TESTOVÁNÍ A OPATŘENÍ

Dle nařízení MŠMT bude probíhat testování žáků ve dnech 1., 6. a 9. září 2021.

  • Testování bude prováděno za přítomnosti třídního učitele.
  • Z testování jsou vyjmuti žáci, kteří mají ukončené očkování (14 dní po poslední dávce) či žáci, kteří prodělali COVID-19 ve 180 dnech po prvním pozitivním testu. O této skutečnosti musí žáci předložit patřičná potvrzení. 
  •  Žáci, kteří nebudou testováni, musí mít po celou dobu výuky nasazený respirátor, nesmí cvičit ani zpívat.
  • Všichni žáci i pedagogové jsou POVINNI nosit respirátory ve společných prostorách školy. 
Při vstupu do budovy mají všechny osoby povinnost zakrýt si dýchací cesty respirátorem a vydezinfikovat si ruce.
 
Podrobné informace od MŠMT jsou k nahlédnutí zde: 
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Informace zpracovala PaedDr. Eva Růžičková
ředitelka školy