2.třída

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí vlády bude naše škola od zítřejšího dne (11.3.2020) uzavřena v souvislosti s preventivními opatřeními před šířením koronaviru. Informace ohledně učiva a možnosti studia v domácím prostředí budou zasílány emailem.
Děkujeme za pochopení.
PaedDr. Eva Růžičková, ředitelka školy
 
V Plzni 10.3.2020

 

 

Organizace- březen 2020

2. -6.3.  - Jarní prázdniny

Učivo březen 2020:

Matematika

-počítání se závorkami

- geometrie- Úsečka a geometrická tělesa    

- sčítání a odčítání do 100 

- slovní úlohy 

 Český jazyk        

- tvrdé,měkké a obojetné souhlásky

- tvary slova, slova příbuzná

- psaní souhlásek uvnitř a na konci slova

- čtení s porozuměním

 

 Prvouka

- lidské tělo

- jaro

Anglický jazyk

- tématický okruh - My house

- slovní zásoba - kitchen, sitting room, hall, garden, bedroom, bathroom

 

 28. 2. 2020 se celý první stupeň zúčastnil společného bruslení v Ice Aréně v Plzni na Košutce. I když bylo několik pádů, úsměv na rtech nám vydržel až do konce a těšíme se opět na příští rok! :)

bruslení 1

I naše třída se 27.2. zúčastnila environmentálního školního projektu ,,Ptačí den". Povídali jsme si o ptáčcích, jaké máme druhy, čím se živí, počítali ptačí příklady, správně přiřazovali ptáčky do jejich budek, zahráli si ptačí hry a za každý splněný úkol jsme získávali peříčka na naše soví čelenky.

sovy1

sovy3

sovy2

Kdo si hraje, nezlobí... Hodina geometrie doplněna o konstrukční činnost ze stavebnice.

IMG 20200213 091630

 

IMG 20200213 091701

IMG 20200213 091416

IMG 20200213 091759

 

Organizace- únor 2020

5.2.  - návštěva knihovny

14.2.  - Valentýnské dílničky - 1. blok

21.2.  -Radovánek - Život v zimním lese

28.2.  - Ice aréna - bruslení - 10:00 -11:00

 

Učivo únor 2020:

Matematika

-počítání se závorkami

- geometrie- základy rýsování        

- sčítání a odčítání do 100

- slovní úlohy

       

 Český jazyk        

- technika psaní

- hlásky, slabiky, slova

- souhlásky a slabikotvorné r,l,m - jejich označování

- tvrdé souhlásky

- čtení s porozuměním

 

 Prvouka 

- rodina

- lidské tělo

 

Anglický jazyk

- tématický okruh - Lidské tělo- obličej

- slovní zásoba - face, hair, eyes, nose, ears, mouth

- see, hear, taste, smell, touch

- black, brown, blond, red

- tématický okruh -My house

 

Ani ve 2. pololetí nezapomínáme na knížky a společně navštěvujeme jednou za měsíc knihovnu. IMG 20200205 114638

 

Úspěšně jsme zakončili první pololetí 2.ročníku. A hurá do druhého pololetí :)

IMG 20200130 084036

 

V týdnu od 20. do 24.1. jsme se společně vydali na Šumavu na lyžařský a ozdravný pobyt. Užívali jsme si krásného počasí a lyžování nás bavilo.

1

2

3

4

 

5

Nechyběla ani tradiční návštěva cukrárny v Železné Rudě. Zákusky byly tak dobré, že jsme si je skoro ani nestihli vyfotit.

6

 

Využili jsme krásného počasí a vyrazili jsme na procházku na Pancíř. S úsměvem na tváři jsme celou cestu hravě zvládli.

7

10

8

 

Ani na horách jsme nezaháleli a každé podvečer jsme trávili učením.

9

Na konci týdne, byl každý odměněn za to, jak to na horách zvládl. Odměnou nám byla i závěrečná diskotéka.

11

Organizace- leden 2020

8.1.  - návštěva knihovny

10.10.- 1.pololetní test M

- do tohoto data zaplatit lyžařský výcvik

13.1.  - individuální konzultace 13:30 - 17:00 - po předchozí domluvě

14.1.  - 1.pololetní test AJ

16.1.  - 1.pololetní test ČJ

20.-24.1.  - Ozdravný a lyžařský pobyt na horách Lucie 2020

28.1.  - 1.pololetní test PRV

30.1.  - výdej vysvědčení

31. 1.  - Pololetní prázdniny

 

* Okruhy pololetních testů rozeslány rodičům na email.

 

Učivo leden 2020: 

Matematika

             -opakování

             -základy počítání do 100

             - číselná řada do 100 

             - zápis čísel do 100 na číselnou osu

       

 Český jazyk

          - opakování

                - technika psaní - rozdělování slov na konci řádku

                 - hlásky, slabiky, slova

                  - samohlásky/ souhlásky, jejich označování 

                  - psaní ú/ů

 Prvouka 

                  -opakování

                  - roční období zima

                  - zima 

                  - rodina

Anglický jazyk

                   -opakování

                   - tématický okruh - Lidské tělo- obličej

                    - slovní zásoba - face, hair, eyes, nose, ears, mouth

                    - see, hear, taste, smell, touch

                    - black, brown, blond, red

                                               

                         

 

 

 

 

vanoce

 

Třídní vánoční besídka se nám vydařila.Celkem jsme splnili 11 úkolů na cestě za dárečky. Přinesli jsme spoustu cukroví, ovoce, uvařili jsme si teplý čaj, ozdobili stromeček, pouštěli lodičky,zažili legraci s kamarády i pohádku jsme stihli zhlédnout. Prostě jsme si to užili a už teď se těšíme, až se zase po svátcích sejdeme.

B1

B2

B4

B9

B8

B3

 

Organizace- prosinec 2019

3.12.  - 1. čtvrtletní test ČJ

5.12. - Mikulášské učení a Mikulášská nadílka - děti mohou přijít v kostýmech 

                -  návštěva knihovny (přinést knížky na vrácení)

6.12. - Charitativní sbírka Dobrý anděl (viz email)

9.12. - Generální zkouška besídky ve škole - s sebou oblečení na vystoupení  (viz email)

17.12. - Dopolední generální zkouška v Sokolovně Bolevec

               - Školní vánoční besídka v Sokolovně Bolevec - začátek 17:00 (sraz na místě v 16:40)

 

19.12. - Vánoční dílničky - 2. blok

20.12. - Třídní vánoční besídky - cukroví, dárečky, vánoční výzdoba

23.12.2019 - 3.1.2020 - Vánoční prázdniny


 pozvanka

 

 

I tento rok k nám zavítali čerti, andělé a Mikuláš. I když občas trošku zlobíme, nikoho z nás si čerti nakonec neodnesli. Jen jsme museli slíbit, že se opravdu polepšíme. Každý z nás dostal od této návštěvy nějakou dobrůtku. :)

FB IMG 1575551427946

IMG 20191205 105929

IMG 20191205 105956

 

Související obrázekUčivo prosinec 2019: 

Matematika

           - základy počítání do 100

             - číselná řada do 100 

             - zápis čísel do 100 na číselnou osu

            - slovní úlohy

 

                                                                                       

                                           Český jazyk - hlasité a výrazné čtení

                                                                                         - technika psaní

                                                                                          - mluvený projev

                                                                                          - hlásky, slabiky, slova

                                                                                          - slova protikladná a významem podobná

                                                                                          - psaní ú/ů

                                      Prvouka - rodina

                                                                         - role a postavení členů rodiny, příbuzenské vztahy

                                                                          - roční období zima 

               Anglický jazyk- tématický okruh JÍDLO a PITÍ

                                                - slovní zásoba (cofee, lemonade, tea,orange juice, water, milk)

                                                - jednoduchá sdělení (I am hungry, Do you like a...? I don´t like..)

                                                - tématický okruh - CHRISTMAS

                                                  -  Father Christmas, a Christmas ball, a snowflakes,

                                                   a Christmas card, a fireplace, a present

                         

 

 

Organizace- listopad 2019

 1.11. - 9:00 návštěva knihovny 

21.11. - 1. čtvrtletní test M

             - program v knihovně (čtenářský klub)

26.11. -  1. čtvrtletní test AJ

28.11. - 1. čtvrtletní test PRV

* informace ke čtvrtletním testům budou zaslány emailem všem rodičům.

 

Učivo listopad 2019:

Matematika - opakování

                  - počítání prvků v oboru do 20

                  - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 (s rozkladem i bez)

                  - práce s číselnou osou

                  - rozklad čísel

                  -základy počítání do 100 (po jedné a po desítkách)

Český jazyk - rozvíjení tichého čtení s porozuměním

                   - správné sezení a držení psacího náčiní, technika psaní

                   - mluvený projev, rozšiřování slovní zásoby

                   - začátek a konec věty

                   - slova nadřazená a podřazená, slova protikladná a významem podobná

                   - přednes básně zpaměti

Prvouka      - rodina- role a postavení členů rodiny, příbuzenské vztahy

                   - pravidla slušného chování

                   - roční období

Anglický jazyk- tématický okruh JÍDLO a PITÍ

                       - slovní zásoba ( a fish, a cheese, a yoghurt, a bread, a rice, a pasta)

                       - cofee, lemonade, tea,orange juice, water, milk

                       - jednoduchá sdělení (I am hungry, Do you like a...? I don´t like..)

                       - poděkování

 

 

Naši milí druháčci se vlastníma rukama zapojili do školního projektu Řemeslné díničky a vyrobili spoustu krásných výrobků.

 

Jedno z řemesel bylo i šperkařství, které je velmi bavilo. Popovídali jsme si krátce o historii tohoto řemesla a pak jsme se pustili do výroby náušnic. I kluci se s radostí zapojili do této výroby, aby mohli udělat krásnými náušnicemi radost třeba své mamince. šperky1

*materiály na projekt řemeslných dílen byl zakoupen za podpory Magistrátu města Plzeň

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled-1.png

 

I druháčci se zapojili do školního projektu Třída plná pohody. Společně jsme si povídali o vlastnostech, rozdělili jsme si je na dobré a špatné. Každý si pak obkreslil a vystřihl svou ruku, do které napsal své vlastnosti. Společně jsme pak hádali, čí je která ruka a doplňovali jsme další vlastnosti, které by nás napadly. Nakonec jsme si povídali, jaké vlastnosti bychom mohli zlepšit a jaká pravidla platí v naší třídě.

třída plná pohody

Kancelářské potřeby pro realizaci  sociálního programu Třída plná pohody byly zakoupeny z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora primární prevence pro rok 2019.

 161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

_______________________________________________________________

Organizace- říjen 2019

3.10. - zahájení činnosti - Čtenářský klub (pro zájemce každý čvrtek od 13:30 do 15:00 - vede V. Vášová) - klub financován z MŠMT a je pro děti zdarma (více informací u třídní učitelky)

9.10.   9:00 - návštěva knihovny

- do tohoto data odevzdat objednávky z knižního katalogu p.uč. Mgr. M.Schnebergerové     (3.třída)

14. - 25.10. - soutěž Malý velký stavitel- Lego stavby

18.10. - 9:00 -Radovánek - Podzimní čas

21.10. - Animánie - program Neboj se, nejsi sám - financováno ze školního projektu

23.10. - Logická olympiáda - kategorie A2 (přesný datum bude upřesněn)

28.10. - Státní svátek

29. -30.10. - Podzimní prázdniny

31.10. - Halloweenské dílničky - 2. vyučovací blok

 

 

Učivo říjen 2019:

Matematika - počítání prvků v oboru do 20

                  - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 (s rozkladem i bez)

                  - práce s číselnou osou

                  - rozklad čísel

Český jazyk - technika čtení

                   - správné sezení a držení psacího náčiní, technika psaní

                   - druhy vět (tázací, oznamovací, rozkazovací, přací)

                   - začátek a konec věty

                   - interpunkční znaménka

                   - přednes básně zpaměti

Prvouka      - roční období - podzim

                   - rostliny, houby a živočichové

                   - ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Anglický jazyk- tématický okruh ŠKOLA

                       - slovní zásoba ( a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock)

                       - svátky - Halloweeen

                       - jednoduchá sdělení (It is a ... , Here is my ... , How many ... ?)

                       - pozdrav, přivítání, rozloučení

Hudební výchova -orientace v notové osnově

                             - zápis houslového klíče a not

                             -rytmizace lidových písní

                             - pohybové hry

                             - zpěv lidových písní s doprovodem hudebního nástroje

 

 

31.10.2019 proběhy Halloweenské dílničky, do kterých se zapojil celý první stupeň. Krásné výrobky si děti pak odnesly domů.

dílny2

halloweenské dílny 1

Výtvarně-tvořivý materiál pro realizaci Hallweenských dílniček byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019.

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

Soutěž malý velký stavitel - Lego stavby.

Stavění nás velmi baví a s radostí jsme se do soutěže zapojili. Všem se stavby moc povedly.

mvs21MVS 1

 imageresize.png

 * Stavebnice Lego, které jsou ve škole, byly zakoupeny Magistrátem města Plzeň.

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

 21.10. nás navštívila paní z Animánie a měla pro nás připravaný krásný program na téma Neboj se, nejsi sám.  Program  byl financován z dotace Magistrátu města Plzně - Podpora primární prevence rizikového chování pro rok 2019.a2

18.10. jsme zavítali opět do Radovánku, kde pro nás byl připraven program na téma Podzimní čas. Moc se nám to líbilo... 

radovánek

18.9.2019 se naše třída zúčastnila akce Spolu mezi domy,kterou jsme si parádně užili...

 DSC 9762

Učivo září 2019:

Matematika- sčítání, odčítání, porovnávání čísel do 20 bez přechodu přes 10

                     - počítání do 11  s přechodem přes desítku

                        - slovní úlohy do 20

                        - rozklad čísel

                   - opakování čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

Český jazyk- Abeceda, psaní psacích písmen, čtení

                 - hlásky - samohlásky(a,e,i/y,o,u), dvojhlásky(au,eu,ou)

                    - slabiky, slova

Prvouka - Škola, bezpečná cesta do školy a domů, dopravní značky, domov

Anglický jazyk - opakování 1.ročníku

                          Happy house -1. Playroom safari

                          - a tiger, a zebra, a snake, a crocodile, a lion

                     - Can you see a (lion)? Yes./ No.

                           - Can (zebras) run/ climb trees/ fly?

 BeFunky Collage

Organizace- září 2019

Třídní učitelka - Veronika Vášová 

kontakt: 721 138 387, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.9. - zahájení školního roku od 8:30 do 9:15 (v bývalé 3.třídě)

 • s sebou přezůvky, penál, tašku na dokumenty, čip do jídelny
 • ranní družina od 6:30 - odpolední družina do 16:00
 • oběd 9:30 - cca 10:00

3.- 6.9. - výuka do 12:00, s sebou aktovku a penál

3.9. odevzdání přihlášek do družiny

od 3.9. jezdí školní autobus, odjezd ze školy v 15:05

9.9. - zahájení výuky dle rozvrhu

9.- 13.9. - začínají zájmové kroužky (děti mohou v tento týden navštívit jakýkoliv kroužek  a vyzkoušet si ho - rozpis viz stránky školy)

16.9. - zahájení zájmových kroužků dle přihlášení - termín pro odevzdání přihlášek na kroužky

18.9.- akce Spolu mezi domy - s sebou: ČJ, penál, svačinu a pití, batůžek

22.9. - do tohoto data provést registraci do Logické olympiády

ROZVRH HODIN :

1

8:30- 9:15

2

9:15-10:00

3

10:30-11:15

4

11:15-12:00

5

12:45-13:30

Pondělí

ČJ

ČJ

M

AJ

Úterý

ČJ

TV

TV

AJ

VV

Středa

ČJ

ČJ

M

PRV

Čtvrtek

ČJ

AJK

M

PRV

Pátek

M

ČJ

HV

* od 12:00 do 12:45 oběd

* AJ konverzaci vyučuje Z. Lewis

*HV a PČ vyučuje Mgr. Z. Valdmanová - email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.tř  

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI!

RÁDA BYCH VÁM VŠEM PODĚKOVALA ZA PŘÍZEŇ A PODPORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 A PŘEJI KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ I SLUNÍČKA. DO DALŠÍHO ŠKOLNÍHO ROKU PAK MNOHO ÚSPĚCHŮ A ZDRAVÍ VÁM I VAŠIM DRUHÁČKŮM! :-)

Toník

    Pomůcky 2.třída - školní rok 2019/2020:

 • penál: 

       pero + náhradní náplň

       ořezávátko

       guma

       sada pastelek (žlutá, oranžová, růžová,červená, fialová, modrá,zelená, hnědá, černá)

       tužka č.2 a č. 3

 nůžky

 tuhé lepidlo

 • tvrdé desky na sešity A4 a A5 (s gumou přes rohy)
 • blok A5 (linkovaný i nelinkovaný)
 • pořadač A4 (viz obrázek ) + alespoň 30ks eurofólií

39001000

 • pravítko 30 cm
 • kufřík na výtvarné pomůcky:

pastelky a fixy (větší sada)

ochranný oděv na VV (triko nebo zástěrka)

hadřík

igelit/podložku na lavici

vodovky

2 štětce (odlišné velikosti)

kelímek na vodu

voskovky

 • přezůvky
 • cvičební úbor:

hřiště - tepláky/kraťasy, triko, mikina, boty - do tašky

tělocvična -tepláky, triko, boty s bílou podrážkou - do batůžku

 • převlečení do družiny

*Doporučuji dětem pomůcky podepsat, jsou snáze dohledatelné.


 

 

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack