2.třída (2020-21)

prazd.jpg

58555554ize.jpeg

Přeji všem druháčkům i jejich rodinám ty nejpohodovější prázdniny, spoustu zážitků a radosti.

Bylo mi opět potěšením s vámi strávit uplynulý školní rok a  již teď se těším na ten další :-).

Paní učitelka Denisa

seznam pomůcek na školní rok 2021/2022

třídní fond: 100,- Kč (budu vybírat v září)*

sešity:

čtenářský deník - A5 s tvrdými deskami (typ knihy)

*sešity ČJ, ČJ diktáty a cvičení, M, AJ a PRV zakoupím z fondu třídy

úkolníček (malý notýsek)

penál:

2 pera (ideálně pilot)

2 obyčejné tužky

pastelky

guma

ořezávátko

malé nůžky

malé lepidlo

malé pravítko

kufřík VV:

podložka na lavici

zástěra (staré triko)

vodové barvy, základní temperové barvy + štětce

paleta

kelímek na vodu

hadřík

modelína

voskovky

lepidlo (ideálně herkules či bílá lepicí pasta)

na TV:

V září budeme chodit ven, tedy sportovní oblečení a obuv dle počasí.

Od října do tělocvičny:

triko, kraťasy, sportovní boty s bílou podrážkou (vše do batůžku)

 

červen 

organizace:

1.6. Den dětí - sportovně-turistická akce v okolí rybníků 8,30-12,00

       (S sebou sportovní oblečení a obuv, batoh, pláštěnku, něco na opékání či jinou svačinu. Ideálně nastříkat předem repelentem.)

3.6. enviromentální projekt "zvířata a jejich mláďata"

7.-11.6. enviromentální projekt "koloběh vody"

15.6. projekt Řemeslo má zlaté dno - hrnčířství

23.6. fotografování tříd, jednotlivců a skupinek

21.6. program prevence a první pomoci (Hasičský záchranný sbor)

24.6. konzultační hodiny (14.00-15.30 - dle domluvy)

21.6. DEPO 2015 - Tajuplný les (80,-Kč)

30.6. vysvědčení

závěrečné testy:

ČJ 8.6.

- psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

- párové souhlásky

- slovní druhy

- text, porozumění textu

PRV 10.6.

- jaro

- rostliny, keře, stromy

- hospodářská zvířata

- savci, ptáci, ryby, obojživelníci, plazi

- čas (roční období, měsíce v roce, dny v týdnu)

M 14.6.

- sčítání a odčítání v oboru 0-100

- zaokrouhlování

-počítání se závorkami

- násobení a dělení čísly 0,1,2,3,4

- slovní úloha

- geometrické tvary

AJ 

My house, In my garden, Summertime

* test bude koncipován formou obrázků a kvízu

První letní den jsme se vydali do lesa - a to rovnou Tajuplného lesa, plného spousty kouzelných triků, mystické atmosféry a úžasných efektů. Depo2015 tyhle interaktivní expozice zkrátka umí, již se těšíme, co ze série výstav "Blik blik" vymyslí na příště :).

image44545resize-2.jpeg

ima696665size-3.jpeg

Záchrannářský den (projekt)  - Beseda s hasiči KHS Plzeň o bezpečnosti a nástrahách kolem nás a následný třídní "dýchánek z úst do úst" ...alias třídní projekt o ochraně zdraví, záchraně lidského života a povědomí o tom, jak se zachovat v rizikových situacích.

imagereffdsssize.jpeg

 

im556888size.jpeg 

Další tvoření v rámci projektu "Řemeslo má zlaté dno" jsme uskutečnili ve druhém červnovém týdnu. Pověděli jsme si o hrnčířství a postupech, které se v tomto oboru využívaly a využívají. Poté jsme si vyrobili své vlastní mističky, talířky a vázičky.

imageresize-1.jpeg

* materiál a pomůcky pro projekt Řemeslo má zlaté dno byly poskytnuty za podpory Magistrátu města Plzně

imagerjjjjjgesize.jpeg

V týdnu 7.-11.6. jsme se rozhodli prozkoumat tajemství koloběhu vody v rámci dalšího z enviromentálních projektů. 

Pořekadlo "Medardova kápě - 40dní kape" se naštěstí snad díky krásnému počasí 8. června nevyplní, ale není od věci si s vodou alespoň trošku pohrát....

5514455.jpeg

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

*materiál a pomůcky pro enviromentální projekty byly zakoupeny za podpory magistrátu města Plzně 

Ve čtvrtek 3.6. jsme se zapojili do dalšího z enviromentálních projektů - tentokrát s tématem "zvířata a jejich mláďata".

Hravou formou jsme si procvičili již dříve získané vědomosti z prvouky, přečetli si obrázkovou pohádku, k práci opět využili naše oblíbené tablety a trochu si i zavýtvarničili :)

2558814.jpeg

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

* materiál a podporu  pro enviromentální projekty nám poskytuje Magistrát města Plzeň

Den dětí 

 525566.jpeg

875423.jpeg

V pátek 21. května nás navštívila opět Ali z Animánie, tentokrát s programem "Neboj se, nejsi sám".

Pomocí filmu, ilstrací, her a besed jsme se učili vzájemné empatii a rozvoji přátelství nejen v našem kolektivu :).

58555566.jpeg 

 

 

KVĚTEN 2021

organizace:

10.-14.5. projekt Den Země *

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

21.5. Animanie - Neboj se, nejsi sám

učivo:

ČJ

slovní druhy

- podstatná jména

- slovesa

- předložky

-spojky

- ostatní slovní druhy

M

násobení a dělení čísly 2,3,4

PRV

Jaro

Savci, ptáci, ryby, plazi, obojživelníci

Domácí mazlíčci

Roční období

čas

AJ

Summertime

slovní zásoba: a T-shirt, horts, trainers, a sunhat, a dress, sandals

fráze:

I'm wearing.....(red sandals) .

What are you wearing?

Take off your ...(sunhat).

Are you wearing something ...(red)?

 

Výlet spojený s plněním úkolů, zakončený opékáním buřtů :)

1444444.jpeg

 

DUBEN 2021

organizace:


V pondělí 12. dubna 2021 se do školy k prezenční formě vzdělávání vrací 1. stupeň. Vzhledem k velikosti naší školy a nízkému počtu žáků ve třídách se mohou vrátit k prezenčnímu  studiu všechny třídy 1. stupně bez rotace. 

Ranní družina probíhá v kmenových třídách v čase 7.30-8.30.

Žáci vstupují hlavním vchodem (rodiče, kteří asistují při pondělním a čtvrtečním testování vstupují balkonovými dveřmi přímo třídy).

Změna časů na oběd: od 13.10

Vyzvedávací časy:

- po vyučování 12.00 (čtvrtek 12.50)

- po obědě 13.30

- z družiny 15.00 - 16.00

Výuka probíhá dle rozvrhu (TV a HV se nevyučuje klasickým způsobem).

*Informace k testování žáků a opatření byla zaslána emailem. 

 hhh.jpg

březen 2021

distanční výua - ZOOM meet

 

únor 2021

organizace:

25.2. enviromentální projekt "třídíme odpad"

učivo:

ČJ

- měkké souhlásky

- psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

-popis

- tvary slova

- psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

M

- počítání se závorkami

- sčítání a odčítání do 100

- úsečka (měření, porovnávání a rýsování)

- tělesa

AJ

téma: Happy faces

fráze: I've got ....(brown hair).

         I see with my ... (eyes).

        I hear with my ... .

        I taste with my... .

       I smell with my... .

       I touch with my ... .

téma: My house

slovní zásoba: kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

 PRV

-povolání, zájmy a koníčky

- suroviny a výrobky

- výroba potravin

- výroba papíru, skla

Ve čtvrtek 25.2. jsme se opět s nadšením pustili do dalšího z enviromentálních projektů - tentokrát na téma Třídíme odpad.

Shlédli jsme poučné video, zopakovali jsme si význam recyklace, zahráli si zábavné hry na dané téma a na závěr jsme se si vyrobili ruční papír :)

frtgffff.jpeg

gttreeeddd.jpeg

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

24.2. Výlet na Kolomaznou pec

kkiujhhhh.jpeg

Valentýnské tvořeníčko :)

dddddddffed.jpeg

Ve středu 10. února se naše třída proměnila ve výzkumné centrum.... Zapojili jsme se do celostátního projektu Pohár vědy, ve kterém nás v prvním kole čekaly pokusy inspirované odkazem samotného velkého badatele Archimeda. Napřed jsme zkoumali hustotu vody a dalších tekutin a poté jsme se přesunuli na stanoviště, kde jsme hledali těžiště různých předmětů a vytvořili si vlastní těžišťové sochy. 

ffredddds.jpeg

Ve čtvrtek 4. února jsme v rámci třídního projektu Zdravá strava spojili příjemné s užitečným a nachystali jsme si výborné zeleninové saláty :). Nikdo se neřízl, nezranil.... a po "akci" jsme měli plná bříška vitamínů.

dffffffggt.jpeg

 ggggtfede.jpeg

...i v Plzni si umíme užít sníh :) 

 

imagelllle-2.jpeg

 

leden 2021

organizace:

11.-15.1. pololetní testy (termíny budou upřesněny)

28.1. pololetní vysvědčení

29.1. pololetní prázdniny 

učivo

ČJ

- dvojhlásky

- souhlásky

- slabikotvorné r-l-m

M

- sčítání a odčítání v číselném oboru 0-100

AJ

téma "In my house"

fráze:

My (bedroom) is in my house.

My (doll) is in my toy box.

My (cow) is in my farm.

My (knight) is in my casle.

PRV

zima - zimní sporty

lidské tělo (části těla, smysly)

 dddggg.png

V pátek 18.prosince jsme se sešli naposledy v tomto roce a vánoční besídku jsme pojali opravdu slavnostně. Všichni jsme si užili den plný vánoční atmosféry, splnili jsme několik úkolů s vánoční tématikou, vyrobili si vlastní oříškové gelové svíčky, které jsme hned poté pustili na hladinu.... všechny se spojily a nás velmi potěšilo, že i lodičky ví, že držíme při sobě za všech okolností. Bohatý vánoční raut nám naplnil bříška a zlatým hřebem pro všechny bylo rozdávání dárečků, ze kterých jsme měli obrovskou radost :)

frrrrr.png

jjjjjuuuz.png

imagggggeresize.png

 imadddze.png

 

prosinec

organizace:

4.12. čertovské učení + nadílka

4.12. charitativní sbírka Dobrý anděl

14.12.-18.12. enviromentální projekt "Stopy zvířat"

16.12. vánoční dílny

18.12. třídní vánoční besídka

21.-22.12. Dny boje proti covidu (uzavření školských zařízení)

23.12.-3.1. vánoční prázdniny

učivo:

ČJ

dělení slov na konci řádku

samohlásky

psaní u,ú,ů 

dvojhlásky

souhlásky

M

počítání v oboru 0-100

desítky, jednotky

geometrie - tvary

AJ

Merry Christmas

PRV

zima v přírodě

zvyky a tradice, Vánoce

 

projekt Řemeslo má zlaté dno - výroba mýdel 

Projekt řemeslných dílen k naší škole už tak nějak patří... Tentokrát jsme si pověděli o výrobě mýdel, jehož počátky spadají do 15. století. My v 21. století dokážeme již mýdla vyrobit i krásně barevná, tvarovaná a hlavně voňavá tak, že jsme snad delší dobu vybírali aromata než je tvořili :)

 kkjj.png

*Materiál k projektu Řemeslo má zlaté dno byl pořízen z grantu Magistrátu města plzeň - podpora technického vzdělávání

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

Vánoční dílny (školní projekt ) - výroba svíček

gggghzt.png

*materiál pro výrobu svíček v rámci projektu Vánoční dílny byl pořízen díky Magistrátu města Plzeň - podpora k technickému vzdělávání

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

 

Při výuce pracujeme i s tablety a moc nás to baví ...

ssssss.jpeg

zzzzzzz.jpeg

 V pondělí 14.12. jsme se vydali po "stopách zvířat". Bohužel venku není po sněhu ani památky, v reálu jsme žádnou neviděli, tak jsme si je připomněli alespoň ve třídě. Projekt Stopy zvířat nás moc bavil, vyrobili si vlastní krmelec, ke kterému se chodí občerstvit naše nejznámější druhy lesní zvěře, vyluštili zajímavou křížovku, dozvěděli se zajímavosti nejen o zajíci polním...

gttttt.jpeg

ttttttgg.jpeg

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

5.12. čertovské učení

* odměny a ceny do projektu "čertovské učení" věnoval Institut pekelných kouzel, Magistrát andělských činů a Ministersvo dobroty zastoupené samotným Mikulášem :)

 rrr.jpeg

ttttt.jpeg

ggggg.jpeg

uujjjj.jpeg

2.12. Procházky nás moc baví :) Při té poslední jsme dali nohám 6tikilometrovou túru kolem rybníků zimní přírodou. To byl potom na obědě ale hlad...

 

 zima.jpeg

 

Ve čtvrtek 19.listopadu jsme se opět zaměřili na klasická česká řemesla, tentokrát mozaikové talíře z keramiky. K dispozici jsme měli papírový talířek, lepidlo a nádherné pestrobarevné keramické dílečky a vrhli jsme se s vervou do práce. Všem se nám talířek na ovoce povedl a již v průběhu činnosti jsme debatovali o tom, komu ze členů rodiny jistojistě udělá takový dáreček radost.... :)

dílnypg.png

imageresize-1.png

 *materiál pro činnosti v rámci projektu řemeslných dílen byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzeň 

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

ŘÍJEN - organizace

7.-14.10. Lego - malý velký stavitel

14.10. program Zdravé zuby (kartáček s sebou)

22.-28.10. - logická olympiáda (přesný termín doplním) .Test vyplňujeme ve škole.

28.10. státní svátek

29.-30.10. podzimní prázdniny

učivo:

ČJ

-pořádek vět 

- věta, druhy vět

- prosba, poděkování, omluva

- význam slov

M

- sčítání a odčítání s přechodem desítky

- úsečka, lomená čára

AJ

School time 

slovní zásoba: a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

fráze: This is my/your (friend).It's loud/quiet/fast/slow.

PRV

- podzimní příroda

- listnaté, jehličnaté stromy

- houby

Lego soutěž - Malý velký stavitel - vítězné stavby třídního kola:

hhhhhh.jpeg

kiki.jpeg

lego.jpeg

 

 

 

Ve čtvrtek 8. října jsme si při pracovních činnostech pohráli se stavebnicí LEGO a to v rámci školního kola projektu a 5. ročníku soutěže "Lego - malý velký stavitel". Moc nás to bavilo a již se těšíme na příští, už 6. ročník :).

 

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

*Stavebnice LEGO pro soutěž Malý velký stavitel byly pořízeny z grantu Magistrátu města Plzeň - podpora aktivit k technickému vzdělávání.

ZÁŘÍ - organizace

1.-9.9. Distanční výuka (karanténa pedagogického sboru)

10.9. zahájení prezenční výuky

11.9. výstava hub

28.9. státní svátek

ENVIROMENTÁLNÍ PROJEKT "HOUBOVÉ KRÁLOVSTVÍ"

  V pátek 11.září jsme se vypravili do arboreta Sofronka na výstavu hub. Prohlédli jsme si spoustu známých i méně známých druhů a po návratu do školy jsme si vyrobili své vlastní houbičky z papíru dle fantazie

houby.jpg

email.seznam.cz.jpg

rozvrh.jpg 

Moji milí druháčci, v úterý 1. září se opět sejdeme v naší třídě :).

Už se na vás i rodiče moc těším!

Vaše paní učitelka Denisa

1.9.2020

8.30-9.15 - zahájení školního roku 2020/2021

9.30-10.00 oběd 

ranní družina - od 6.30

odpolední družina - do 16.00

(nejezdí školní autobus)

 S sebou přezůvky, tašku či aktovku, penál a dobrou náladu :)

 

 

prazdniny2015-2.jpg

Přeji všem dětem i rodičům nádherné prázdniny, hodně odpočinku a  spoustu letních zážitků a dobrodružství.

Chtěla bych zároveň moc poděkovat za uplynulý školní rok, obzvláště za pečlivou domácí práci vzhledem k okolnostem, které nastaly spolu se zavřením školských zařízení. 

V září se budu moc těšit na shledání ve druhé třídě.

Vaše paní učitelka Denisa :)

 

Seznam pomůcek – 2. třída 2020/2021

Sešity:

ČJ 512 s pomocnými linkami

M 512

Úkolníček (malý notýsek)

Do penálu:

2 pera pilot

2 obyčejné tužky

pastelky

guma

ořezávátko

nůžky

malé lepidlo

malé pravítko

Do kufříku na VV:

podložka na lavici

zástěra (staré triko)

vodové barvy, temperové barvy

štětce (kulatý i plochý)

paleta

kelímek na vodu

hadřík

modelína

voskovky

fixy (základní sada)

lepidlo (ideálně v tubě “bílá lepicí pasta“ nebo malý herkules)

Na TV:

V září budeme chodit ven, tedy věci dle počasí:

tepláky, kraťasy, triko, mikina, sportovní boty

Od října potom věci do tělocvičny:

Triko, kraťasy a boty s bílou podrážkou (vše do batůžku).


 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack