3.třída

 

m_47235.jpg

 

 pomůcky na školní rok 2022/2023

aktovka, přezůvky

penál (pero 2x, tužky, pastelky, guma, tyčinkové lepidlo, nůžky, malé pravítko)

notýsek, úkolníček

na VV do kufříku:

vodové barvy, temperové barvy (základní sada), štětce plocjé i kulaté

podložka na lavici

zástěra či staré triko

paleta, kelímek na vodu

voskovky

fixy

velké nůžky

lepidlo (bílá lepicí pasta)

hadřík

na TV:

září: sportovní vybavení na ven (tepláky, triko, mikina, sportovní obuv)

od října do tašky či batůžku (tenisky s bílou podrážkou, kraťasy, triko)

* sešity budu opět kupovat z třídního fondu

* v září obaly na všechny učebnice a sešity

 

ČERVEN 2022

organizace:

1.6. Den dětí - sportovně-soutěžní dopoledne v okolí Boleveckých rybníků

6.6. focení tříd, jednotlivců a skupinek

15.6. knihovna

17.6. Den poezie - recitační soutěž 

20.-24.6. škola v přírodě Račí hrad

27.6. Divadlo Hra 

29.6. závěrečné plavání a rozdávání mokrého vysvědčení

30.6. slavnostní rozdávání vysvědčení

závěrečné testy:

ČJ pondělí 6.6.

- vyjmenovaná slova

- slovní druhy

- podstatná jména (pád, číslo, rod)

- slovesa (osoba, číslo, čas)

- časování sloves

- text

PRV pátek 10.6.

- živočichové, společné znaky živočichů

- savci

- ptáci

- ryby

- plazi

- obojživelníci

M pondělí 13.6.

- písemné sčítání a odčítání v číselném oboru 0-1000

- násobení a dělení v číselném oboru 0-1000

- zaokrouhlování

- dělení se zbytkem

- jednotky délky

- obvod a konstrukce trojúhelníku

Ve dnech 20.-24.6. si celý1. stupeň vyrazil užít svůj vytoužený pobyt v přírodě. V krásném prostředí Račího hradu v Jesenici u Rakovníka jsme si užili velkou zábavu, spoustu akcí a zážitků, odpočinuli jsme si v přírodě a moc se nám vše líbilo...

669555552-2.jpeg

874411144.jpeg

 1.června jsme jako každý rok vyrazili k Boleveckým rybníkům a kolem Kolomazné pece, kde nám naši milí deváťáci nachystali spoustu soutěží a úkolů ke Dni dětí :).

Nás soutěže a akce v přírodě vždy moc baví, proto jsme si celý den neskutečně užili, a to včetně opékání buřtů v cíli ....

hhhzzhhhnnn-2.jpeg

 

hhzhhhhnne.jpeg

KVĚTEN 2022

organizace:

11.5. konzultační hodiny 14.30-16.00

31.5. Radovánek - dopravní hřiště

25.5. knihovna

učivo:

ČJ 

Tvarosloví - slovesa

osoba, číslo, čas

infinitiv

časování sloves

slohové cvičení - vyprávění podle obrázkové osnovy

M

násobení a dělení v číselném oboru do 1000

jednotky délky

měření úseček, polopřímka

obvod trojúhelníku

PRV

živočichové - společné znaky

savci, ptáci, ryby, obojživelníc, plazi

AJ

téma: Safari animal

slovní zásoba: elephant, lion, giraffe, monkey, hippo, snake, crocodile

fráze: There is one ..... (lion)/ There are two .... (snakes).

         How many .... (snakes) are there?

téma: My favourite things

slovní zásoba: ball, aeroplane, radio, poster, quitar, umbrella, doll, keyboard

Dopravní hřiště 

hhzzzhhhnn-3.jpeg

Plavecký výcvik 2022

i9665587444e-2.jpeg

i58777777ize.jpeg

36665522210ize-3.jpeg

DUBEN

organizace:

1.4. pyžamový den

11.4. Velikonoční dílničky

13.4. Krsy - výlet Enviromentální program

14.4.-18.4. Velikonoční prázdniny

19.4. Radovánek - dopravní výchova

20.4. M test

22.4. PRV test

25.4. ČJ test

učivo:

ČJ

vyjmenovaná slova po V,Z

sloh - svátky a obyčeje

     - pozvánka

opakování na test

M

konstrukce trojúhelníku

násobení a dělení do 1000

PRV

Vesmír, planety Sluneční soustavy

Jaro, Velikonoce

Rostliny

Okruhy k testům:

- sčítání a odčítání do 1000

- písemné sčítání a odčítání

- zaokrouhlování

- malá násobilka, násobení a dělení číslem 10 do 1000

- kružnice

- konstrukce trojúhelníku

ČJ

- slovní druhy

- mluvnické kategorie podstatných jmen

- vyjmenovaná slova po P, S, V

- práce s textem

PRV

- neživá příroda

- horniny a nerosty

- uhlí, ropa

- voda, vzduch, půda

- světlo a teplo

- Vesmír, Sluneční soustava

Výlet do enviromentálního centra Krsy:

krsy45565-2.jpeg

V pondělí 11.dubna jsme se opět na čtyřech stanovištích výtvarně vyřádili.... tentokrát při velikonočních dílnách. Vytvořili jsme si krásné kraslice, papírového zajíčka, vyrobili si velikonoční kolíček a kuřátko ze starého CDčka. Všechny výrobky se nám opět moc povedly a sradostí jsme si je odnesli domů.

diln45589999e.jpeg

Soutěže o nejhezčí velikonoční vajíčko se zúčastnili i naši třeťáci a že se jim vajíčka moc povedla.... :)

ivaj558996363e.jpeg

1. apríl byl ve znamení pyžamového dne :). Počasí bylo typicky aprílově "spací" a Večerníček nám pěkně navodil atmosféru. Ale to bychom nebyli my, abychom tu energii k učení v sobě opět neprobudili.... a nakonec jsme toho při 1. dubnu zvládli poměrně hodně.

i45885511.jpeg

BŘEZEN 2022

organizace:

2.3. návštěva knihovny

9.3. Karneval ve škole

15.3. Dopravní výchova v Radovánku

30.3. návštěva knihovny

učivo:

ČJ

- mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod)

- vyjmenovaná slova po P

- vyjmenovaná slova po S

M

- čísla 0-1000

- jednotky délky

- plánky a mapy, stavby z kostek

- sčítání a odčítání v číselném oboru 0-1000 bez přechodu 100

PRV

- neživá příroda (ropa, uhlí)

- chráníme přírodu

- voda, vzduch, půda

- světlo a teplo

AJ

téma: The body rap

slovní zásoba: Head, hand, arm, foot, leg

Clothes:

jumper, hat, skirt, T-shirt, shirt, coat, jacket

V úterý 15. března jsme se zúčastnili první lekce v Radovánku - dopravní výchova. Tentokrát proběhla teoretická část na téma "chodec". Byli jsme dokonale poučeni o tom, jak se bezpečně zachovat v nejrůznějších situacích a čelit tak nástrahám ve městě i mimo něj. 

 57888544ze.jpeg

ÚNOR 2022

organizace:

2.2. návštěva knihovny

4.2. pololetní prázdniny

7.2.-11.2. jarní prázdniny

14.2. Valentýnské dílny

učivo:

ČJ

slovní druhy- předložky, spojky, částice, citoslovce

podstatná jména - rod, číslo, pád

telefonický rozhovor

M

písemné odčítání s přechodem přes deset

rýsování přímky a úsečky

kružnice

Pondělí 14.2. jsme jako už tradičně věnovali jeden blok valentýnskému vyrábění. Opět jsme si na čtyřech stanovištích vyrobili nádherné dekorace a užili si tak svátek svatého Valentýna :)

69887114ze.jpeg

V úterý 1.2. pro nás jeden tatínek (fanoušek historie a sběratel předmětů z 1. světové války přichystal úžasnou přednášku právě na téma 1. světové války. S nadšením jsme si prohlédli vystavené artefakty, vyslechli zajímvosti a shodli jsme se na tom, jak skvělé je žít v míru a pohodě.

589963332111ze.jpeg

Ozdravný pobyt 1. stupně na horách jsme si užili na maximum, zažili jsme spoustu zábavy, lyžování a nádherné zimní atmoséry.... už nyní se těšíme na příště. 

5551444774ize.jpeg

ima66852555e-2.jpeg

i4474455899ze-3.jpeg

i4478855222222e-4.jpeg

LEDEN 2022

organizace:

5.1. knihovna

12.1. pololetní test ČJ 

14.1. pololetní test AJ

17.1. pololetní test M

20.1. pololetní test PRV

24.-28.1. ozdravný pobyt na horách (penzion Lucie Šumava)

31.1. pololetní vysvědčení 

učivo:

ČJ

opakování vyjmenovaných slov po B,L,M

slovní druhy:

podstatná jména

přídavná jména

zájmena

číslovky

M

souměrnost

písemné sčítání

PRV

lidské tělo

- stavba těla

-smysly

-vnitřní orgány

- u lékaře

- zdravý životní styl a výživa

AJ

téma: Funny faces

slovní zásoba: eye,nose, face, hair, ear, mouth

fráze:

I ´ve got a big nose. She ´s got glasses.

okruhy k pololetním testům:

ČJ

- i/y,í/ý po tvrdých a měkkých slohláskách

- párové souhlásky

- vyjmenovaná slova po B,L,M

M

malá násobilka

sčítání a odčítání do 100

geometrie (rýsování přímky, úsečky, měření úseček, trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, tělesa)

AJ

slovní zásoba a fráze

PRV

živá příroda (stromy a keře, byliny, houby, ovoce, zelenina)

Vlastnosti látek

teplota

objem

čas

hmotnost

 

 

 55777866ize.png

PROSINEC 2021

organizace:

1.12. návštěva knihovny

3.12. Mikulášské učení a nadílka

3.12. L-klub Povídání o Vánocích (divadelní představení)

20.12. Vánoční dílničky

22.12. Třídní vánoční besídka

učivo:

ČJ 

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

M

násobení a dělení

mnohoúhelníky

slovní úlohy

PRV

teplota

hmotnost

objem

Vánoce

AJ

téma: Pirates

fráze:

I'm happy (sad, hungry, thirsty, angry, scared).

He's .... .

She's .... .

Good morning. Good evening. Good afternoon.

téma: Merry Christmas

Třídní vánoční besídku jsme si užili den před vánočními prázdninami... :) 

f4d8d8d45ize.jpeg

666d55d55ddsize.png

V pondělí 20.12. jsme opět tvořili - byly v plánu Vánoční dílny.

Na čtyřech stanovištích jsme si vyrobili krásné přáníčko, sněžítko, ozdobu na vánoční stromeček a svícen.

g5445646e-1.png

2566dddize-2.png

serrfddddd.png

*Tvořivý materiál pro vánoční dílny byl pořízen z dotace Magistrátu města Plzně - podpora aktivit k technickému vzdělávání

15.12. jsme při pracovních činnostech zase "kuchtili" :). Pečení cukroví máme z domova až až, rozhodli jsme se tedy, že si vyzkoušíme přípravy na Silvestra a míchali jsme, krájeli, dochucovali, až jsme docílili těch nejchutnějších pomazánek. Ty jsme si rovnou dali k svačině a moc si pochutnali.

574411111122e.jpeg

332225411-2.jpeg

"Hokusy pokusy" při prvouce - učíme se fyzikální veličiny :)

966555e.jpeg

i988544411ze-2.jpeg

V pátek 3.12. jsme se učili tak nějak po čertovsku :) Aby ne, když se na nás přišli podívat Mikuláš, anděl a tlupa čertů přímo z pekla. Jelikož jsme ale děti vesměs šikovné a hodné, nikoho si neodnesli a naopak jsme si vysloužili sladké překvapení...

5855223366ze.jpeg

3.12. jsme se vydali do nedalekého L-klubu na hudební divadelní představení Povídání o Vánocích. Na malou chvíli jsme se ocitli také v roli herců přímo na pódiu a okusili tak, jak vypadá divadlo z opačné strany...

7885541155-2.jpeg

LISTOPAD 2021

organizace:

3.11. knihovna

8.11.  čtvrtletní test ČJ

10.11. vánoční fotografování

11.11. čtvrtletní test PRV

15.11. čtvrtletní test M

19.11. čtvrtletní test AJ

24.11. konzultační hodiny 14.30 - 16.00

  učivo:

ČJ

vyjmenovaná slova po B

vyjmenovaná slova po L

Rozvoj fantazie, slohová cvičení, vypravování.

násobení a dělení čísly 8,9,10

geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník)

AJ

téma: Super pets

slovní zásoba: a pet, a dog, a cat, a mouse, a rabbit, a fish, a bird, a spider, big, little

fráze:

It's a.... .

Is it a ....? Yes, it is./No, it isn't.

OKRUHY KE ČTVRTLETNÍM TESTŮM

ČJ

abeceda

psaní i/y po měkkých, tvrdých souhláskách

párové souhlásky

antonyma, synonyma, slovo nadřazené, podřazené a souřadné

slova mnohoznačná

slova citově zabarvená

stavba slova (kořed, předpona, přípona)

práce s textem

M

sčítání a odčítání do 100

malá násobilka

slovní úlohy

geometrické tvary

rýsování a měření úsečky

PRV

orientace vkrajině

světové strany

mapa 

Česká republika, Praha

podzim (stromy, keře, byliny)

AJ

fráze a slvní zásoba z témat - a school, a TV show

numbers (0-20)

colours

My tak rádi kuchtíme.... :) aneb pracovní činnosti s chutí!

552222266e.jpeg

4545456e-2.jpeg 

ŘÍJEN 2021

Organizace:

4.10. logická olympiáda - plnění

6.10. knihovna

13.10. Újezd nade Mží "barevný podzim" - celodenní výlet

25.10. Halloweenské dílny 

25.10. Halloweenský večerní program + přespání ve škole

27.-29.10. podzimní prázdniny

učivo:

ČJ

párové souhlásky

význam slov

(slova protikladná, souznačná, mnohoznačná, podřazená, nadřazená, souřadná)

vyjmenovaná slova po B

M

násobení a dělení čísly 6,7

tělesa a geometricé tvary

PRV

Živá příroda 

(stromy a keře, byliny, houby, ovoce a zelenina, užitkové plodiny)

AJ

téma: the TV show

slovní zásoba: a chair, a clock, a table, a door, a board, a window, a desk

fráze:

How old are you? - I'm eight.

numbers 13-20

V pondělí 25.10. se od 17.00 naše škola proměnila v doupě nejrůznějších příšerek, strašidýlek, čarodějnic a duchů :-). Užili jsme si diskotéku, bohatý raut, soutěže a dokonce i noční stezku odvahy. Ti nejodvážnější ze všech dokonce ve škole přespali až do rána...

imageresize.jpeg

25.10. Halloweenské dílny - jako v loňském školním roce, tak i letos jsme nezapomněli na vyrábění strašidelných halloweenských předmětů. Na čtyřech stanovištích jsme si vyzdobili krásného netopýra, postrašili se duchem na špejli a nezapomněli ani na dýni - tradiční symbol tohoto svátku. Vše jsme si potom uložili do stylové strašidelné tašky, kterou jsme si také sami vyzdobili. 

555454444455.jpeg

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

*Tvořivý materiál pro dílny byl pořízen z dotace města Plzně - podpora aktivit k technickému vzdělávání 2021

 

Ve středu 13.10. jsme si moc užili den na farmě v Újezdu nade Mží :

455588555.jpeg

545598888.jpeg

 

4.10. Jsme se zapojili do dalšího kola logické olympiády a pořádně si procvičili své mozkové závity...

55522224444e.jpeg 

ZÁŘÍ:

organizace:

1.9. - slavnostní zahájení (8.30-9.15)

od 2.9. výuka v rozsahu viz rozvrh hodin

od 6.9. zahájení kroužků (1. týden kroužky na vyzkoušení)

           žáci si nosí pomůcky na VV, PČ a TV (dle seznamu pomůcek)

8.9. (středa) - knihovna

27.9. projektový den svatého Václava

28.9. státní svátek (Den české státnosti)

do 30.9. registrace do Logické olympiády

učivo:

ČJ 

- opakování učiva 2. ročníku

- abeceda

-slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

literární pojmy - pohádka, báseň

M

- opakování učiva 2. ročníku

- porovnávání čísel

- sčítání a odčítání v číselném oboru do 100

- znázornňování čísel na číselné ose

- geometrie (lomená čára, přímka, úsečka)

AJ

- tématický okruh: Škola

slovní zásoba ( a pen, a pencil case, a rubber, a ruler, a book)

slovesa: být, mít

PRV

- orientace v místě bydliště a školy

- základy slušného chování, komunikace, mezilidské vztahy

- bezpečnost silničního provozu

Pondělí 27.9. jsme věnovali památce patrona naší vlasti - svatému Václavovi. Prezentací jeho životní cesty a odkazu jsme se seznámili nejen s knížetem Václavem, ale také jsme si připomněli, jak důležité jsou lidské vlastnosti- víra, diplomacie, spravedlnost, vzdělání a učení se životu jako takovému.

5558222222.jpeg

66648541-2.jpeg

Rozvrh hodin:

 
    1.    2.   3.   4.   5.   6.
pondělí  ČJ  ČJ  M  AJ   -  VV
úterý  M  TV  TV  ČJ   -  AJk
středa  ČJ  ČJ  M  PRV   -  PČ
čtvrtek  ČJ  AJ  PRV  M   -  HV
pátek  ČJ  M  AJ ČJ    -  

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

1.9.2021 - slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 (1 vyučovací hodina 8.30-9.15)

 Prosím o včasný příchod z důvodu testování.

S sebou přezůvky, penál  a desky na formuláře (přihláška do družiny, uvolnění žáka, atd.)

Školní družina v provozu 6.30-16.00 (tento den nebude oběd, dejte prosím dětem větší svačinu)

od 2.9. 2021

Výuka již v rozsahu dle rozvrhu hodin, obědy zajištěny v klasickém čase od 12.00 hodin.

S sebou aktovka, penál. Čipy na obědy máme uloženy ve třídě.

Od 6.9.2021

Začínají úvodní hodiny kroužků, které si žáci mohou v tomto týdnu zdarma vyzkoušet.

V průběhu týdne si žáci budou nosit vybavení na VV, PČ a TV (viz seznam níže).

 

 

prazd.jpg

seznam pomůcek na školní rok 2021/2022

třídní fond: 100,- Kč (budu vybírat v září)*

sešity:

čtenářský deník - A5 s tvrdými deskami (typ knihy)

*sešity ČJ, ČJ diktáty a cvičení, M, AJ a PRV zakoupím z fondu třídy

úkolníček (malý notýsek)

penál:

2 pera (ideálně pilot)

2 obyčejné tužky

pastelky

guma

ořezávátko

malé nůžky

malé lepidlo

malé pravítko

kufřík VV:

podložka na lavici

zástěra (staré triko)

vodové barvy, základní temperové barvy + štětce

paleta

kelímek na vodu

hadřík

modelína

voskovky

lepidlo (ideálně herkules či bílá lepicí pasta)

na TV:

V září budeme chodit ven, tedy sportovní oblečení a obuv dle počasí.

Od října do tělocvičny:

triko, kraťasy, sportovní boty s bílou podrážkou (vše do batůžku) 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack