3.třída

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí vlády bude naše škola od zítřejšího dne (11.3.2020) uzavřena v souvislosti s preventivními opatřeními před šířením koronaviru. Informace ohledně učiva a možnosti studia v domácím prostředí budou zasílány emailem.
 
Děkujeme za pochopení.
 
PaedDr. Eva Růžičková, ředitelka školy
 
V Plzni 10.3.2020

 

Březen - organizace

2.- 8.3. - Jarní prázdniny

11.-19.3. - referáty o knize

 

Učivo - březen

ČJ - podstatná jména (pád, číslo, rod)

     - vyjmenovaná slova po P

M - číselná osa do 1 000

    - velká násobilka typu 3.20, 5.16

AJ - oblečení, jídlo

PRV - neživá příroda

 

Ohlédnutí za minulým měsícem:-)

Bruslení 

Poslední den před jarními prázdninami jsme si společně s ostatmími třídami 1.stupně šli zabruslit do Kooperativa arény na Košutce. Letos už nám to opravdu šlo, bruslili jsme jako o závod!

20200228 110014 kopie

Bruslení 1

Bruslení 2

Bruslení 3

Bruslení 4

 

Enviromentální projekt 1.stupně

Ornitologická vycházka

Ve čtvrtek 27.2. jse ve všech třídách 1.stupně zahájili první společnou akci v rámci Enviromentálního projektu. Každý měsíc se budeme věnovat alespoň jednomu společnému tématu věnujícímu se ochraně životního prostředí.

V měsíci únoru jsme si na pomoc pozvali pana učitele přírodopisu z 2.stupně, který s námi vyrazil na ornitologickou procházku do okolí boleveckých rybníků. S panem učitelem jsme společně pozorovali a poslouchali ptactvo, povídali si o něm, ptali se na různé zajímavosti, zodpovídali záludné otázky. Ve škole jsme si pak vše znovu zopakovali a ptáčci nám pak pomohli s matematikou i českým jazykem, zahráli jsme si ptačí bingo, pexeso, domino, pexetrio, prostudovali jsme encyklopedie, vyplnili ptačí doplňovačky i pracovní listy. 

Ptačí den 1

Ptačí den 2

Ptačí den 3

Ptačí den 4

Ptačí den 5

Ptačí den 6

Ptačí den 7

Ptačí den 8

Ptačí den 9

Ptačí den 10 

Pohár vědy - FOCUS 2020

Leden - 1.část Kreativita

V první části lednového úkolu jsme měli představit náš soutěžní tým. Náš tým se jmenuje Chytrá šestnáctka. Snažili jsme se proto nás všech šestnáct představit tak, abychom ukázali, čemu všemu chytrému se věnujeme, jaké jsou naše koníčky. Nejvíce v našem týmu vede čtení, malování a sport, samé chytré aktivity.  

 

jj

 

Leden - 2.část Teorie a výzkum

V druhé části úkolu jsme si měli vybrat nějakou slavnou osobnost a s ní se seznámit. S výběrem nějaké slavné osobnosti nám pomohl úkol v poslední části, kde se zkoumá, zda plave oloupaný a neoloupaný pomeranč. A právě voda nás přivedla na nápad podívat se na nějakého slavného mořeplavce. A vybrali jsme si jednoho z nejslavnějších – Kryštofa Kolumba. 

Mimo jiné jsme prozkoumali stavbu tří Kolumbových lodí, které se jmenovaly Santa Maria, Pinta a Nina. V geometrii jsme se pokusili i narýsovat plány pro stavbu nových lodí. Ve výtvarné výchově jsme si středověké lodi namalovali (při malování moře pod loděmi jsme si vyhráli s mícháním barev), poslechli jsme si hudbu z filmu Dobytí ráje, který je právě o Kolumbovi, i veselé námořnické písničky. Prozkoumali jsme globus i mapu světa, kudy tato první plavba vedla. Vyplnili jsme pracovní listy, doplňovačky i další úkoly. Ze stavebnice Lega Duplo jsme jednu středověkou loď postavili.

 

 

Pohár vědy únor 82 kopie

Pohár vědy únor 74 kopie

Pohár vědy únor 68 kopie

 

Tři Kolumbovy lodě a jejich obrázky nám také pomohly s určováním podstatných jmen (co vše na takové lodi najdeme), přídavných jmen (jaké ty lodě jsou) a sloves (co všechno loď umí nebo se na lodi dělá).

Pohár vědy únor 52 kopie

Přemýšleli jsme, jaká to byla změna pro lidi žijící v Evropě, co všechno se třeba po objevení Ameriky k nám do Evropy dostalo. V rámci ochutnávek z projektu Ovoce do škol jsme prostudovali a ochutnali ovoce, které se k nám dováží právě z Ameriky – avokádo, pitaya a physalis. Chutnalo nám moc. Přemýšleli jsme, že před objevením Ameriky lidé v Evropě nejedli třeba brambory nebo papriky. Ve třídě jsme prozkoumali i koření, které se k nám začalo od té doby dovážet, zahráli jsme si s ním i poznávací hru podle čichu.

Pohár vědy únor 70 kopie

Pohár vědy únor 72 kopie

Pohár vědy únor 76 kopie

Leden -3.část Projekt

V poslední části jsme měli zjistit, zda plave či neplavě oloupaný, neoloupaný a napůl překrojený neoloupaný pomeranč. Výsledky pokusů nás vůbec nepřekvapili, měli jsme radost, že jsme vše předem tipovali správně, a i jsme sami přišli na příčinu a vysvětlení toho, proč to tak je.

Na konec jsme měli jsme měli prozkoumat nějaký vynález související s Kryštofem Kolumbem. Kolumbovy lodě byly určitě velmi těžké. Bylo určitě třeba nějak dopravit na moře, na lodi se zvedaly těžké náklady. Na Kolumbových lodích určitě byly plachty a lana upevněné v soustavě kladek tak, aby se s nimi mohlo lehčeji manipulovat. A to nás dovedlo k Archimedovi. Velmi nás zaujalo, jakým způsobem dokázal zvedat těžké věci. Vyzkoušeli jsme si proto sestavit jednoduchý kladkostroj a na vlastní kůži si tak vyzkoušet, jak výrazně se pak doprava nákladu nahoru ulehčí. Zkoumali jsme, jak se tato síla dá změřit, použili jsme k tomu siloměr a to nás dovedlo k pánovi jménem Izaak Newton, podle kterého jsou jednotky síly pojmenované. Jsme zase o něco chytřejší :-).

Pohár vědy únor 60 kopie

 

Pohár vědy únor 54 kopie

 

Valentýnské učení

Jako každý rok v rámci výuky angličtiny si připomínáme ve třídě svátek Sv.Valentýna, který se se slaví především v anglicky mluvících zemích. Opět jsme se ve třídě sešli v červeno-růžovém oblečení a hned ráno jsme se vrhli na vyrábění ve Valentýnských dílničkách. V každé třídě bylo opět jedno stanoviště a postupně jsme si tak vyrobili Valentýnské přáníčko, Valentýnskou vitráž, Valentýnské srdíčko z filcu a jedno srdíčko jsme si také poskládali jako origami. Po přestávce nám pak další srdíčka pomohla s českým jazykem, geometrií i s počítáním dělení se zbytkem.

Valentýnské dílničky 14.2 25

Valentýnské dílničky 14.2 1

Valentýnské dílničky 14.2 5 

Valentýnské dílničky 14.2 8 

Valentýnské dílničky 14.2 12

Valentýnské dílničky 14.2 13

Valentýnské dílničky 14.2 15

Valentýnské dílničky 14.2 21

 

 

Ohlédnutí za minulým měsícem :-)

 

Vysvědčení

Celý půlrok jsme se pořádně učili a tak jsme se už pořádně těšili, až dostaneme vysvědčení. Skoro samé jedničky! A protože nám to všem tak dobře šlo, šli jsme za odměnu do kina na film Špioni v převleku.

 

20200130 124557

 

 Pohár vědy - FOCUS 2020

Tento měsíc jsme ve třídě opět odstartovali vědecké klání v soutěži Pohár vědy - BFOCUS 2020, do které jsme se přihlásili. Náš soutěžní tým jsme si letos pojmenovali Chytrá šetnáctka. Během měsíců ledna až dubna budeme stejně jako v předchozích dvou letech loňském bádat, zkoumat, vymýšlet a konstruovat čtyři soutěžní úkoly, zadání.

Leden - 1.část Kreativita

Hned na úvod letošní soutěže jsme si měli vymyslet náš týmový název. A protože i v předchozích letech jsme měli v názvu ŠESTNÁCTKA, stačilo jen přidat další přídavné jméno, a to CHYTRÁ. A název byl na světě. Dále jsme si měli vymyslet soutěžní logo. A protože jsme chytří a nápad se často zobrazuje rozsvícenou žárovkou, byl i nápad na logo na světě - rozsvícená žárovka s číslem šestnáct uprostřed. Logo jsme si nejdříve namalovali, pak vymodelovali z modelíny, rozanimovali v animačním programu a nakonec jsme si namalovali týmová trička.

 

Pohár vědy 1

Pohár vědy 13

Pohár vědy 19

Pohár vědy 20

Pohár vědy 21

Pohár vědy 26

Leden - 2.část Teorie a výzkum

V druhé části úkolu jsme měli zkoumat sluneční paprsky či světlo z baterky dopadající na papír. Zkoumali jsme, jak se světlo na papíře mění, když si posvítíme přes lupu. Zjistili jsme, že přes lupu se světlo soustředí do jednoho bodu a tento bod se nazývá ohnisko. Začali jsme také zkoumat, jaké jiné paprsky se mohou takto soustředit do jednoho bodu. A protože právě teď probíráme v prvouce lidské tělo, vzpomněli jsme si, že jsme v encyklopediích viděli obrázky oka, kde se světlo procházející přes lidskou čočku také soustředí do jednoho bodu. Prostudovali jsme proto tyto obrázky ještě důkladněji, prohlédli jsme si model lidského oka a zjistili, že čočka v oku láme světlo a obraz podobně jako lupa a soustředí je do jednoho bodu.

Pohár vědy 18

Pohár vědy 22

Pohár vědy 23

Leden -3.část Projekt

Na poslední část soutěžního zadání jsme se těšili. Pokusy s vodou ve sklenici jsme totiž již před časem ve třídě zkoušeli. Věděli jsme proto, že se šipka za sklenicí vody obrátí. Nevěděli jsme ale pořádně proč. Naplnili jsme kulatou sklenici a hranatou průhlednou nádobu vodu a za obě dvě umístili stejnou šipku. Za kulatou sklenicí se šipka obrátila, za hranatou ne. Bylo nám tedy jasné, že velkou roli zde bude hrát tvar nádoby a že asi právě kulatý tvar způsobí, že se šipka obrátí. Namalovali jsme si i malou rybička a nechali ji plavat na druhou stranu. Napsali jsme si slova pozpátku a nechali je za kulatou nádobou obrátit tak, aby byly k přečtení správně zleva doprava. Pak jsme dali obrázek za prázdnou nádobu a postupně ji plnili vodou. Obrázek se najednou začal zvětšovat a my jsme hned věděli, že voda zde působí jako zvětšovací čočka. Nakonec jsme pozorovali, jak se ve vodě láme obraz nože, který my pak vidíme jako zlomený.

Pohár vědy 24

Pohár vědy 14

Pohár vědy 25 

Pohár vědy 15

Lucie 2020

Třetí týden v lednu jsme se odjeli osvěžit a zrelaxovat na hory, na Šumavu do Penzionu Lucie, kam jezdíme každý rok. Letos nám sníh na lyžování sice moc nepřál, zato nám nádherně svítilo sluníčko celý týden a my jsme...

...lyžovali...

20200121 093620 kopie

...a lyžovali...

Lucie 2020 13

...bobovali...

Lucie 2020 5

...a bobovali...

Lucie 2020 9

...váleli se ve sněhu...

Lucie 2020 2

...byli jsme na Černém jezeře...

Lucie 2020 12

...a na Pancíři...

Lucie 2

 

...obdivovali jsme nádherné výhledy...

Lucie 2020 7

...byli jsme v Enviromenálním centru v Železné Rudě...

Lucie 2020 11

...pochutnávali jsme si v cukrárně...

Lucie 2020 6

...učili jsme se...

Lucie 2020 3

...tancovali...

Lucie 2020 8

...vyhrávali ceny...

Lucie 1

...a užívali si pohody celý týden...

Lucie 2020 1 

 

...prostě se nám letos nakonec opravdu vydařilo a už se všichni těšíme zase na přístí rok!

 

Tři králové

Již třetím rokem jsme si dne v naší třídě připomněli svátek Tři králové. Opět jsme se všichni převlékli do bílého a vydali se společně s nimi na dlouhou cestu do Betléma. Tři týmy Tří králů se pustily do plnění úkolů. Korunu jsme si letos již narýsovali a vytvořili úplně sami. S pomocí Kašpara, Melichara a Baltazara jsme si zopakovali některé základní pojmy v českém jazyce, pořadí v abecedě, složení věty i tříkrálové pranostiky. Na mapě jsme si našli cestu, namalovali jsme si krásnou kometu a vyrazili jsme. Dobrodružná cesta nás zavedla do pouště, do hor, do sněhu i na divokou řeku. No a na konci cesty jsme si sami na sobě vyzkoušeli, že dárek nemusí být jen nějaká věc, ale i třeba hezký úsměv, přáníčko, obejmutí nebo pohlazení. Sami sebe jsme tak krásně obdarovali. Nakonec jsme šli již tradičně společně zazpívat koledu My tři králové jdeme k vám do 1.třídy, kde nás děti ještě neslyšely koledovat. Letos už jsme se skoro ani nestyděli :-)

Tři králové 1

Tři králové 2

Tři králové 3

Tři králové 8

Tři králové 11

Tři králové 12

Tři králové 14

Tři králové 7

Tři králové 15

 

Ohlédnutí za minulým měsícem :-)

 

Výsledek obrázku pro vánoce

Příjemné vánoční svátky a mnoho štěstí, zdraví a lásky do nového roku

přeje 3.třída

Prosinec - organizace

3.12. - Vánoční krabice od bot (viz.email)

5.12. - bílé / královské oblečení na Vánoční besídku

5.12. - Mikulášské učení a Mikulášská nadílka - projektový den, bílé/červeno-černé oblečení/maska

6.12. - Charitativní sbírka Dobrý anděl (viz.email)

9.12. - generální zkouška Vánoční besídky

17.12. - Generální zkouška Vánoční besídky v Sokolovně Bolevec

           - Vánoční vystoupení žáků naší školy v Sokolovně Bolevec - 17:00, sraz v 16:40

19.12. - Vánoční pečení (vál, váleček, utěrka, nůž)

          - Vánoční dílničky

20.12. - Třídní vánoční besídka - cukroví, dárečky, vánoční výzdoba, hrneček

23.12.- 3.1. - Vánoční prázdniny

 

Učivo - prosinec

ČJ - vyjmenovaná slova po M

M - písemné sčítání a odčítání pod sebou

   - pamětné sčítání a očítání do 100

AJ - nálady a pocity

    - rodina, členové rodiny (Lesson 6)

    - Christmas

PRV - práce, činnosti, zvyky lidí 

       - soužití lidí, mezilidské vztahy

       - Vánoce

 

Vánoční učení

Poslední den před zimními prázdninami jsme si ve třídě opět připravili předvánoční atmosféru.

Nejdříve jsme si ozdobili stromeček...

Vánoce 3.tř 1

...zahráli jsme si opět po roce na Ježíška...

Vánoce 3.tř 3

...vyrobili jsme si vánoční přáníčko...

Vánoce 3.tř 11

...připravili jsme si slavnostní vánoční tabuli...

Vánoce 3.tř 5

...pochutnali jsme si na cukrovíčku...

Vánoce 3.tř 6

...poslechli jsme si klavírní koncert...

Vánoce 3.tř 7

...poslechli jsme si i kytarový koncert...

Vánoce 3.tř 9

...zaslouženě jsme se vrhli pod stromeček...

Vánoce 3.tř 2

...rozbalili jsme si horu dárků...

Vánoce 2019 3.tř 27

...a nakonec jsme se podívali do budoucnosti.

Vánoce 3.tř 10

 

Vánoční dílničky

                                             

Veškerý výtvarně-tvořivý materiál použitý při Vánočních dílničkách byl finanovaný z grantu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání.

Ve čtvrtek 19.12. jsme si ve všech třídách 1.stupně připravili již tradiční vánoční dílničky. Na čtyřech stanovištích jsme si tak mohli letos vyrobit vánoční ozdobičku, vánoční tašku, andělíčka z kukuřičného šustí a malého sněhuláka z papíru.

Vánoční dílničky 2019 18

 

Vánoční dílničky 2019 4

Vánoční dílničky 2019 8

Vánoční dílničky 2019 10

Vánoční dílničky 2019 15

 

Vánoční pečení

Každý rok se ve třídě moc těšíme na pečení vánočního cukroví. Letos jsme si napekli ořechové rohlíčky obalované v cukru. Moc jsme si pochutnali!

Vánoční pečení 1

 

Vánoční pečení 2

 

Vánoční pečení 4

Vánoční pečení 5

Vánoční pečení 3

Vánoční pečení 6

 

pozv.jpeg

Charitativní sbírka pro nadaci Dobrý anděl

V pátek 6.12. proběhl na naší škole již 3.ročník charitativní sbírky, tentokrát pro nadaci Dobrý anděl. Děti si přinesly z domova jednu nebo dvě hračky (věci), které již nevyužijí a mohly by se někomu líbit a v pondělí se pak konala burza, kde si děti mohly zakoupit to, co se jim líbilo. Děkujeme! 

20191206 110601 kopie

 

Mikulášské učení

 

Ve čtvrtek 5.12. se u nás ve třídě sešli všichni čertíci a andílci z okolí,

dokonce i dva Mikulášové.  Společně jsme se pekelně učili. A učení nám šlo

přímo nebesky. Již ve středu jsme si namalovali nádherně andílky a dnes jsme

si vyrobili pěkně pekelné čertíky. Pomocí básničky Co všechno víme o čertech

jsme si připomněli, jak se tvoří rýmy, co všechno sami o čertech víme,

soutěžili jsme v čertovském kvízu, při nakupování Mikulášských dobrot jsme si

pěkně procvičili matematiku, zahráli jsme si pekelné hry a sami se

přesvědčili, že Co je šeptem, to je čertem. Sepsali jsme své vlastní listiny

hříchů a ty největší hříchy jsme spálili v pekelném ohni, aby nás již dále

nepokoušely. Naštěstí u nás ve třídě není nikdo takový neposlucha, aby si ho

vzali čerti s sebou do pekla. Nakonec jsme se ale shodli, že máme celou třídu

andílků s ďáblem v těle :-)

Mikulášské učení 5.12.2019 12 kopie

Mikulášské učení 5.12.2019 11 kopie

Mikulášské učení 5.12.2019 1 kopie

Mikulášské učení 5.12.2019 3

Mikulášské učení 5.12.2019 5 kopie

Mikulášské učení 5.12.2019 6 kopie

Mikulášské učení 5.12.2019 17 kopie

Mikulášské učení 5.12.2019 23 kopie

Mikulášské učení 5.12.2019 25 kopie

Mikulášské učení 5.12.2019 29 kopie

Mikulášské učení 5.12.2019 30 kopie

Mikulášské učení 5.12.2019 33 kopie  

Vánoční krabice od bot

V letošním roce se naše škola opět zapojila do projektu Vánoční krabice od bot 2019. Kdo chtěl, připravil doma s rodiči do krabice od bot vánoční dárky pro děti, které žijí v rodinách, které se ocitly v tíživé situaci a možná ta naše "krabice od bot" bude jejich jediným dárkem pod stromečkem. Moc všem děkujeme!

Vánoční krabice 1

Vánoční krabice 2

 

Ohlédnutí za minulým měsícem :-)

Povídání o lese

Poprvé v tomto školním roce jsme opět vyrazili na další díl série přírodovědných výukových pořadů do SVČ Domeček. Tentokráte se pořad jmenoval Povídání o lese a výborně se nám tak hodil k našemu učivu v prvouce. No a stejně jako vloni to bylo úžasné! Povídali jsme si o lese, o tom, jaký je život v lese, co nám les dává, jak se o něj starat. Zahráli jsme si na stromy, jak rostou a jaká nebezpečí je v jejich životě může potkat. Jeden takový pěkný les jsme si i vypěstovali. Připomněli jsme si jednotlivé druhy stromů, kde je nejčastěji najdeme, jaká zvířata v lese žijí, jaké další rostliny v lese rostou. Už se moc těšíme na další pořad o vodě!

Povídání o lese 15.11 1

Povídání o lese 15.11 8

Povídání o lese 15.11 12

Povídání o lese 15.11 16

Povídání o lese 15.11 15

 

Třída plná pohody

                                 161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

  

Kancelářské potřeby pro realizaci  sociálního programu Třída plná pohody byly zakoupeny z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora primární prevence pro rok 2019.

 

V pátek 8.11. se také naše třída zapojila do školního projektu Třída plná pohody. Cílem celého projektu je podpořit pozitivní emoční klima třídy. Nejprve jsme si na velký plakát sepsali všechny vlastnosti, které mají lidé v našem okolí, dobré i špatné. Posupně jsme si o těchto vlastnostech povídali a přemýšleli, které máme my sami. Pak jsme si na papír obtáhli svoji levou ruku, která nám jde od srce a do všech pěti prstů jsme napsali našich pět nejlepších vlastností. Bylo velmi těžké pak tyto naše vlastnosti ostatním říct. Ale velmi příjemné na tom bylo, že nám většinou ostatní potvrdili, že takoví opravdu jsme.

Třída plná pohody 15.11 1

Třída plná pohody 15.11 2

Třída plná pohody 15.11 9

 

 

Den vzniku ČSR

Po celý rok vždy i my ve třídě slavíme státní svátky. Nemohli jsme proto zapomenout ani na 101.oslavy vzniku samostatného československého státu. Zopakovali jsme si, co si pamatujeme z předchozích let, shlédli jsme krátké zprávičky na Déčku a jeden díl Udatného národa českého věnované tomuto svátku. Seřadili jsme chronologicky všechny naše prezidenty a vypočítali, jak dlouho byl každý v prezidentském úřadu a kdo tam byl nejdéle. Seskládali jsme puzzle z obrázků několika z nich, složili velký státní znak a slova naší hymny. Rotřídili jsme bankovky od těch nejstarších až po ty současné a nakonec jsme složili pěknou trikolórovou ozdobu.

Vznik CSR 5

Vznik CSR 3

20191114 091952

 

Ohlédnutí za minulým měsícem :-)

 

Halloweenské učení

 

Ve čtvrtek 31.10. se u nás ve třídě sešlo ku příležitosti svátku Halloween opět plno nejrůznějších strašidel, čarodějnic, pavouků, duchů a kostlivců. Také nám šlo učení mnohem lépe - duchové a dýně nám pomohli v matematice při násobilce i písemném sčítání, zvládli jsme opakování psaní i - y, najít kořen slova a slova příbuzná, v angličtině jsme vyluštili křížovky i čtyřsměrky, dozvěděli jsme se i proč a jako dlouho se již slaví Halloween i kdo to byl Jack-O-Lantern. Každý rok si tento svátek připomínáme jako 

seznámení se se zvyky anglicky mluvících zemí v rámic výuky anglického jazyka. Každý rok proto přidáváme i nová anglická  strašidelná slovíčka :-).

 

Halloweenské učení 31.10 29 kopie

 

Halloweenské učení 31.10 18 kopie

 

Halloweenské učení 31.10 21 kopie

 

Halloweenské učení 31.10 23 kopie

 

Halloweenské učení 31.10 26 kopie

 

Halloweenské učení 31.10 27 kopie

 

Halloweenské učení 31.10 31 kopie

 

Halloweenské učení 31.10 17

 

 

 

Halloweenské dílničky

                                       161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

  

Výtvarně-tvořivý materiál pro realizaci Hallweesnkcýh dílniček byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019.

 

V Halloweenských dílničkách jsme si letos vyrobili halloweenskou dýni, strašidelný náramek, strašidelnou tužku a mumii. Nakonec jsme si i zatancovali na naši oblíbenou halloweenskou písničku. Prostě jsme si to letos opět parádně užili!

 

Halloweenské dílničky 1

 

Halloweenské dílničky 3

 

Halloweenské dílničky 4

 

Halloweenské dílničky 5

 

Halloweenské dílničky 7

 

Halloweenské dílničky 8

 

Halloweenské dílničky 6 

 

Soutěž Malý velký stavitel - Lego stavby

                                 

                                161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

   

Stavebnice Lego používané v soutěži Malý velký stavitel - Lego stavby byly pořízeny z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019.

 

Celý týden na konci října jsme ve škole soutěžili ve své zručnosti. Ve škole totiž probíhala soutěž Malý velký stavitel - Lego stavby. Vymýšleli jsme a stavěli jsme bez návodu, podle své fantazie, co nejlepší stavby ze stavebnice Lego. Vyráběli jsme ve škole ve skupinkách ze školního Lega, ale i doma ze svého vlastního. Hodnotili jsme velmi přísně nápad, provedení i velikost. 

 

Lego soutěž 2019 6 kopie

 

Lego soutěž 2019 2 kopie

Lego soutěž 2019 13 kopie

Lego soutěž 2019 20 kopie

 

Dopravní výchova na Dopravním hřišti

Ve středu 23.10. jsme se opět po čase vypravili na Dopravní hřiště u 1.ZŠ, kam jsme si šli prakticky vyzkoušet znalosti, které jsme se naučili ve škole.  Zopakovali jsme si dopravní značky a silniční pravidla, stejně tak i pravidla chování chodce na chodníku a při přecházení přes vozovku.  S panem policistou jsme si prošli celou trasu a probírali doprvní situace, které zde mohou nastat. Rozdělili jsme se na dvě poloviny - první skupina byli chodci a druhá skupina jezdci na koloběžkách, svoje role jsme si vystřídali. Každý měl svoji dvojici, kterou hlídal a zapisoval dopravní přestupky. Ztráceli jsme tak i body podobně jako opravdoví řidiči. 

Dopravní hřiště 23.10.2019 1 kopie

Dopravní hřiště 23.10.2019 3 kopie

Dopravní hřiště 23.10.2019 4 kopie

Dopravní hřiště 23.10.2019 6 kopie

Dopravní hřiště 23.10.2019 8 kopie

Dopravní hřiště 23.10.2019 14 kopie

 

halloween.jpg

                         161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Stavebnice Lego používané v soutěži Malý velký stavitel - Lego stavby byly pořízeny z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019.

imageresize.png

Řemeslo má zlaté dno - truhlářství                  

                                   161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Výtvarně tvořivý materiál pro projekt Řemeslo má zlaté dno - truhlářství byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019.

Jako další řemeslo, se kterým jsme se ve třídě seznámili, jsme si vybrali truhlařinu. Skoro každý jsme si už někdy zkusili zatlouct hřebík, uříznout kousek dřeva, něco vyrobit. Ve třídě jsme si proto zahráli na truhlářské firmy, které dostaly zakázku. V každé dílně jsme zvolili mistra výroby, který vše řídil, připravili jsme si nářadí a materiál a pustili jsme se do práce. Dle jednoduchých návodu jsme vyráběli malé lodičky, skateboard, budku pro ptáčky, dřevěnou maketu fotoaparátu a dřevěný meč. Měřili jsme, řezali a přitloukali hřebíky. Pro naše hraní ve škole jsme používali "umělé dřevo" a plastové nářadí. Všechny truhlářské fimy splmily svůj úkol a odevzdaly hotovou zakázku včas a v pořádku.

Truhlářství 2019 1

Truhlářství 2019 2

Truhlářství 2019 4

Truhlářství 2019 9

Truhlářství 2019 6

Truhlářství 2019 7

Truhlářství 2019 8

Truhlářství 2019 5

 

Týden knihoven

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádalo letos již 23. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. A protože my ve třídě také rádi čteme, k této akci jsme se společně připojili. Připravili jsme si celou hromadu krásných knížek a zkusili jsme si zahrát na knihovníky a knihovnice. Knížky jsme si roztřídili na beletrii, populárně naučnou literaturu a poezii. Procvičili jsme si i řazení podle abecedy, abychom si knížky ve třídě v naší knihovničce správně seřadili. Celý den jsme si o knížkách povídali, každý jsme představil svoji oblíbenou knížku z domova, knížky jsme si i vypůjčili navzájem. Sepsali jsme si a namalovali plakáty o našich oblíbených knižních hrdinech, zopakovali jsme si jména oblíbených autorů dětských knih i ilustrátorů, každý jsme si našel to, co se nám líbí. Máme rádi knížky!

Týden knihoven stránky 1

Týden knihoven stránky 2

Týden knihoven stránky 3

Týden knihoven stránky 4

Týden knihoven stránky 5

Týden knihoven stránky 6

 

Řemeslo má zlaté dno - provaznictví

                                                     161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Výtvarně tvořivý materiál pro projekt Řemeslo má zlaté dno - provaznictví  byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019.

V pátek 23.9. jsme se opět ve třídě proměnili v řemeslníky se zlatýma ručičkama a seznámili jsme se v rámci našeho dlouhodobéme projektu Řemeslo má zlaté dno s řemeslem Provaznictví. Nejdříve jsme se podívali do historie tohoto řemesla, od kdy vlastně provazníci své řemeslo provozují. Dostali jsme se tak až do období pravěku, kdy si člověk potřeboval svázat otep dřeva, natáhnout tětivu na luk, tvořit pasti, udržet oděv na místě nebo pletl provazy, aby mu sloužily k obstarávání potravy, např. při rybolovu. A my jsme si vyzkoušeli způsob splétání provázků známé jako drhání. Vázali jsme malé uzlíky na paracordových šňůrách a vytvořili jsme si tak pěkné přívěsky.

 

Provaznictví 2019 1

Provaznictví 2019 2

Provaznictví 2019 3

Provaznictví 2019 4

Provaznictví 2019 5         

                

Ohlédnutí za minulým měsícem :-)

 

Sv.Václav

V pondělí 30.9. jsme si ve třídě celý den povídali o státním svátku, který jsme slavili v sobotu 28.9.. Slavili jsme Den české státnosti a proto se náš celý den věnoval postavě sv.Václava. Shlédli jsme krátký filmeček z Dějin udatného českého národa, zopakovali jsme si, co vše o sv.Václavovi víme, český jazyk a matematika nám pomohla vyluštit další zajímavosti z jeho života. Do třídy jsme povolali i blanické rytíře v čele se sv.Václavem, poslechli jsme si Svatováclavský chorál, vyrobili jsme si svatovávlavskou korunu i krásnou barevnou vitráž.

20191002 131540 kopie

20190930 095258 kopie

20190930 095427 kopie 

20190930 095759 kopie

20190930 104043 kopie

20190930 111649 kopie

20190930 114146 kopie

20190930 130901 kopie

20191002 131540 kopie

 

Ztracený a nalezený

                                    161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Program Ztracený a nalezený byl financován z dotace Magistrátu města Plzně - Podpora primární prevence rizikového chování pro rok 2019.

Ve středu 25.9. jsme si opět pozvali do třídy lektorku Animánie. Tentokrát jsme vybrali program Ztracený a nalezený, který navazuje na program Neboj se, nejsi sám, který jsme si vyzkoušeli v loňském roce. Pomocí filmového příběhu o chlapci a jeho nezvaném návštěvníkovi jsme otevřeli téma jinakosti, přátelství a vzájemné tolerance. Vyzkoušeli jsme si také, jak dobře se v naší třídě všichni známe, jestli se máme navzájem ráci a dokážeme si navzájem pomáhat. 

20190925 093033 kopie

20190925 113319 kopie

20190925 094229 kopie 

Veletrh cestování

Prázdniny již sice skončily, ale my jsme si je ve škole ještě jednou připomněli. Každý z nás si připravil pro spolužáky povídání o nějakém prázdninovém výletu, o tom, jaké zajímavé místa navštívil, jakou cizí jsme procestoval. Ve třídě jsme si totiž uspořádali Veletrh cestování Každý si připravil výstavní stánek, kde předváděl cizí zemi nebo místo v naší  republice, které o prázdninách navštívil. Ve stánku jste tak mohli vidět různé suvenýry, fotografie, mapy, podle kterých jste vystavovanou zemi lépe poznali. Někde jste dostali i nějaký malý dárek nebo vizitku. Milujeme cestování!

20190924 085735 kopie

20190924 085746 kopie

20190924 093833 kopie 

20190924 095240 kopie

20190924 093345 kopie

20190924 093532 2 kopie

20190924 094306 kopie

 

Dny vědy a techniky

V pátek 20.9. jsme opět po roce vyrazili na Dny vědy a techniky. Letos jsme zamířili na náměstí Republiky, k výtavním stanům Západočeské univerzity. Nejdříve jsme si vyzkoušeli nabídku virtuální reality, prozkoumali jsme možnosti tenkých vrstev, podívali se na sluneční erupce, naprogramovali jsme robota, vyrobili elektřinu a mnoho dalšího.

20190920 093446 2

20190920 092512 kopie

20190920 094950 kopie

20190920 101959 kopie

20190920 105652 kopie

20190920 111457 kopie

20190920 112057 kopie 

Spolu mezi domy

Ve čtvrtek 22.9. jsme společně se třídami 1.stupně opět přijali pozvání paní Mgr.Kotrbaté, vedoucí DOZP "Nováček", abychom se zúčastnili akce nazvané Spolu mezi domy pořádanou společně s Denní stacionářem Človíček pro jejich uživatele i veřejnost.  Kromě kulturní části, kdy jsme si poslechli a shlédli pěvecká i taneční vystoupení, byla mezi zařízeními stanoviště, kde jsme se zapojili do různých aktivit, zasportovali jsme si, zasoutěžili, vyrobili jsme si placku na batoh, potrápili jsme i naše mozkové buňky. Všichni jsme si odneseli i maličkou odměnu. Děkujeme mnohokrát za pozvání!

20190918 103224 kopie

 

20190918 111609 kopie

pp 2

pp 3

pp 1

20190918 113926 kopie

20190918 125931 kopie

Výstava hub

V pátek 13.9. jsme společně vyrazili do Arboreta Sofronka v Bolevci na podzimní výstavu hub. Byly zde přichystány tři stoly plné hub, mohli jsme si prohlédnout zástupce jedovatých, nejedlých a překvapivě i velké množství jedlých hub, které běžní houbaři asi ani nesbírají. O jednotlivých houbách jsme si vyslechli od odborníka malou přednášku, přičichli jsme si, jak hodně "voní" hadovka smrdutá,  mohli jsme se na cokoliv zeptat a zjistili jsme  tak plno zajímavostí ze světa hub. Cestou zpět do školy jsme se pokusili i trošku zahoubařit :-)

20190913 102728

 

20190913 102857

20190913 103251

20190913 103752

20190913 105709

 

Učivo - září

ČJ - abeceda

    - psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

    - párové souhlásky

M - sčítání a odčítání do 100

   - malá násobilka

   - lomená čára, úsečka

AJ - barvy

    - čísla 1-12

    - škoní potřeby

PRV - dopravní značky

       - orientace v místě školy

 

Září - organizace

2.9. - zahájení školního roku od 8:30 do 9:15, s sebou přezůvku, penál, tašku na dokumenty

       - oběd 9:30 - cca 10:00

       - ranní družina od 6:30

       - odpolední družina do 16:00

       - nejezdí školní autobus

3.9. - odevzdat přihlášku do družiny (kroužky, odchody apod. lze doplnit dodatečně, popř.poupravit)

3.-6.9. - výuka do 12:00, s sebou aktovku, penál

            - začátek jízd školního autobusu, odjezd ze školy v 15:05

9.9. - zahájení výuky dle rozvrhu

9.-13.9. - zkušební provoz zájmových kroužků (děti mohou navštívit jakýkoliv kroužek - rozpis viz.stránky

                školy)

12.9. - třídní aktiv od 16:00

13.9. - Výstava hub v Arboretu Sofronka, s sebou M, penál, svačinu, batoh, pláštěnku, odchod ze školy v

           9:45

16.9. - zahájení zájmových kroužků dle přihlášení

         - odevzdat přihlášku na kroužky

18.9. - objednávka knižních klubů

         - Mezi domy, návštěva DOZP Nováček, s sebou penál, batoh, svačinu

20.9. - Dny vědy a techniky na náměstí Republiky, s sebou penál, batoh, svačinu, pláštěnku, 2 lístky MHD,

           odchod ze školy v 9:00

22.9. - registrace Logické olympiády

24.9. - Veletrh cestování

25.9. - Ztracený a nalezený, Animánie, s sebou penál, svačinu

30.9. - Sv.Václav - projektový den

  1 2 3 4 5 6
Pondělí ČJ ČJ AJ PRV OBĚD HV
Úterý M M AJK TV TV  
Středa ČJ ČJ M AJ OBĚD VV
Čtvrtek ČJ ČJ AJ PRV OBĚD
Pátek M M ČJ ČJ    

Pozn.: Přestávka na oběd 12:00-12:45. V úterý oběd v 13:00. 

Výsledek obrázku pro zahájení školního roku

Vážení rodiče a milé děti,

moc se na vás všechny těším v pondělí 2.9. v naší 3.třídě. Sejdeme se od 8:30 do 9:15.

 

                                                  Vaše paní učitelka Míla

 

 

Zahájení školního roku 2019/2020

 

 

Pomůcky pro školní rok 2019/2020 - 3.třída

Školní diářna nový školní rok 2019/2020

penál (ořezávátko, nůžky, guma, pero, základní sada pastelek, základní sada fixů, 2 tužky č.2, tužka č.3, lepidlo )

trojúhelník s ryskou

kufřík na VV pomůcky

desky na učebnice a sešity (tvrdé s gumou)

trhačka A5 linkovaná a nelinkovaná

pastelky a fixy (větší sada, min 12 ks do kufříku)

voskovky

hadřík ochranný oděv na VV (triko, zástěrka)

(vodové barvy, štětce, kelímek na vodu, tuš, noviny na stůl mají děti ve škole, není třeba doplňovat nové)

přezůvky

cvičební úbor - hřiště (tepláky/kraťasy, triko, mikina, boty - do tašky)

                       - tělocvična (tepláky, triko, boty s bílou podrážkou - do batůžku)

Učebnice, prosím, obalte až po rozdání učebnic první týden, podle přesných rozměrů, některé učebnice totiž nemají klasický rozměr.

 

Výsledek obrázku pro prázdniny

Vážení rodiče a milé děti,

děkuji vám všem opět za další krásný společně strávený školní rok. Přeji vám odpočinkové léto, příjemné společné chvíle a v září se těším na třeťáčky!

Vaše paní učitelka Míla

 

40 04

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack