Uzavření školy od 11.3.2020

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí vlády bude naše škola od zítřejšího dne uzavřena v souvislosti s preventivními opatřeními před šířením koronaviru. Informace ohledně učiva a možnosti studia v domácím prostředí budou zveřejněny na E-žk nebo zasílány emailem.

 

Žádáme tak rodiče žáků 2. stupně, aby kontrolovali E-žk, v níž budou pravidelně nacházet učivo z jednotlivých předmětů. Učivo pro žáky 1. stupně bude zasíláno do emailových schránek rodičů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

PaedDr. Eva Růžičková
ředitelka školy

V Plzni 10.3.2020

Základní škola Elementária

Základní škola Elementária je soukromou základní školou, která pracuje od roku 1994. Je úplnou základní školou, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR.

Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách (1. st. max. 15 žáků a  II.st. max. 18 žáků), ve výuce cizích jazyků jako povinného předmětu zavedených od 1. třídy a výce pomocí interaktivní techniky a moderních vyučovacích metod, zavedených ve všech třídách. Škola má celkem 9 tříd v 1. - 9. ročníku.

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Umožňuje žákům více se realizovat a mít užší kontakt s učitelem.  Vyučování je založeno na pozitivní motivaci žáků, aktivizujících metodách vyučování, názornosti i na individuálním přístupu k žákům. Rodiče žáků mají možný přístup do vyučování a na školní akce, výlety i pobyty.

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack