Proč nechat dítě studovat na soukromé základní škole ELEMENTÁRIA

 • rodinné prostředí malé školy - od každého ročníku jen jedna třída
 • nízký počet žáků ve třídě (průměr 14 žáků/třída)
 • od 1. třídy výuka cizích jazyků
 • rodilý mluvčí v každé třídě
 • moderní vyučovací metody
 • pozitivní motivace žáků
 • výuka čtení v 1. třídě genetickou metodou
 • volný přístup rodičů do vyučování, účast rodičů na akcích školy a výjezdní výuce
 • pravidelný lyžařský a plavecký výcvik (od 1. třídy)
 • pravidelné ozdravné pobyty u moře a školy v přírodě
 • příprava žáků 5. a 9. ročníků pro studium na gymnáziích a SŠ
 • vysoká úspěšnost v přijímání žáků do gymnáziií, SŠ a SOŠ
 • individuální vzdělávací program pro děti s dyslexií, dysgrafií a dyskalkulií - asistenti učitelů ve třídách
 • ranní a odpolední školní družina pro žáky I. i II. stupně
 • školní doprava

a řada dalších výhod. Individuální přístup je samozřejmostí.

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack