4.třída

Přání na web 

 

christmas 2937873 640

Organizace- prosinec 2021

3.12.- Mikulášská nadílka ve škole

       L-klub - divadelní představení Povídání o Vánocích

9.12.- Knihovna

20.12.- Vánoční dílničky

22.12.- Třídní vánoční besídka

23.12.2021-2.1.2022 -Vánoční prázdniny

Učivo prosinec 2021:

 • MATEMATIKA

Počítání do 10 000 - sčítání a odčítání pod sebou, písemné násobení, písemné dělení

Slovní úlohy

Zaokrouhlování na 10 000, 100 000

Geometrie: Rýsování rovnoběžek, kolmic

Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník, konstrukce trojúhelníku

 • ČESKÝ JAZYK       

Slovní druhy

Žánry písemného projevu: blahopřání 

Mluvnické kategorie u podstatných jmen (pád, číslo, rod)

Skloňování podst. jmen – základy

 • PŘÍRODOVĚDA

Životní podmínky

Rostliny a živočichové

Příroda v zimě

 • VLASTIVĚDA

Zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, vliv krajiny na život lidí, životní prostředí

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU

Světové strany

 • ANGLICKÝ JAZYK

Tematický okruh:

obchody a místa ve městě (supermarket, cinema, sports centre, clothes, shop, café, ..)

činnosti o dovolené (swimming, drinking, reading, diving, ...)

Gramatické jevy: Přítomný průběhový čas

He/She´s swimming..

Is he/she..? Yes, he/she is. No, he/she isn´t.

Who/What/Where is..

 

3.12. Mikulášská nadílka ve škole.

IMG 20211203 092632

3.12. L-klub - divadelní představení Povídání o Vánocích

IMG 20211203 102852

IMG 20211203 105146

 

IMG 20211203 105418

IMG 20211203 105650

IMG 20211203 105949

IMG 20211203 110129

IMG 20211203 110153

IMG 20211203 110236

IMG 20211203 110239

autumn leaves 1789665 640

Organizace- listopad 2021

10.11.- Vánoční focení

11.11.- knihovna

17.11.- Státní svátek

*termíny i okruhy čtvrtletních testů byly zaslány na emaily rodičů

 

Učivo listopad 2021:

 • MATEMATIKA

Počítání do 10 000 - sčítání a odčítání pod sebou, písemné násobení

Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce

Slovní úlohy

 • ČESKÝ JAZYK       

Vyjmenovaná slova

Žánry písemného projevu: 

 • PŘÍRODOVĚDA

Životní podmínky

Rostliny a živočichové

 • VLASTIVĚDA

Zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, vliv krajiny na život lidí, životní prostředí

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU

Světové strany

 • ANGLICKÝ JAZYK

Slovní zásoba: Lekce 3 - Be healthy! (Sore throat, cold, stomach ache, headache....) Eat/Don´t eat ... Drink/ Don´t drink... Go to sleep.

 

Nechyběl ani tradiční halloweenský večer s přespáním ve škole, který jsme si náramně užili :)

IMG 20211025 173125

IMG 20211025 192848

 

V měsíci říjnu proběhly také tradiční halloweenské dílničky, na kterých jsme si vyrobili spoustu krásných výrobků, které jsme si odnesli ve stylové taštičce.

IMG 20211025 095742

IMG 20211025 092739

IMG 20211025 092734

IMG 20211025 092728

 

IMG 20211025 090820

IMG 20211025 090815

IMG 20211025 090809

IMG 20211025 090804

IMG 20211025 090758

 

13.10. Výlet na farmu do Újezdu nade Mží se nám moc líbil. :)

IMG 20211013 112001

IMG 20211013 111608

IMG 20211013 111016

IMG 20211013 110626

IMG 20211013 105611

IMG 20211013 105231

IMG 20211013 104951

IMG 20211013 104103 

IMG 20211013 102701

IMG 20211013 102630

IMG 20211013 101837

IMG 20211013 101349

IMG 20211013 100037

IMG 20211013 095907

IMG 20211013 095753

IMG 20211013 095739

IMG 20211013 095637

IMG 20211013 094300

IMG 20211013 090855

IMG 20211013 090807

pumpkins gbd3fd1263 640

Organizace- říjen 2021

7.10.- Termín plnění Logické olympiády ve škole v počítačové učebně.

13.10.- 8:30-12:00 - Újezd nade Mží - ,,Barevný podzim na farmě."

14.10.- Návštěva knihovny Bolevec (s sebou: kartičku do knihovny a knihy k vrácení)

25.- 26. 10.- Halloweenský večer s přespáním ve škole. (Program ŠD)

27.-29.10.- Podzimní prázdniny

28.10.- Státní svátek - Den vzniku samostatného Československého státu

 

Učivo říjen 2021:

 • MATEMATIKA

Opakování: Počítání v oboru do 1000 - písemné sčítání a odčítání, předvody jednotek, dělení se zbytkem.

Přirozená čísla v oboru do 10 000, porovnávání čísel, pamětné sčítání, odčítání, slovní úlohy, počítání s kalkulačkou.

Geometrie- čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, krychle, kvádr, válec, jehlan, kužel, koule.

 • ČESKÝ JAZYK       

Stavba slova (kořen, část předponová a příponová)

Psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje

Předpona x předložka

Vyjmenovaná slova

Žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, vzkaz, inzerát, apod. 

 • PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém les, příroda na podzim

Životní podmínky

Rostliny a živočichové

 • VLASTIVĚDA

Naše vlast, státní symboly

Kraje a krajská města

Mapy

Evropské státy

 • ANGLICKÝ JAZYK

Slovní zásoba: Lekce 2 - Bydliště - místnosti v domě, nábytek.

Gramatické jevy: Where´s the...?  It´s behind the.. It´s under the...


IMG 20211027 090220

IMG 20211001 152441

IMG 20210906 100305

IMG 20210906 100244

IMG 20210906 095954

IMG 20210906 095953

 

IMG 20210906 095939

 

IMG 20210906 095931

 
green 1738220 640

Organizace- září 2021

1.9.- Zahájení školního roku v 8:30

2.9.- Výuka od 8:30 dle rozvrhu.

6.- 10.9.- Začátek zájmových kroužků (tento týden si děti mohou vyzkoušet všechny kroužky).

16.9.- 9:00 - Návštěva knihovny (s sebou kartičku do knihovny a 60 Kč, kdo nemá prodlouženou registraci).

do 27.9.- Registrovat se do Logické olympiády

28.9.- Státní svátek - Den české státnosti

 

- Ranní družina od 6:30 / Odpolední do 16:00

- Obědy každý den od 12:00 - poté 5. (6.) vyučovací hodina do 13:30 (14:15)

- Tělesná výchova venku (vhodné sportovní oblečení a obuv)

 

Učivo září 2021:

 

 • MATEMATIKA

Opakování učiva.

Počítání v oboru do 1000 - číselná řada, porovnávání čísel, sčítání a odčítání zpaměti, násobení, dělení, zaokrouhlování.

Geometrie- bod, přímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině, polopřímka.

 

 • ČESKÝ JAZYK       

Opakování učiva.

Význam slova a jeho hlásková podoba. slova jednoznačná a mnohoznačná, protikladná a souznačná. Orientace v textu.

 

 • PŘÍRODOVĚDA

Živá a neživá příroda - voda, vzuch.

 

 • VLASTIVĚDA

Naše vlast - Česká republika - demokratický stát

Kraje a krajská města

 

 • ANGLICKÝ JAZYK

Opakování učiva.

Pozdravy, základní komunikační obraty.

Hudební nástroje, sporty, sportovní činnosti: slovní zásoba.

Modální sloveso CAN ( kladná věta, zápor, otázka, krátká odpověď).

                    

 

Vážení rodiče a milé děti.

 

1.9. 2021 v 8:30 v naší třídě zahájíme

nový školní rok 2021/2022.

 

Velmi se na Vás těším !

 

                                                S pozdravem paní učitelka Verča

 

 

 

ROZVRH HODIN

 

1

8:30-9:15

2

9:15-10:00

3

10:30-11:15

4

11:15-12:00

5

12:45-13:30

6

13:30-14:15

Pondělí ČJ ČJ M EV oběd AJ
Úterý AJK TV TV ČJ oběd HV
Středa ČJ M AJ oběd VV VV
Čtvrtek M M ČJ AJ oběd IT
Pátek ČJ ČJ VL M oběd

 

přání web

 

Seznam pomůcek pro 4.třídu

 • penál (ořezávátko, nůžky, guma, pero, základní sada pastelek, základní sada fixů, 2 tužky č.2, tužka č.3, lepidlo )
 • trojúhelník s ryskou, rovné pravítko 15 cm, kružítko
 • kufřík na VV pomůcky (větší)
 • desky na učebnice a sešity (tvrdé s gumou)
 • školní diář 2020/2021 (zápis úkolů, akcí,..)
 • šanon na pracovní listy
 • trhací blok A5 linkovaná a nelinkovaná
 • pastelky a fixy (větší do kufříku)
 • voskovky
 • hadřík
 • ochranný oděv na VV (triko, zástěrka)
 • (vodové barvy, štětce, kelímek na vodu, tuš, podložka na stůl)
 • přezůvky
 • cvičební úbor - hřiště (tepláky/kraťasy, triko, mikina, boty - do tašky)

                       - tělocvična (tepláky, triko, boty s bílou podrážkou - do batůžku)

*Učebnice, prosím, obalte až po rozdání učebnic první týden, podle přesných rozměrů, některé učebnice totiž nemají klasický rozměr.

 


 

 

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack