TESTOVÁNÍ A OPATŘENÍ

Dle nařízení MŠMT bude probíhat testování žáků ve dnech 1., 6. a 9. září 2021.

  • Testování bude prováděno za přítomnosti třídního učitele.
  • Z testování jsou vyjmuti žáci, kteří mají ukončené očkování (14 dní po poslední dávce) či žáci, kteří prodělali COVID-19 ve 180 dnech po prvním pozitivním testu. O této skutečnosti musí žáci předložit patřičná potvrzení. 
  •  Žáci, kteří nebudou testováni, musí mít po celou dobu výuky nasazený respirátor, nesmí cvičit ani zpívat.
  • Všichni žáci i pedagogové jsou POVINNI nosit respirátory ve společných prostorách školy. 
Při vstupu do budovy mají všechny osoby povinnost zakrýt si dýchací cesty respirátorem a vydezinfikovat si ruce.
 
Podrobné informace od MŠMT jsou k nahlédnutí zde: 
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Informace zpracovala PaedDr. Eva Růžičková
ředitelka školy

Základní škola Elementária

Základní škola Elementária je soukromou základní školou, která pracuje od roku 1994. Je úplnou základní školou, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR.

Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách (1. st. max. 15 žáků a  II.st. max. 18 žáků), ve výuce cizích jazyků jako povinného předmětu zavedených od 1. třídy a výce pomocí interaktivní techniky a moderních vyučovacích metod, zavedených ve všech třídách. Škola má celkem 9 tříd v 1. - 9. ročníku.

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Umožňuje žákům více se realizovat a mít užší kontakt s učitelem.  Vyučování je založeno na pozitivní motivaci žáků, aktivizujících metodách vyučování, názornosti i na individuálním přístupu k žákům. Rodiče žáků mají možný přístup do vyučování a na školní akce, výlety i pobyty.

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack