy 7

Stopy 9

Stopy 10

Stopy 8

 

Charitativní sbírka pro nadaci Dobrý anděl

V pátek 4.12. proběhl na naší škole již 3.ročník charitativní sbírky, letos opět pro nadaci Dobrý anděl. Chtěli bychom Vám všem, rodičům i dětem z celého srdce mnohokrát poděkovat za opravdu štědré příspěvky.

Společně jsme vybrali 13 000,- Kč.
 
Moc Vám děkujeme za spolupráci.
Pedagogický sbor ZŠ Elementária
 
Dobrý anděl

 

Mikulášské učení

V pátek 4.12. si u nás ve třídě opět dali sraz andělé a čerti i jeden Mikuláš. Nejdříve jsem si ve třídě pořádně zatopili, udělali jsme si pořádný ohýnek a dali si pořádnou čertovskou matematiku. Skládali jsme číselná polínka podle velikosti, zaokrouhlovali je, počítali s nimi a přikládali do ohně. Čertovský oheň nám i prozradil, co všechno hoří a které materiály jsou naopak nehořlavé. Vyplnili jsme a napsali Mikulášskou knížku plnou úkolů a zajímavostí z Mikulášova života i tradice nadělování, Mikuláš nám pomohl s větným rozborem, křížovkou, čtením s porozuměním, představili se nám i čerti a andělé. Jednoho krásného anděla jsme si i všichno vyrobili. A protože nám to všechno tak dobře šlo, dorazil i k nám velký Mikuláš s andělem a čertem s nadílkou. Na konec tohoto slavnostního dne jsme zapřemýšleli, jaké hříchy a drobné zlobení bychom rádi z našeho života vymazali, napsali jsme si je na papír a vše jsme v pekelných plamenech jednou pro vždy spálili. Tak uvidíme, jestli se nám to povedlo:-)

Mikuláš 6

 Mikuláš 1

Mikuláš 5

Mikuláš 2

Mikuláš 4

Mikuláš 8

Mikuláš 3

Mikuláš 7

 20201204 133038 kopie

 

Malý velký stavitel - Lego soutěž

Sady konstrukčních stavebnic Lego pro soutěž Malý velký stavitel byl pořízen z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2020. 

                             161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

V měsíci říjnu jsme si ve škole uspořádali již 4.ročník soutěže Malý velký stavitel - Lego stavby. Stejně jako každý rok ve třídě i doma vymýšlíme, promýšlíme, konstruujeme a stavíme úžasné stavby ze stavebnice Lego. Letos jsme si do školy pořídili úplně nové sady stavebnic a tak jsme mohli stavět vesmírné stanice, výběhy a záchranné stanice pro zvířátka, ale i naše staré oblíbené policejní příběhy. A snažili jsme se také doma. Společně jsme pak odborným drobnohledem vyhodnotili ty nejlepší stavby, které byly náležitě odměněny.

20201009 114437 kopie

20201009 124656 kopie

20201009 124751 kopie

20201009 124718 kopie

Lego 1

Lego 2

Lego 3

 

Zpátky ve škole

Po dlouhých týdnech jsem se konečně mohli všichni vrátit do školy. Potkávali jsme se sice všichni každý den při online učení na počítači, ale do školy jsme se už moc těšili. A učení nám jde jedna radost. A když k tomu napadne ještě trošku sněhu, tak je třeba matematika ještě více zábavnější:-).

20201201 092656 kopie

20201201 092950 kopie 

Učivo prosinec

Český jazyk - slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod)

Matematika - přirozená čísla do 1 000 000, zaokrouhlování až do 100 000, pamětné sčítání a odčítání do 1 000 000

Anglický jazyk - Počasí, Vánoce

Přírodověda - ekosystém Les, stavba rostlin, dělení živočichů podle stavby těla

Vlastivěda - půda a zemědělství, nerostné suroviny, průmysl

 

Ohlédnutí za minulým měsícem :-)

Listopad - organizace

Distanční výuka - práce v aplikaci Google meet a Google classroom

Učivo listopad

Český jazyk - vyjmenovaná slova, zdvojené souhlásky

Matematika - přirozená čísla do 1 000 000, zaokrouhlování až do 100 000, pamětné sčítání a odčítání do 1 000 000

Anglický jazyk - Ve městě - popis cesty, Činnosti - přítomný čas průběhový

Přírodověda - Příroda na podzim, přírodní společenství Lidská obydlí

Vlastivěda - orientace v krajině, povrch české republiky, vodstvo, počasí a podnebí

 

Ohlédnutí za minulým měsícem:-)

Říjen - organizace

1.10. - Logická olympiáda

         - kalkulačka

2.10. - Veletrh cestování - projektový den

7.-14.10. - Lego soutěž

14.10. - preventivní program Zdravé zuby, kartáček

28.10. - Státní svátek

26.-30.10. - Podzimní prázdniny

 

Bez názvu

 

Veletrh cestování

Prázdniny jsou již opravdu dávno za námi, ale my jsme se do letního času ještě jednou vrátili. Ve třídě jsme si totiž v pátek 2.10. uspořádali Veletrh cestování. Každý z nás si připravil pro spolužáky povídání o nějakém prázdninovém výletu, o tom, jaké zajímavé místo navštívil a letos jsme to vzali hezky česky.  Společně jsme si na obrovské mapě České republiky  ukázali, kam budeme cestovat. Každý ukázal, do kterého kraje jeho místo patří a kde se nachází. Každý si pak připravil výstavní stánek se svojí cestovní kanceláří, kde kde nabízel zájezdy po krásách České republiky. Nejprve jsme si připravili vývěsní štít naší cestovní kanceláře, vizitky a nabídku zájezdu do míst, které jsme o prázdninách sami navštívili. Ve stáncích jsme tak mohli vidět různé suvenýry, fotografie, mapy, podle kterých jste vystavované místo lépe poznali. A pak jsme postupně všichni všechny výstavní stánky navšívili. Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací a tipů na krásná místa naší země. Milujeme cestování po České republice!

Veletrh cestování 7

 20201002 111009 kopie20201002 110257 kopie

Veletrh 1 

Veletrh 2

Veletrh 3

Veletrh 4

20201002 122410 Kopírovat

 

Učivo říjen

Český jazyk - stavba slova (kořen slova část předponová, příponová, koncovka), předpona, předložka, psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě

Matematika - násobilka, přirozená čísla do 1 000 000, délka úsečky, převody jednotek délky

Anglický jazyk - Bydliště, Lidské tělo, nemoci, I´ve got..., Where´s ...?

Přírodověda - znaky života, životní potřeby a projevy, životní podmínky, základní společenstva

Vlastivěda - základy státního zřízení a politického systému ČR, státní symboly, mapy (obsah, grafika, vysvětlivky)

 

Ohlédnutí za minulým měsícem :-)

Sv.Václav

V pátek 26.9. jsme si již předem ve třídě opět připomněli, proč se 28.9. slaví státní svátek. Zavzpomínali jsme, co všechno si pamatujeme o sv.Václavovi z předchozích let. Podívali jsme se na jeden díl seriálu Dějiny udatného národa českého, který je mu věnován. Sv.Václav a jeho legenda nám pomohli s určováním a časováním sloves, s vyplňováním i/y, pochopili jsme princip časové osy a určování dějinných období, podívali jsme se na historii stavebnictví a seznámili se s rotundou, kterou jsme si jako praví středověcí architekti pomocí kružítka i narýsovali. Pokusili jsme se také namalovat portrét sv.Václava, svedli souboje ve skládání portrétů bratrů Václava a Boleslava a nakonec jsme si vyrobili i svatováclavskou korunu.

 

Sv.Václav 25.9 14 kopie

 Sv.Václav 25.9 1 kopie

Sv.Václav 25.9 4 kopie

Sv.Václav 25.9 5 kopie

Sv.Václav 25.9 11 kopie

Sv.Václav 25.9 15 kopie

 

Enviromentální projekt 1.stupně

Společně se všemi třídami 1.stupně jsme se od září pustili do zkoumání naší přírody. Každý měsíc se budeme věnovat jednomu tématu, se kterým se seznámíme, pohrajeme, dozvíme se a naučíme něco zajímavého ze světa přírody kolem nás.

Září - Houbové království

Měsíc září jsme jako první věnovali houbám. Během celého měsíce jsme společně vyrazili na výstavu hub, houby jsme si vymodelovali a nabarvili, zahráli jsme si houbové domino a pexetrio, zapsali jsme si recepty na houbové řízky a společně jsme i vyrazili do lesa na sběr hub, abychom je pak mohli ve třídě pořádně prozkoumat pod mikroskopem.

Zkoumání hub pod mikroskopem

Houby 8

Recepty na houbové řízky 

Houbové domino

Houby 6

Houbové pexetrio

Houby 7 

Keramické houbové království

Houby 4

 Houby 5

Výstava hub

V pátek 11.9. jsme společně vyrazili do Arboreta Sofronka v Bolevci na podzimní výstavu hub. A že opravdu rostou! Byly zde přichystány tři stoly plné hub, mohli jsme si prohlédnout zástupce jedovatých, nejedlých a překvapivě i velké množství jedlých hub, které běžní houbaři asi ani nesbírají. O jednotlivých houbách jsme si vyslechli od odborníka malou přednášku, mohli jsme se na cokoliv zeptat a zjistili jsme  tak plno zajímavostí ze světa hub.

Houby 1

 Houby 2

Houby 3 

Učivo září

Český jazyk - nauka o slově, význam slova, slova jednoznačná, mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma, slova citově zabarvená 

Matematika - sčítání a odčítání do 1 000, zaokrouhlování na 10

Anglický jazyk - Hudební nástroje, Sporty, modální sloveso can

Přírodověda - rozmanitost životních podmínek na Zemi, vzájemné vztahy mezi organismy, houby

Vlastivěda - regiony ČR, cestování po ČR

 

Rozvrh hodin od 1.9.2020

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí   ČJ ČJ M   AJK    
Úterý   M TV TV ČJ      
Středa   ČJ EV VL AJ   VV VV  
Čtvrtek   M M AJ ČJ   HV    
Pátek   ČJ AJ M VL   ČJ    

     

 

Seznam pomůcek pro 4.třídu

penál (ořezávátko, nůžky, guma, pero, základní sada pastelek, základní sada fixů, 2 tužky č.2, tužka č.3, lepidlo )

trojúhelník s ryskou, rovné pravítko 15 cm, kružítko

kufřík na VV pomůcky (větší)

desky na učebnice a sešity (tvrdé s gumou)

školní diář 2020/2021 (zápis úkolů, akcí,..)

trhačka A5 linkovaná a nelinkovaná

pastelky a fixy (větší sada, min 12 ks do kufříku)

voskovky

hadřík

ochranný oděv na VV (triko, zástěrka)

(vodové barvy, štětce, kelímek na vodu, tuš, noviny na stůl mají děti ve škole, není třeba doplňovat nové)

přezůvky

cvičební úbor - hřiště (tepláky/kraťasy, triko, mikina, boty - do tašky)

                       - tělocvična (tepláky, triko, boty s bílou podrážkou - do batůžku)

Učebnice, prosím, obalte až po rozdání učebnic první týden, podle přesných rozměrů, některé učebnice totiž nemají klasický rozměr.

 

             Výsledek obrázku pro zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a milé děti,

moc se na vás všechny těším ve čtvrtek 10.9. v naší 4.třídě. Sejdeme se od 8:30, učit se budeme již dle rozvrhu do 13:30. 

                                                  Vaše paní učitelka Míla

 

                   

 

Vážení rodiče a milé děti,

 

letos obzvlášť vám všem děkuji za další krásný školní

rok, který jsme společnými silami úspěšně zvládli.

Děkuji vám všem za pomoc a výbornou spolupráci při

distanční výuce.

Přeji vám krásné odpočinkové léto, prázdniny

plné pohody a sluníčka a v září se moc těším na

velké čtvrťáky!

                                        Vaše paní učitelka

                                                                              Míla

 


 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack