1.třída (2020-21)

 leto

Červen

organizace:

1.6. - Den dětí - sportovně soutěžní cesta kolem rybníků, s sebou sportovní oblečení a obuv, batoh,

         svačinu, pláštěnku, něco na opékání, odchod ze školy v 8:30

9.6. Závěrečný test - Český jazyk

14.6. Závěrečný test - Matematika

15.6. Návštěna Muzea loutek (vstup 50,- Kč), 2 lístky na tramvaj, svačina, pití

17.6. Záverečný test - Anglický jazyk

21.6. Závěrečný test - Prvouka

23.6. - focení tříd

25.6. - vyklízení šatních a botních skříněk

28.6. - vyklízení třídy - velká taška na výkresy, kufřík

30.6. - výdej vysvědčení

 

Tvořivý materiál pro projekt Řemeslo má zlaté dno byly pořízeny z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2021. 

                             161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

Ve čtvrtek 10.6. jsme se seznamovali s řemeslem - Hrnčířstvím. Vytvořili jsme si krásné skleničky, které jsme následně ještě obarvili a ozdobili.

R

RR

Řemeslo má zlaté dno - Stavitelství

Projekt 1.stupně 

Sady plastových stavebnic pro projekt Řemeslo má zlaté dno byly pořízeny z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2021. 

 161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

Téma skleniček, nádobí a nádob nás neopustilo. Proto jsme si vzali stavebnici a pokusili se vytvořit naši kouzelnou nádobu, i když byly nádoby s dírami. S prací jsme byli spokojeni, fantazii se přece meze nekladou. :)

ST

Den dětí

V úterý 1.6. jsme na celý den vyrazili do okolí boleveckých rychníků na sportovní stezku, kterou pro nás připravili žáci devátých ročníků. Náš soutěžní tým se sice neumístil, ale splnil všechny zábavné úkoly, užili jsme si spoustu zábavy. Na konci cesty nás čekal u rybníka oheň, na kterém jsme si mohli něco dobrého upéct.

DD

DDDDDDDDDDDD

Květen

organizace:

17.5. - návrat k běžnému režimu družin a výuky

         - režim družiny 1.-2.třída pod vedením sl.vych.J.Sojkové

         - ranní družina od 6:30

         - ranní testování v pondělí od 6:30 do 7:30 v ranní družině, poté ve třídě

         - obědy každý den od 12:00,  (v pondělí 5.hodina do 13:30)

         - tělesná výchova venku (oblečení a obuv na hřiště a do lesa)

učivo:

ČJ - čtení krátkých textů, praktické čtení, vyjadřovací schopnosti

    - základní komunikační pravidla zdvořilé komunikace

    - psaní správných tiskacích tvarů velké a malé abecedy, číslic

M - sčítání a odčítání 0-20

   - slovní úlohy

   - základní útvary v rovině, geometrická tělesa (krychle, koule)

PRV - čas, hodiny, měsíce

      - rozeznávání nebezpečí, čísla tísňového volání

      - osobní bezpečí, vhodná a nevhodná místa pro hru

AJ   -Animals

      - a cat, a dog, a bird, a shark, a mouse, a snake, a tiger

      - What do (tigers) live? In water/ on land

      - Do you like (cats)? Yes, I do./ No, I don´t

      - předložky in, on

 

V měsíci květnu jsme se zapojili do dalšího enviromentálního projektu, který měl tentokrát téma "Zvířata a jejich mláďata".

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

Povídali jsme si o zvířátkách, které jsou kolem nás. Hráli jsme pexetrio zaměřené na zvířata, přečetli jsme si pohádku o Pejskovi a kočičce. Splnili jsme kvízové otázky na vímto.online a nakonec jsme skládali z geometrických tvarů různá zvířata.

PP

PPPPP

 

 

Venku už bývá občas krásně, což ideální čas, jít do přírody a učit se tam. :)

5

4

Ve škole si teď občas hrajeme na obchod. Občas nám v obchodě špatně vrátí, ale už si na to dáváme pozor. :)

6

stromDuben

organizace:

12.4. - otevření školy pro 1.stupeň bez rotační výuky

        - ranní družina ve kmenových třídách od 7:30 - 8:30

        - příchod pro žáky do školy hlavním vchodem (rodiče asistující při testování "Přístavek")

- od 12.4. změna časů na oběd, do jídelny máme vstup od 13:00

- v pondělí bude HV začínat od 12:05 do 12:50, až poté půjdou děti na oběd

- obědy jsou přihlášeny všem žákům (kdo nebude chodit do školy - nutné odhásit)

- vyzvedávací časy - po vyučování 12:00, 12:50

                            - po obědě cca 13:30

                            - z družiny pak 15:00 - 16:00

                            - v jiný čas prosíme o vyplnění formuláře

- bližší informace o výuce, družině a testování bylo zasláno emailem

- výuka dle rozvrhu (nevyučuje se tělesná výchova a zpěv, v rozvrhu TV nechávám, ale nahrazujeme jinými předměty)

 

učivo:

ČJ - čtení krátkých textů, praktické čtení, vyjadřovací schopnosti

    - základní komunikační pravidla zdvořilé komunikace

    - psaní správných tiskacích tvarů velké a malé abecedy, číslic

M - sčítání a odčítání 0-15

   - slovní úlohy

   - základní útvary v rovině, geometrická tělesa (krychle, koule)

PRV - Jaro, Velikonoce

      - rozeznávání nebezpečí, čísla tísňového volání

      - osobní bezpečí, vhodná a nevhodná místa pro hru

AJ -Lidské tělo a svátky

hands, hair, face, teeth, eye, nose

cold, hot, warm

bathroom

Can you see...?

I´my face.

I brush my teeth.

It's cold/warm/hot.

 

V pátek 30.4. jsme venku chytali čarodějnice a podařilo se. Taky jsme si o jedné pohádkové čarodějnici četli a měli jsme velkou radost, jak hezky už nám to jde. :)

3

 

Enviromentální projekt 1. stupně

Ve čtvrtek 22.4. jsme oslavili Den Země. V týdnu jsme tedy šli ven, a poznávali jsme krásy přírody. Ve škole jsme poznávali svět Indiánů. Uvažovali jsme, jak moc jsou spříznění s přírodou oni a my. Také jsme debatovali o tom, co vše příroda dělá pro nás, a co můžeme dělat my pro ni. Zopakovali jsme si, jak třídíme odpad, povídali jsme si o hmyzu, i o tom, jak můžeme šetřit vodou. :)

1

 

Březen

organizace:

8.-12.3. Jarní prázdniny

učivo:

ČJ - písmena F, G, čtení, písanka

    -vypravování, obrázková osnova

M - sčítání a odčítání 0-10

PRV - Jaro

      - chráníme přírodu (třídíme odpad)

AJ -Bathtime

a hairbrush, shampoo, soap, a toothbrush, a towel

Can you see...?

I wash my hands.

I brush my teeth.

It's cold/warm.

 

Únor

učivo:

 

ČJ - písmena H,C,R

    - vypravování

    - čtení

 

M - počítání v číselném oboru 0-9

    - slovní úlohy

 

PRV - lidské tělo (zdraví,nemoc a úraz)

     - povolání

     - u lékaře

     - v divadle

 

AJ - Volný čas, slovní zásoba: a badge. a ballon, a cake, a candle, a card, a present, under, blind, next to, in front of.

Jednoduchá sdělení: I´ve got (a present). Is it (a present)? How old are you? What´s that? Happy birthday to you!  My turn now!

 

V měsíci únoru jsme chodili místo tělesné výchovy ven. Většinou jsme se s žáky procházeli nebo hráli outdoorové hry.

IMG 2021 03 06 09 03 56

IMG 2021 03 06 09 02 34

V matematice často procvičujeme geometrické tvary. Základní tvary už poznáváme hravě! :)

IMG 2021 03 06 09 00 02

mnbUčastnili jsme se soutěže Ministerstva vnitra 2021 - Svět očima dětí. Malování nás moc baví, už jsme zvědaví na výsledky. IMG 2021 03 06 08 58 01IMG 2021 03 06 08 56 24

Ve škole jsme se seznámili se svátkem Masopůstem, a před začátkem postního období jsme si vyrobili nejrůznější masky.

IMG 2021 03 06 08 54 56

V měsíci únoru jsme se v rámci enviromentálního projektu zabývali tříděním odpadu. Viděli jsme pohádku o třídění odpadu, kde jsme se i dozvěděli něco o skládkách. Povídali jsme si o popelnicích, které můžeme vidět v naších obcích. V pracovních činnostech jsme si vyrobili barevné popelnice, do kterých jsme lepili nejrůznější odpadky. Nakonec jsme házeli odpadky do košů, které máme ve třídě.

IMG 2021 03 06 08 53 25

V neděli 14. února se slavil svátek Valentýn, proto jsme uvažovali koho máme rádi a proč.

IMG 2021 03 06 08 48 01

V prvním únorovém týdnu jsme se účastnili soutěže Pohár vědy. Hledali jsme těžiště a povidali jsme si o tom, co je to hustota.

IMG 2021 03 06 08 43 39

My se zimy nebojíme, my se v mlze neztratíme! Ven chceme jít, i když sluníčko zrovna nesvítí.

IMG 2021 03 06 08 39 23

 

V měsíci únoru žáci opět skládali příběh pohádek, poté ho ilustrovali. Spolupracovali jsme ve větších skupinkách, a zjistili jsme, že spolupracovat, není tak jednoduché..

IMG 2021 03 06 08 37 26

Je únor a my ilustrujeme pohádky a pracujeme na skupinové práci. Tentokrát jsme si povídali o Budulínkovi.IMG 2021 02 07 10 45 34

Leden

Organizace:

13.1. Projekt - Pasování na písaře

14.1. Pololetní test z matematiky

21.1. Pololetní test z českého jazyka

28.1. Ukončení období školního vyučování v 1. pol., výdej vysvědčení

29.1. Pololetní prázdniny

Učivo:

Český jazyk: písmena B,V

                    slovní analýza a syntéza

                    diakritika

Matematika: počítání v číselném oboru 0-7

Anglický jazyk: téma Dressing up (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt)

Prvouka: zima, lidské tělo

Pololetní testy:

ČJ - slovní analýza a syntéza

    - velká tiskací písmena z 1. pololetí 

M - porovnávání čísel

   - sčítání a odčítání v číselném oboru 0-7

   - geometrické tvary

V lednu jsme pokračovali v našem enviromentálním projektu, tentokrát na téma ptáci. První jsme si definovali základní znaky ptáků. Poté jsme s tablety, vybírali jednotlivé zvuky ptáků a snažili jsme ptáky poznat. Dále jsme si vyrobili masky ptáků a ze stavebnic jim stavěli hnízda. Na závěr jsme v rámci řemesel poznávali krejčířství a učili jsme se šít. Ušili jsme si vesmírného ptáčka. Jak se nám to podařilo, posuďte sami. :)

IMG 2021 01 28 15 16 04 1IMG 2021 01 28 15 13 02 1IMG 2021 01 29 13 18 52IMG 2021 01 18 07 18 30

Už jsme písaři! Ve středu 13. ledna jsme se stali písaři. Poznali jsme různé druhy písma. Navštívili jsme Babylón, Středověk, Egypt, Čínu.. A zjistili jsme, že to s těmi písmy nebude tak jednoduché..

IMG 2021 01 18 07 26 35

V úterý 5. ledna jsme si opakovali, kdo to jsou tři králové a proč je slavíme. Nakonec jsme kreslili tuší a vodovkami Betlém s Kašparem, Melicharem a Baltazarem. Naše díla se nám velmi podařila.

IMG 2021 01 18 07 11 12

 Měsíc leden byl měsícem sněhu, proto jsme byli bobovat nebo jsme si stavěli sněhová města.

IMG 2021 01 18 07 14 24 1

Ve čtvrtek 28. ledna se rozdávalo pololetní vysvědčení. První jsme ohodnotili práci svou, co se nám dařilo a na čem ještě musíme zapracovat. Poté jsme dostali slovní hodnocení a vysvědčení.

IMG 2021 01 29 13 36 15IMG 2021 01 29 13 37 11IMG 2021 01 29 13 43 02

přání 

Prosinec

 

4.12. - charitativní sbírka Dobrý anděl

12.12. - Vánoční dílničky

18.12. - Třídní vánoční besídka, dárečky, cukroví, vánoční výzdoba na vánoční stůl

21.12. - 3.1. - Vánoční prázdniny

Učivo:

Český jazyk

slovní analýza a syntéza, dvojhláska OU, písmena D, Ď, N, Ň, Z, Ž, psaní prvků písmen, písmen a slov, popis 

Matematika

sčítání a odčítání v číselném oboru do 7, slovní úlohy, geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)

Anglický jazyk

téma: Škola a svátky (a classroom, a teacher, a table, chairs, a notebook, a bag, a lunch box, Sristmas tree, a ball, a bell, a star, a fairy, a stocking),

fráze: Happy Christmas!

Prvouka

zima - počasí a příroda v zimě; Mikuláš, Vánoce (zvyky, tradice)

Vánoční besídka

V pátek 18. 12. jsme prožili den plný úkolů a dárků. Potřebovali jsme dokončit náš adventní kalendář, který nám po celý měsíc nosil úkoly. Abychom ho mohli dokončit dříve, museli jsme vyluštit hádanky, díky nichž jsme našli potřebné úkoly. Vše se nám podařilo, adventní kalendář jsme tedy dokončili a mohli jsme se těšit na rozbalování dárečků. Ježíškové nám přinesli dárků opravdu hodně a měli jsme velikou radost.

IMG 2020 12 18 14 54 50IMG 2020 12 18 14 53 27

Vánoční dílna

Ve středu 16.12. a čtvrtek 17.12. jsme vyráběli vánoční přání, mýdla a svíčky. Nebylo to jednoduché, ale my si vždy se vším poradíme. :)

IMG 2020 12 18 14 50 44

Ve čtvrtek 18.12. jsme také stavěli stavby z kostek a snažili jsme se ve skupině postavit, co nejvyšší vež.4

IMG 2020 12 18 14 56 31

Sbírka Dobrý anděl

anděl

 

Enviromentální projekt prvního stupně: Prosinec - Stopy zvířat

V tomto měsíci jsme byli v přírodě, kde jsme hledali stopy zvířat, dále jsme v prvouce přiřazovali stopy zvířat ke správným zvířatům z našich lesů. Pracovali jsme se zvířecím pexetriem a luštili křížovku.

V pátek 11.12. jsme šli na dlouhou, asi 5 kilometrovou procházku lesem, se stopami zvířat už jsme se seznámili a chtěli jsme poznat nějaké v přírodě. Bohužel jsme žádnou stopou nenašli, jen naše lidské. Tak jsme zkoušeli, jak velké máme stopy my, a jestli se vejdou do " skákacího panáka". Mise byla úspěšná. Cestou jsme potkali vlak, který na nás dokonce zatroubil na pozdrav a my už věděli, kde všude můžeme na jít stopy vlaku, na kolejích. :)

IMG 2020 12 14 11 37 20

IMG 2020 12 14 11 38 56

 Také jsme luštili zvířecí pexetrio, u kterého jsme si zopakovali zvířata, které u nás můžeme najít. Už i víme, co znamená samec a samice.

 

IMG 2020 12 11 06 59 18

Nakonec jsme vyluštili pohádkovou křížovku. Výsledkem tajenky byl Zajíc polní, a tak jsme o našem zajíci zjistili mnoho zajímavostí.

IMG 2020 12 11 06 57 46

 

V pátek 4. prosince nás navštívil Mikuláš s andělem i čertem. Naštěstí jsme byli hodní, tak stál čert opodál. Zarecitovali jsme Mikuláši básničku a on nám nadělil krásné adventní kalendáře.IMG 20201204 WA0001

Ve čtvrtek 3. prosince jsme poznávali stopy zvířat, až nám totiž nasněží a půjdeme na procházku do lesa, chceme vědět, které zvíře prošlo v lese před námi. :)

IMG 2020 12 07 07 32 56

 

 

Výtvarně tvořivý materiál pro projekt Řemeslo má zlaté dno  byl pořízen z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2020. 

                             161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png       

V úterý 1. prosince jsme se opět zaměřili na klasická řemesla, tentokrát na mozaikové talíře z keramiky. Zjistili jsme, že vytvořit mozaiku není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Ale povedlo se, a s radostí jsme uvažovali, koho by náš talíř s mozaikou potěšil.

IMG 2020 12 01 13 20 02IMG 2020 12 01 13 15 20

*materiál pro činnosti v rámci projektu řemeslných dílen byl pořízen z grantu Magistrátu města Plzeň 

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

Listopad

Organizace:

Distanční výuka - práce v aplikaci Google meet a Google classroom

Učivo:

Český jazyk

hlásky a písmena: P, T, Ť, K, J, OU, D, Ď, N, Ň; slabiky DI, TI, NI, DY, TY, NY, čtení slov a vět

Matematika

sčítání a odčítání v číselném oboru 0-5; jednoduché slovní úlohy; geometrické tvary

Prvouka

rodina

Anglický jazyk

téma: Come and play;a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train; colours: blue, green, orange, pink, red, yellow; fráze: What colour is it? Find something (blue). Can you find a ...? Bring me a ....

 

Obrázkové šifry

Ve středu 25. listopadu jsme v lese tvořili obrázková písmena, příroda nám pomohla.

Obrazkovapismena

Lego soutěž

V pondělí 23.11. jsme ocenili výherce naší lego soutěže ve školní i domáci práci. Všem se práce velmi podařily a zvítězili ti, kteří získali největší počet hlasů.

Lego soutěž podpořena z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2020.  

 

                                       161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

legosoutezlegosoutez2

Řemeslo má zlaté dno - provaznictví

 

Výtvarně tvořivý materiál pro projekt Řemeslo má zlaté dno - provaznictví byl pořízen z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2020. 

 

                                       161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

Ve čtvrtek 19. listopadu jsme se zaměřili na klasická česká řemesla, konkrétně na košíkářství. K dispozici jsme měli pedig, který jsme si namočili ve vodě a poté z něj upletli věnce. Nebylo to jednoduché, ale pustili jsme se do práce a s našimi výrobky jsme byli spokojení.

 

127179648 700072307294425 5260953505347196787 n

lalal

127184501 1108001579654021 8403259664887519440 n

 

Pexeso v přírodě

Ve středu 18. listopadu jsme šli vyrobit vlastní pexeso. Úkolem dětí bylo najít dva stejné listy nebo plodiny, které by bylo možné použít na pexeso. Všem se nám to povedlo a pexeso jsme si nakonec zahráli.

127184501 229622085173061 200574749653354569 n

Říjen - organizace

6. 10. - Focení prvňáčků

7.-14.10. - Lego soutěž

14.10. - preventivní program Zdravé zuby, kartáček

23. 10. - Enviromentální projekt - Strom života

28.10. - Státní svátek

29.-30.10. - Podzimní prázdniny

Učivo:

Český jazyk

slovní analýza a syntéza, písmena L, O, S, I, Y, uvolňovací cviky, písanka

Matematika

porovnávání v číselném oboru 0-10, čísla 1 - 5,  tvary, orientace v prostoru

Anglický jazyk

téma Pens and pencils (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler

fráze: What´s this? This i my... (bag). How many (pencils), numbers 1-10

Prvouka

podzim v lese, stromy listnaté, jehličnaté, plody (ovoce, zelenina), podzim na poli

 

legosoutež

 

Háčkovaná písmena a čísla

 

Maminka naší Madlenky uháčkovala čísla a všechna písmena abecedy a

 

byla tak hodná, že nám je půjčila do školy. Poctivě si tedy s písmeny

 

hrajeme a je to velká zábava. Děkujeme. :)

 

kk

 

 

 

Ve výtvarné výchově prvňáčci namalovali sebe jako prvňáčky.

 

Poznáte je? :)

 

pismen

 

Enviromentální projekt 1.stupně

Společně se všemi třídami 1.stupně jsme se od září pustili do zkoumání naší přírody. Každý měsíc se budeme věnovat jednomu tématu, se kterým se seznámíme, pohrajeme, dozvíme se a naučíme něco zajímavého ze světa přírody kolem nás.

Září - Houbové království

Měsíc září jsme věnovali houbám. Byli jsme společně s ostatními třídami na výstavě hub. Dále jsme se seznamovali s houbovým pexetriem nebo jsme vymodelovali naši kouzelnou houbu.

 

Moje kouzelná houba

 

V pracovních činnostech jsme si vymysleli naši kouzelnou houbu, která

 

 

mohla růst kdekoliv a vypadat jakkoliv, protože fantazii meze neklademe.

 

:)

 

dd

 

 

Houbové pexetrio

 

Úkolem našich prvnáčků bylo poznat houbu a najít ji ve třech podobách

 

pexetria. Nebyl to vůbec jednoduchý úkol.

 

        gg

 

Výstava hub

V pátek 11.9. jsme společně vyrazili do Arboreta Sofronka v Bolevci na podzimní výstavu hub. Zjistili jsme, že u nás roste nepřeberné množství hub. Poznali jsme houby nejedlé, jedlé i jedovaté. Na vše co nás zajímalo, jsme se mohli zeptat odborníků, kteří nám zodpověděli na všechny naše dotazy.

 

 pp

 

 

ppp

 

 

Slavnostní zahájení školního roku

10.9. 2020

- se sejdeme v 8:45, prosím, doneste si s sebou aktovtu a přezůvky 

Dětem budou předány školní pomůcky, učebnice, sešity a rozvrh hodin.

11.9. 2020

-začátek výuky od 8:30 do 12:00

-ve 12 hodin společně na oběd

-poté mohou jít děti do školní družiny

14.9. 2020

- již podle rozvrhu

 

 

1

2

3

4

5

6

Pondělí

ČJ

ČJ

M

AJK

OBĚD

HV

Úterý

M

ČJ

AJ

VV

   

Středa

ČJ

TV

TV

PRV

   

Čtvrtek

AJ

M

ČJ

   

Pátek

PRV

M

ČJ

ČJ

   

Školní družina

- ranní školní družina je v provozu již 10.9. od 6:30 do 8:10 hod, následně jsou žáci odvedeni do tříd, odpolední školní družina je v provozu po obědě od 12:45 do 16:00 hod. Další informace viz. Školní družina.

Obědy

–od 10.9. obědy každý den po 12:00. Další informace viz. Informace ze školní jídelny.

 

Kroužky z naší nabídky budou probíhat od 14.9 2020. První týden bude zkušební, žáci si mohou nezávazně vyzkoušet kterýkoliv z nich. Bližší informace na stránkách Družiny.

 

Pomůcky pro 1. třídu

- aktovka

- penál (nůžky)

- desky na sešity (tvrdé s gumou přes rohy – A4 a A5)

- trhačka A5 linkovaná a nelinkovaná

- kufřík na VV pomůcky (větší)

- pastelky a fixy (větší sada, min 12 ks)

- noviny na stůl

- hadřík

- ochranný oděv na VV (triko, zástěrka)

- přezůvky (ne pantofle)

- cvičební úbor - hřiště (tepláky/kraťasy, triko, mikina, boty-

                                   do tašky)

                  - tělocvična (tepláky, triko, boty s bílou podrážkou-

                                     do batůžku)

                             - převlečení do družiny

     Vše prosím podepsat.

 

Obaly na sešity a učebnice až po rozdání v září, ne vše má klasické rozměry.

 

Od školy každý žák dostane (nekupujte!):

- ořezávátko, guma, 2xtužka č. 2, pastelky a fixy sada 6 ks - trojboké, malé pravítko, pero

- lepidlo vysouvací

     - vodové barvy, štětec plochý č. 10 a č. 12, kelímek na vodu, tuš, plastelína, voskovky sada 6 ks

- stíratelná tabulka s fixem A4

- pořadač A4

 

   - učebnice a pracovní sešity

   - malé sešity na psaní

   - deníček, rozvrh hodin

 

Vážení rodiče a milí prvňáčci,

vítám Vás na stránkách naší třídy, kde najdete všechny informace ohledně organizace školního roku, výletů, akcí a fotografií.

V září se na vás moc těším!

S pozdravem

třídní učitelka Mgr. Marie Bocanová

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 605 339 738

 

KONTAKTY:

Vedení školy:

ředitelka: PaedDr: Eva Růžičková, tel.: 604 357 718, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zástupkyně ředitele: Mgr. Michaela Hampová, tel.: 377 532 510, email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Miloslava Schnebergerová, tel: 722143518 , email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Družina:

Jana Hrachovcová, tel: 723 905 386, email: hrachovcova

Jana Sojkova, tel: 732 600 293

Školní jídelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 378 028 832

Doprava: p. Sachunský, tel. 774 979 707

 

                    boy 160168 1280

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack