2.třída

Modrý Květinový Tropický Ilustrace Tiki Párty Post na Facebook

Pomůcky 3.třída - školní rok 2022/2023: 

 •  penál : gumovací pero, ořezávátko, guma, základní sada pastelek, základní sada fixů, tužka č. 2 a č.3, nůžky, tuhé lepidlo
   
 • tvrdé desky na sešity (s gumou přes rohy - do aktovky)
   
 • blok A5 (linkovaný)
   
 • pořadač A4 na euro fólie
   
 • pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou
   
 • kufřík na výtvarné pomůcky: pastelky a fixy-větší sada, ochranný oděv na VV-triko nebo zástěra,hadříkpodložka na lavici, vodovkysada štětcůkelímek na vodu, modelína, voskovky)
   
 • přezůvky
   
 • cvičební úbor - hřiště - tepláky/kraťasy, triko, mikina, boty – do tašky

                                 - tělocvična -tepláky, triko, boty s bílou podrážkou - do batůžku

 • převlečení do družiny

*Jaké další sešity zakoupit, se domluvíme až v září (zatím žádné nekupujte).

flower illustration g789746674 640

ČERVEN

Organizace:

1. 6. Den dětí (s sebou: batůžek, pití, svačinu, něco na opékání)

3. 6. Závěrečný test M

6.6. Focení (velká fotografie třídy 30,- Kč, fotka jednotlivce/skupinky 25,- Kč)

7. 6. Závěrečný test PRV

8.6. DEPO - Vzhůru v oblacích (vstup dítě: 100,- Kč + jízdenka zpáteční/Plzeňka)

17.6. Den poezie (třídní a školní kolo recitace; Každý žák se naučí báseň, min. délka 8 veršů.)

20. 6.-24. 6. Škola v přírodě

27.6. Divadlo ve škole (vstup dítě: 70,- Kč)

28. 6. Úklid třídy (s sebou: větší tašku na výkresy)

29.6. Plavání

30.6. Vysvědčení

Okruhy k testům:

ČJ - abeceda, doplňování párových souhlásek, tvrdé a měkké souhlásky, psaní u,ů,ú, slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky), slova souznačná, mnohoznačná, protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná

M - sčítání a odčítání do 100, násobilka (1,2,3,4), slovní úlohy, jednotky hmotnosti a objemu, geometrické tvary

PRV - Ze života včel, Ptáci na jaře, Hospodářská zvířata a drůbež, Obratlovci (savci, ptáci, ryby, obojživelníci, plazi) - znaky+příklad

KVĚTEN

Organizace:

3.5. Konzultační hodiny

24.5. Test - lekce Summertime

27.5. Závěrečný test ČJ

31.5. Návštěva knihovny + beseda

do 31.5. zkoušení na slovní druhy (vyjmenovat)

Učivo:

Matematika

- násobilka

-jednoduché znázornění konkrétní situace

- slovní úlohy 

 Český jazyk        

- slovní druhy

 Prvouka

- ptáci, savci, hospodářská zvířata, ryby

Anglický jazyk

- tématický okruh: Oblékání

- slovní zásoba - a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals

-What are you wearing? I´m wearing my (T-shirt). Take off your (sunhat).

-It´s sunny/rainy/windy/snowy.

 

 

tree g288eae113 640

DUBEN

Organizace:

1.4. Pyžamový den

4.-11.6. Výtvarná soutěž "Moje velikonoční vajíčko"

6.4. AJ test "My house"

7.4. návštěva knihovny

11.4. Velikonoční dílničky

13.4. Krsy - Enviromentální výlet

14.4.-18.4. Velikonoční prázdniny

20.4. Radovánek (s sebou: cyklistická helma, obuv, svačina)

od 21.4. Plavání

22.4. Den Země

26.4. - 3. čtvrtletní práce ČJ

29. 4. - 3. čtvrtletní práce PRV

2. 5. - 3. čtvrtletní práce M

3. 5. Konzultační hodiny

 

Okruhy k testům:

ČJ - párové souhlásky; dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; měkké a tvrdé souhlásky, abeceda

M - sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy, rýsování (úsečka, bod, bod ležící na úsečce, neležící na usečce, lomená čára, křivá čára, přímá čára; geometrické útvary)

PRV - úraz, nemoc, lidské orgány, osobní hygiena, výživa, povolání, třídění odpadu

       - jarní měsíce, jarní květiny, péče o rostliny, části stromu

 

Nový rozvrh:

1 2 3 4 5
Pondělí ČJ ČJ M PRV
Úterý AJ ČJ M AJK
Středa AJ M PRV ČJ
Čtvrtek ČJ TV TV VV
Pátek ČJ ČJ M HV

Učivo:

Matematika

-časové jednotky v rámci kalendářního roku (rok, roční období, měsíc, týden, den, hodina) -převody časových jednotek

-jednoduché znázornění konkrétní situace

- slovní úlohy 

 Český jazyk        

- tvořivé psaní

-slovní druhy

-mluvený projev

-slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 Prvouka

- lidské tělo

- jaro

Anglický jazyk

- tématický okruh: Oblékání

- slovní zásoba - a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals

-What are you wearing? I´m wearing my (T-shirt). Take off your (sunhat).

-It´s sunny/rainy/windy/snowy.

 

Pyžamový den

 

V pátek 1.4. jsme přišli do školy v pyžamech, čekal nás den plný pohádek, rýmů a snů. Zjistili jsme, že spousta dětí ráno ušetřila 15 minut oblékáním, ale shodli jsme se na tom, že si to můžeme dovolit jen jednou za rok na Apríla. :-)

 

IMG 2022 04 04 12 43 10

 

 

 

sněženka

BŘEZEN

Organizace:

3.3 Návštěva knihovny

4.3. Karneval ve škole

9.3. Test z AJ - Happy faces

do 7.3. Doporučení knihy

do 14.3. Přednes básně

Učivo:

Matematika

-počítání se závorkami


- sčítání a odčítání do 100 

- slovní úlohy 

 Český jazyk        

- tvrdé,měkké a obojetné souhlásky

- tvary slova, slova příbuzná

- psaní souhlásek uvnitř a na konci slova

- čtení s porozuměním

- párové souhlásky

 

 Prvouka

- lidské tělo

- jaro

Anglický jazyk

- tématický okruh - My house

- slovní zásoba - kitchen, sitting room, hall, garden, bedroom, bathroom

 

Myslíme na Ukrajinu!

Ve třídě se snažíme sledovat svět okolo sebe. Proto jsme si povídali o situaci na Ukrajině. Ukázali jsme si na mapě, jak daleko se od nás Ukrajina nachází. Co je to válka, proč vzniká. Také ale víme, že válka vzniká jednoduše a různé "válečné" situace vznikají i u nás ve třídě. Tak se jím snažíme předcházet. :-)

 

IMG 2022 04 04 12 42 00

 

 Jaro je tady!

Jaro už je tady, vyprávěli jsme si tedy o všem, co můžeme s příchodem jara sledovat a vytvořili jsme si jarní louku, která nám vykvetla během pár vteřin. :-)

IMG 2022 04 04 12 40 56

Beige Cute Illustration Calender February 2022 Instagram Post

ÚNOR

Organizace:

1.2. Návštěva vojáků z 1. světové války

4.2. Pololetní prázdniny

7.- 11. 2. Jarní prázdniny

14.2. Valentýnské dílničky

16.2. Projektový den "Peníze a já"

Učivo:

Matematika

-počítání se závorkami

- geometrie- základy rýsování        

- sčítání a odčítání do 100

- slovní úlohy

       

 Český jazyk        

- technika psaní

- hlásky, slabiky, slova

- tvrdé souhlásky

- čtení s porozuměním

 

 Prvouka 

- rodina

- lidské tělo

 

Anglický jazyk

- tématický okruh - Lidské tělo- obličej

- slovní zásoba - face, hair, eyes, nose, ears, mouth

- see, hear, taste, smell, touch

- black, brown, blond, red

- tématický okruh - My house

 

Návštěva vojáků z 1. světové války

V úterý 1.2. nás navštívili vojáci, kteří nám povídali o válce. Vysvětlili nám proč vlastně války vznikají a co se při nich děje. Ukázali nám své zbraně, ale i jiné věci denního života, které na frontě potřebovali. Také jsme si vyzkoušeli jejich uniformy. Velmi nás tato přednáška zaujala a měli jsme spoustu zvídavých dotazů.

PCIMG 2022 02 05 07 22 03

 

 

LEDEN 2022

Organizace:

6.1. Návštěva knihovny

12.1. Pololetní test ČJ

14.1. Pololetní test M

17.1. Pololetní test PRV

24.-28.1. Ozdravný pobyt na horách (penzion Lucie Šumava)

31.1. Pololetní vysvědčení

Učivo:

Český jazyk:

- souhlásky, dvojhlásky, slabikotvorné r-l-m

- měkké souhlásky, psaní i/y po tvrdých a tvrdých souhláskách

Matematika:

- sčítání a odčítání v číselném oboru 0-100

- geometrie - tvary

Anglický jazyk:

téma"In my house" fráze:

 

My (bedroom) is in my house.

My (doll) is in my toy box.

My (cow) is in my farm.

My (knight) is in my casle.

 Prvouka:

- lidské tělo

 

Okruhy k pololetním testům:

 

Český jazyk

- psaní ů,ú

- slabikotvorné l, r, m

- podřazená a nadřazená slova

-slova stejného a opačného významu, slova mnohoznačná

-znát měkké a tvrdé souhlásky

-dělení slov na konci řádku

 

Matematika

-sčítání a odčítání do 100, porovnávání čísel do 100

-slovní úlohy

-základní geometrické tvary (2D, 3D)

 

Prvouka

-rodinné vztahy (př. Otec mé matky je můj ... )

-živočichové v zimě

-zimní sporty

-měsíce

-části těla

 

Ozdravný pobyt na horách - penzion Lucie

 

Od úterý 25. jsme vyrazili lyžovat, bobovat a snownobordovat na Šumavu. Spousta z nás se naučila lyžovat, zažili jsme společně spoustu krásných chvil a těšíme se na sníh zase příští rok.

 

IMG 2022 02 05 07 23 42IMG 2022 02 05 07 25 24IMG 2022 02 05 07 26 30

 

 

 

 

 

prani

 

PROSINEC

Organizace:

2.12. Návštěva knihovny

3.12. Mikulášské učení

13.12. Návštěva L-klubu

22.12. Vánoční besídka

Učivo:

Český jazyk:

- dělení slov na konci řádku;

- samohlásky;

- psaní u, ú, ů;

- dvojhlásky,

- souhlásky

 

Matematika:

- počítání v oboru 0-100;

- desítky jednotky;

- geometrie - tvary

 

Anglický jazyk:

- Merry Christmas

 

Prvouka:

- zima v přírodě;

- Vánoce - tradice a zvyky

 

Vánoční besídka

 

Ve středu 22.12. jsme měli ve škole Vánoční besídku. Přečetli jsme si Vánoční pohádku, postavili hvězdu, která nám rozsvítila náš stromeček a rozbalili jsme si dárky. Letos jsme byli asi hodní, protože pod stromečkem bylo opravdu naloženo a na nikoho jsme nezapomněli. :)

 

IMG 2021 12 22 17 32 24IMG 2021 12 22 17 31 13

 

Vánoční dílničky

 

V pondělí 20.12 nás ve škole čekaly vánoční dílničky. Vyrobili jsme si vánoční přání, svícen, vánoční krajinu a ozdobu na stromeček. V každé třídě si pro nás paní učitelka přichystala něco jiného a my byli rádi, že můžeme cestovat po škole. :)

 

IMG 2021 12 22 17 35 41IMG 2021 12 22 17 43 22

 

 

Vánoční pečení

Ve středu 15. 12. jsme ve škole pekli perníčky. Přečetli jsme si pohádku o Perníkové chaloupce, zdramatizola jsme ji. Poté jsme váleli, vykrajovali, pekli těsto. Perníčky jsme ozdobili a měli jsme velikou radost z naší práce.

IMG 2021 12 17 16 43 36IMG 2021 12 17 16 40 52IMG 2021 12 17 16 42 16

 

 

 

Mikulášské učení a nadílka

 

V pátek 3.12. nás čekalo ve škole Mikulášské učení. Vytvořili jsme si knihu hříchů a povídali jsme si o Mikuláši, čertovi a andělovi. Ti nás nakonec navštívili, připaravili jsme jim písně, které jsme trénovali v hudební výchově. Nikoho z nás naštěstí čerti neodnesli do pekla. Od anděla jsme dostali výslužku. Byl to povedený den. :)

 

IMG 2021 12 04 21 26 40

 

 

fall 970336 640

LISTOPAD

Organizace:

8.11. 1. čtvrtletní test - Matematika

10.11. Vánoční fotografování

11.11. Projektový den sv. Martin

17.11. Projektový den 17. listopadu

24.11. Návštěva knihovny

26.11. 1. čtvrtletní test - Prvouka

29.11. 1. čtvrtletní test - Český jazyk

30.11. Konzultační hodiny

1.12. čtvrtletní test - Anglický jazyk

Učivo:

Matematika - opakování

                  - počítání prvků v oboru do 20

                  - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 (s rozkladem i bez)

                  - práce s číselnou osou

                  - rozklad čísel

                  -základy počítání do 100 (po jedné a po desítkách)

Český jazyk- rozvíjení tichého čtení s porozuměním

                   - správné sezení a držení psacího náčiní, technika psaní

                   - mluvený projev, rozšiřování slovní zásoby

                   - začátek a konec věty

                   - slova nadřazená a podřazená, slova protikladná a významem podobná

                   - přednes básně zpaměti

Prvouka      - rodina- role a postavení členů rodiny, příbuzenské vztahy

                   - pravidla slušného chování

                   - roční období

Anglický jazyk- tématický okruh JÍDLO a PITÍ

                       - slovní zásoba ( a fish, a cheese, a yoghurt, a bread, a rice, a pasta)

                       - cofee, lemonade, tea,orange juice, water, milk

                       - jednoduchá sdělení (I am hungry, Do you like a...? I don´t like..)

                       - poděkování

 

Okruhy 1. čtvrtletních testů

ČJ
- diktát, druhy vět, znaménka na konci vět, pořadí slov ve větách

M
- sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, slovní úlohy

PRV
- dopravní značky, důležitá tel.čísla (150, 155, 158, 112), roční období, podzim (podzim v lese, v sadu) 

AJ
- zvířata ze ZOO, škola, barvy

Projektový den 17. listopad

Ve čtvrtek 17. listopadu, byla bohužel většina naší třídy doma. Ale i tak jsme se seznamovali s pojmy jako jsou revoluce, demonstrace nebo transparent. Ve výtvarné výchově jsme si vytvořili klíče, kterými jsme zvonili. Naši spolužáci z domova však nezaháleli, a vytvořili nádherné transparenty. :)

IMG 2021 12 04 21 24 11

 

Projektový den svatý Martin

Ve čtvrtek 11.11 jsme si povídali o svatém Martinovi. O tom, jak se rozdělil s žebrákem o svůj plášť, o husách nebo také o bílém koni. Sníh bohužel nepřišel, ale určitě si spousta z nás pochutnala doma na pečené huse. :)

 

PCIMG 2021 12 04 21 22 47

 

 

acorn g5f24e1a98 640

 

 

 

 

ŘÍJEN

Organizace:

13.10. Újezd nade Mží, "Barevný podzim" - celodenní výlet

20.10. Projektový den - Den stromů

21.10. Návštěva knihovny

22.10. Logická olympiáda - plnění

25.10. Halloweenské dílničky

25.10.-26.10. Halloweenské spaní ve škole

27.-29. 10. Podzimní prázdniny

Učivo:

ČJ

-pořádek vět 

- věta, druhy vět

- prosba, poděkování, omluva

- význam slov

M

- sčítání a odčítání s přechodem desítky

AJ

School time 

slovní zásoba: a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

fráze: This is my/your (friend).It's loud/quiet/fast/slow.

PRV

- podzimní příroda

- listnaté, jehličnaté stromy

- houby

 

Halloween

V pondělí 25. října jsme měli plné ruce práce. První nás čekaly Halloweenské dílničky, kdy jsme společně prošli celou školou a vyrobili jsme si tašky, duchy, dýně i létající netopýry.

IMG 2021 10 26 12 55 22

*Tvořivý materiál pro dílničky byl pořízen z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělání 2021

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

Pokračovali jsme projektovým blokem Halloweenu, kdy jsme si povídali o našem svátku Všech svatých a porovnávali jsme ho s keltským svátkem Halloweenem.

Večer nás čekalo vrámci družiny Halloweenské spaní. Ve škole nás čekala promenáda masek, diskotéka, stezka odvahy, bříška jsme si naplnili pizzou, zhlédli jsme film a šli jsme spát. Byl to opravdu rozmanitý den a moc jsme si ho užili. :-)

IMG 2021 10 26 12 51 21IMG 2021 10 26 12 59 16IMG 2021 10 26 12 57 13

Knihovna

Ve čtvrtek 21. října jsme již podruhé navštivili knihovnu. Opět jsme si půjčili mnoho knih a jsme zvědaví, zda vše zvládneme přečíst. :-)

IMG 2021 10 26 12 50 03

Den stromů a košíkářství

Ve středu 20. října jsme měli ve škole projektový den stromů. Vyrostly nám pod rukama stromy s druhy vět, povídali jsme si o stromech a počítali jsme s nimi různé úlohy. Nakonec jsme si vzali "lýko" - pedig a pletli jsme lýkové copánky a věnečky. Učili jsme se totiž nové řemeslo - košíkářství.

*materiál pro činnosti v rámci projektu řemeslných dílen byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzeň

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

IMG 2021 10 26 12 47 52

 IMG 2021 10 26 12 42 31IMG 2021 10 26 12 44 44IMG 2021 10 26 12 46 37

Barevný podzim

Ve středu 13. října jsme navštivili farmu v Újezdě nade Mží. Nakrmili jsme všechna místní zvířata, některá jsme si i pohladili a jen jsme koukali. Jak krásně barevný podzim se nám opět vybarvil. Byla trošku zima, ale nás jen tak něco neskolí. Také jsme zkoušeli dojit krávu nebo jsme viděli plivajícího velblouda.

IMG 2021 10 26 12 36 49IMG 2021 10 26 12 40 24

girl 160170 960 720

ZÁŘÍ

Organizace

1 .9. Slavnostní zahájení

3. 9. Výuka dle rozvrhu

6.- 10.9. Začátek všech zájmových kroužků (možnost vyzkoušení)

23. 9. Návštěva knihovny

do 27. 9. Registrace do Logické olympiády

27. 9. Projektový den - svatý Václav

28. 9. Státní svátek - Den české státnosti

Učivo

Matematika- sčítání, odčítání, porovnávání čísel do 20 bez přechodu přes 10

                     - počítání do 11  s přechodem přes desítku

                        - slovní úlohy do 20

                        - rozklad čísel

                   - opakování čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

Český jazyk- Abeceda, psaní psacích písmen, čtení

                 - hlásky - samohlásky(a,e,i/y,o,u), dvojhlásky(au,eu,ou)

                    - slabiky, slova

Prvouka - Škola, bezpečná cesta do školy a domů, dopravní značky, domov

Anglický jazyk - opakování 1.ročníku

                          Happy house -1. Playroom safari

                          - a tiger, a zebra, a snake, a crocodile, a lion

                     - Can you see a (lion)? Yes./ No.

                           - Can (zebras) run/ climb trees/ fly?

V pondělí 27. 9. jsme měli ve škole projektový den Svatý Václav. Spoustu jsme se toho naučili. Četli jsme si o našem patronovi, počítali jsme, hledali jsme pravdivé informace o sv. Václavovi, vytvořili jsme svatováclavskou korunu a konec jsme spolu vedli "bratrský" boj. Byl to moc hezký den. :)

IMG 2021 09 27 13 52 49IMG 2021 09 27 13 51 13

 Ve čtvrtek 23. září jsme poprvé navštívili knihovnu. Na fotografii jsme zachytili, jak jsme se cítili před návštěvou a po návštěvě. Až teď s knihami je život ta pravá zábava!

IMG 2021 09 25 17 40 08

 

Ve středu 15. září jsme se seznámili s novým řemeslem - šperkařstvím. Vzali jsme si bužírky a pletli klíčenky. Bylo to náročné, ale nakonec se nám to podařilo. :)

*materiál pro činnosti v rámci projektu řemeslných dílen byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzeň

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

IMG 2021 09 17 14 25 32

IMG 2021 09 17 14 27 29

Každý týden pracujeme s tablety a různými způsoby procvičujeme český jazyk. :)

IMG 2021 09 17 14 56 31

Pracujeme stále ve třídě na spolupráci, tentokrát jsme vymýšleli slova na všechna písmena abecedy. Máme ve třídě celoroční hru "Záhada v zoologické zahradě", jsme zvědaví, zda se nám podaří vyluštit. :)

IMG 2021 09 17 14 58 05

Náš koberec se nám často proměňuje v lávové pole, kde sbíráme kameny pyramid, abychom je mohli stavět. Zatím jsme uspěšní. :)

IMG 2021 09 17 14 22 42

Rozvrh hodin

 

0

1

2

3

4

5

6

Pondělí

 

ČJ

ČJ 

PRV

   

Úterý

 

TV

TV

ČJ

AJk

   

Středa

 

AJ

M

PRV

 

ČJ

Čtvrtek

 

AJ

ČJ

M

VV

   

Pátek

 

ČJ

ČJ

M

HV

   

 

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

1.9.2021 proběhne slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 (1 vyučovací hodina 8.30-9.15)

Prosím o včasný příchod z důvodu testování.

S sebou přezůvky, penál  a desky na formuláře (přihláška do družiny, uvolnění žáka, atd.)

Školní družina v provozu 6.30-16.00 (tento den nebude oběd, dejte prosím dětem větší svačinu).

od 2.9. 2021

Výuka již v rozsahu dle rozvrhu hodin, obědy zajištěny v klasickém čase od 12.00 hodin.

S sebou aktovka, penál. Čipy na obědy máme uloženy ve třídě.

Od 6.9.2021

Začínají úvodní hodiny kroužků, které si žáci mohou v tomto týdnu zdarma vyzkoušet. V průběhu týdne si žáci budou nosit vybavení na VV, PČ a TV (viz seznam níže).

Seznam pomůcek – 2. třída 2021/2022

Sešity: ČJ 512 s pomocnými linkami, M 512, Úkolníček (malý notýsek)

Do penálu: 2 pera pilot, 2 obyčejné tužky, pastelky, guma, ořezávátko, nůžky, malé lepidlo, malé pravítko, fix na tabulku, tabulka

Do kufříku na VV: podložka na lavici, zástěra (staré triko), vodové barvy, štětce (kulatý i plochý), 

paleta, kelímek na vodu, hadřík, modelína, voskovky, fixy (základní sada), lepidlo (ideálně v tubě “bílá lepicí pasta“ nebo malý herkules)

Na TV:

V září budeme chodit ven, tedy věci dle počasí: tepláky, kraťasy, triko, mikina, sportovní boty

Od října potom věci do tělocvičny: Tričko, kraťasy a boty s bílou podrážkou (vše do batůžku).

 


zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack