2.třída (2022-23)

   Games_i_music_i_fun_i_adventure.png

 

Seznam pomůcek – 2. třída 2022/2023

Sešity:

- ČJ 512 s pomocnými linkami, M 512, Úkolníček (malý notýsek)

Do penálu:

- 2 pera pilot, 2 obyčejné tužky, pastelky, guma, ořezávátko, nůžky, malé lepidlo, malé pravítko, fix na tabulku, tabulka

Do kufříku na VV:

- Podložka na lavici, zástěra (staré triko), vodové barvy, štětce (kulatý i plochý), 

paleta, kelímek na vodu, hadřík, modelína, voskovky, fixy (základní sada), lepidlo (ideálně v tubě “bílá lepicí pasta“ nebo malý herkules)

Na TV:

- V září budeme chodit ven, tedy věci dle počasí: tepláky, kraťasy, triko, mikina, sportovní boty

Od října potom věci do tělocvičny: Tričko, kraťasy a boty s bílou podrážkou (vše do batůžku).

Karetní poselství na červen 2020 

ČERVEN

Organizace:

1. 6. Den dětí 

3. 6. DEPO - Vzhůru v oblacích (vstup dítě: 100,- Kč + jízdenka zpáteční/Plzeňka) 

6.6. Focení (velká fotografie třídy 30,- Kč, fotka jednotlivce/skupinky 25,- Kč)

7. 6. Závěrečný test PRV

10. 6. Závěrečný test ČJ

13. 6. Závěrečný test AJ

15. 6. Závěrečný test M

17.6. Den poezie (třídní a školní kolo recitace; Každý žák se naučí báseň, min. délka 8 veršů.)

20. 6.-24. 6. Škola v přírodě 

27.6. Divadlo ve škole (vstup dítě: 70,- Kč)

28. 6. Úklid třídy (s sebou: větší tašku na výkresy)

28.6.Návštěva knihovny

29.6. Plavání 

30.6. Vysvědčení

Okruhy k testům:

ČJ: 

- diktát písmen, slabik, slov (psace)

- spojování slov

- doplňování slov

- přepis psace

- čtenářská gramotnost

 

M:

- sčítání a odčítání do 20

- porovnávání

- zápis na číselnou osu

- finanční gramotnost

- geometrické tvary a prostorové tvary

 

 

PRV

- dny v týdnu

- měsíce v roce

- roční období

- části těla

- zvířecí rodina

- povolání

 

 

AJ

- poslech, slovní zásoba ( čísla, rodina, barvy, zvířata, oblečení, ….)  

 

KVĚTEN.jpg

 

Květen:

Organizace:

4. 5.  čtvrtletní práce M

9. 5. čtvrtletní práce ČJ

10. 5. Konzultační hodiny

16. 5. Návštěva knihovny 

 

Aktuality duben 2019

Duben:

 NOVÝ ROZVRH

IMG_0796.jpeg

 

Organizace:

4.-11.6. Výtvarná soutěž "Moje velikonoční vajíčko"

11.4. Velikonoční dílničky, 

13.4. Krsy - Enviromentální výlet 

14.4.-18.4. Velikonoční prázdniny

20.4. návštěva knihovny

27.4. Radovánek (s sebou: cyklistická helma, obuv, svačina) 

 

Učivo: 

ČJ - čtení krátkých textů, praktické čtení, vyjadřovací schopnosti

    - základní komunikační pravidla zdvořilé komunikace

    - psaní správných tiskacích tvarů velké a malé abecedy, číslic

M - sčítání a odčítání 0-15

   - slovní úlohy

   - základní útvary v rovině, geometrická tělesa (krychle, koule)

PRV - Jaro, Velikonoce

      - rozeznávání nebezpečí, čísla tísňového volání

      - osobní bezpečí, vhodná a nevhodná místa pro hru

AJ -Lidské tělo a svátky

hands, hair, face, teeth, eye, nose

cold, hot, warm

bathroom

Can you see...?

I´my face.

I brush my teeth.

It's cold/warm/hot.

 

shutterstock_544486504.jpg 

Březen:

Organizace:

21.3. Návštěva knihovny 

Učivo:

ČJ - písmena F, G, 

     - čtení, písanka

     -vypravování, obrázková osnova

M - sčítání a odčítání 0-10

PRV - Jaro

        - chráníme přírodu (třídíme odpad)

AJ -Bathtime

a hairbrush, shampoo, soap, a toothbrush, a towel

Can you see...?

I wash my hands.

I brush my teeth.

 It's cold/warm.

Srdcový únor | Minuty z přírody

Únor

 

Organizace:

1.2. Návštěva vojáků z 1. světové války

4.2. Pololetní prázdniny

7.- 11. 2. Jarní prázdniny

14.2. Valentýnské dílničky

14.2. Návštěva knihovny


Učivo:

 

ČJ - písmena H,C,R

    - vypravování

    - čtení

 

M - počítání v číselném oboru 0-9

    - slovní úlohy

PRV - lidské tělo (zdraví,nemoc a úraz)

     - povolání

     - u lékaře

    - v divadle

 

AJ - Volný čas, slovní zásoba: a badge. a ballon, a cake, a candle, a card, a present, under, blind, next to, in front of.

Jednoduchá sdělení: I´ve got (a present). Is it (a present)? How old are you? What´s that? Happy birthday to you!  My turn now!

 

 

 

                         Snímek_obrazovky_2022-02-27_v 10.13.22.png

 

Leden

 

Organizace: 

10.1. Pololetní test z matematiky

17.1. Pololetní test z českého jazyka

 

19.1. Návštěva knihovny

24.-28.1. Ozdravný pobyt na horách (penzion Lucie Šumava)

31.1. Pololetní vysvědčení

 

Učivo:

Český jazyk: písmena B,V

                    slovní analýza a syntéza 

                    diakritika

Matematika: počítání v číselném oboru 0-7

Anglický jazyk: téma Dressing up (a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt)

Prvouka: zima, lidské tělo

Pololetní testy: 

ČJ - slovní analýza a syntéza

    - velká tiskací písmena z 1. pololetí 

M - porovnávání čísel

   - sčítání a odčítání v číselném oboru 0-7

   - geometrické tvary

               VESELÉ_VÁNOCE.gif 

 

17.12. Výroba vánočního přáníčka 

          vánoční_přání_.png

 

 

13.12. L-klub - divadelní představení: K JEŽÍŠKOVI DO BETLÉMA PŮJDEME

 

IMG_8327.JPG

IMG_8328.JPG

IMG_8330.JPG

IMG_8331.JPG

 

Christmas Winter Wonderland Wallpapers - Top Free Christmas Winter  Wonderland Backgrounds - WallpaperAccess

 

Prosinec

Organizace:

16.12. Návštěva knihovny

13.12. Návštěva L-klubu

20.12. Vánoční dílničky

22.12. Vánoční besídka

 

Učivo:

Český jazyk

- slovní analýza a syntéza, dvojhláska OU, písmena D, Ď, N, Ň, Z, Ž, psaní prvků písmen, písmen a slov, popis 

Matematika

 - sčítání a odčítání v číselném oboru do 7, slovní úlohy, geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)

Anglický jazyk

 - téma: Škola a svátky (a classroom, a teacher, a table, chairs, a notebook, a bag, a lunch box, Sristmas tree, a ball, a bell, a star, a fairy, a stocking),

 - fráze: Happy Christmas! 

Prvouka

 - zima - počasí a příroda v zimě; Mikuláš, Vánoce (zvyky, tradice)


Co nám přinese podle horoskopu listopad, měsíc barev...

 Listopad:

Organizace:

10. 11. Vánoční fotografování

22. 11. Návštěva knihovny

25. 11. Třídní schůzky

Učivo:

Český jazyk

- hlásky a písmena: P, T, Ť, K, J, OU, D, Ď, N, Ň; slabiky DI, TI, NI, DY, TY, NY, čtení slov a vět

Matematika

- sčítání a odčítání v číselném oboru 0-5; jednoduché slovní úlohy; geometrické tvary

Prvouka

- rodina

Anglický jazyk

- téma: Come and play;a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train; colours: blue, green, orange, pink, red, yellow; fráze: What colour is it? Find something (blue). Can you find a ...? Bring me a ....

 

                      © SONNENTOR

Říjen 

Organizace

13.10. Újezd nade Mží, "Barevný podzim" - celodenní výlet

22.10. Logická olympiáda - plnění

25.10. Návštěva knihovny

27.-29. 10. Podzimní prázdniny

Učivo:

Český jazyk

- slovní analýza a syntéza, písmena L, O, S, I, Y, uvolňovací cviky, písanka

Matematika

- porovnávání v číselném oboru 0-10, čísla 1 - 5,  tvary, orientace v prostoru

Anglický jazyk

- téma Pens and pencils (a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler

fráze: What´s this? This i my... (bag). How many (pencils), numbers 1-10

Prvouka

- podzim v lese, stromy listnaté, jehličnaté, plody (ovoce, zelenina), podzim na poli

         krystyna 

Září

Organizace:

1 .9. Slavnostní zahájení

3. 9. Výuka dle rozvrhu

6.- 10.9. Začátek všech zájmových kroužků (možnost vyzkoušení)

do 27. 9. Registrace do Logické olympiády

28. 9. Státní svátek - Den české státnosti

Učivo:

Český jazyk

- seznamování s hláskami a písmeny

   - uvolňovací cviky pro nácvik psaní

   - hláskování (rozkládání a skládání slov na hlásky)

Matematika

 - seznamování s čísly

   - počítání předmětů

Prvouka

 - domov, škola

      - podzim

Anglický jazyk

 - Welcome to Happy House

   - My House

   - My Family

slovíčka a fráze:

(viz. slovníček v pracovním sešitě Happy House - vzadu na straně 72)

kry

Slavností zahájení

Ve středu 1.9. proběhlo slavnostní pasování prvňáčků. Naši prvňáčci jsou velmi šikovní a my se už nemůžeme dočkat na další dny ve škole. :-)

DC13E641 603B 4EF4 AB81 32EC5E4594D9

Rozvrh hodin

rozvrhkry 

Školní družina

- ranní školní družina je v provozu již 1.9. od 6:30 do 8:10 hod, následně jsou žáci odvedeni do tříd, odpolední školní družina je v provozu po obědě od 12:45 do 16:00 hod. Další informace viz. Školní družina.

Obědy

–od 1.9. obědy každý den po 12:00. Další informace viz. Informace ze školní jídelny.

Slavnostní zahájení školního roku

1.9. 2021

Dětem budou předány školní pomůcky, učebnice, sešity a rozvrh hodin.

3.9. 2021

-začátek výuky od 8:30 do 12:00

-ve 12 hodin společně na oběd

-poté mohou jít děti do školní družiny

- výuka již podle rozvrhu

6.9. 2021

- Kroužky z naší nabídky budou probíhat od 6.9.2021. První týden bude zkušební, žáci si mohou nezávazně vyzkoušet kterýkoliv z nich. Bližší informace na stránkách Družiny.

                             

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku proběhne ve středu 1.9. od 8:45 do 9:15. Děti si s sebou vezmou aktovku a přezůvky.

Boty si děti uloží do botníku se jménem dítěte, každý bude mít i šatní skříňku se svým jménem. Dětem budou předány školní pomůcky, učebnice, sešity a rozvrh hodin.

Druhý den začíná výuka v běžném čase od 8:30 do 10:00, od třetího dne již podle rozvrhu do 12:00.

Bližší informace ohledně organizace prvního týdne, rozvrhu, družiny, obědů, kroužků apod. zašleme poslední týden v srpnu.

Pomůcky pro 1.třídu

- aktovka

- penál (nůžky)

- desky na sešity (tvrdé s gumou přes rohy – A4 a A5)

- trhačka A5 linkovaná a nelinkovaná

- stíratelná tabulka s fixem A4

- pořadač A4

- kufřík na VV pomůcky (větší)

- pastelky a fixy (větší sada, min 12 ks)

- noviny na stůl

- hadřík

- kelímek na vodu (z tvrdého plastu)

- ochranný oděv na VV (triko, zástěrka)

- přezůvky (ne pantofle)

- cvičební úbor - hřiště (tepláky/kraťasy, triko, mikina, boty- do tašky)

                             - tělocvična (tepláky, triko, boty s bílou podrážkou- do                

                                                   batůžku)

                             - převlečení do družiny

   

Obaly na sešity a učebnice až po rozdání v září, ne vše má klasické rozměry.

Od školy každý žák dostane (nekupujte!):

- ořezávátko, guma, 2xtužka č.2, pastelky a fixy sada 6 ks - trojboké, malé pravítko

- lepidlo vysouvací

- vodové barvy, štětec kulatý č.10 a plochý č.12, tuš, plastelína, voskovky sada 6 ks

  

   - učebnice a pracovní sešity

   - malé sešity na psaní

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack