Zápisy žáků 2022

Zapis22 M

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky

  • Věk dítěte
  • Dítě, které je sourozencem žáka ZŠ Elementária
  • Prostorové kapacity – otevíráme jednu třídu prvního ročníku o maximální kapacitě 16 žáků

 Leták v PDF

Online přihláška

Místo gymnázia do 6. tř. na Elementárii!

Nechcete dát Vaše dítě na víceleté gymnázium? Místo gymnázia do 6.třídy na Elementárii!

kurzy

Školné a platby pro školní rok 2021/22

Školné na I. st. ZŠ (1. – 5. tř.):   7 430 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2021 a II. pol. do 10. 1. 2022)
Školné na II. st. ZŠ (6. – 9. tř.):  8 460 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2021 a II. pol. do 10. 1. 2022)
Pozn.: Zvýšeno  o průměrnou míru inflace v roce 2020 (3,2 %).

Školní družina: 300 Kč/měsíc (1 500 Kč/pol.) - splatné I. pol. do 10. 10. 2021 a II. pol. do 20.2.2022.
Zájmové kroužky: 800 Kč/kroužek/pol. - splatné I. pol. do 10. 10. 2021 a II. pol. do 20.2.2022.

Číslo účtu školy:  111 996 410 / 0300, variabilní symbol = rodné číslo dítěte, zpráva pro příjemce = jméno dítěte, předmět platby

Děkujeme Vám!

 

 

Základní škola Elementária

Základní škola Elementária je soukromou základní školou, která pracuje od roku 1994. Je úplnou základní školou, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR.

Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách (1. st. max. 15 žáků a  II.st. max. 18 žáků), ve výuce cizích jazyků jako povinného předmětu zavedených od 1. třídy a výce pomocí interaktivní techniky a moderních vyučovacích metod, zavedených ve všech třídách. Škola má celkem 9 tříd v 1. - 9. ročníku.

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Umožňuje žákům více se realizovat a mít užší kontakt s učitelem.  Vyučování je založeno na pozitivní motivaci žáků, aktivizujících metodách vyučování, názornosti i na individuálním přístupu k žákům. Rodiče žáků mají možný přístup do vyučování a na školní akce, výlety i pobyty.

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack