8.třída

Přejeme všem návštěvníkům naší stránky požehnané Vánoce a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví.

 

vanoce zahrada 1 1100x618

Informace k výuce od 2.9. do 9.9. 2020

Vážení  rodiče, milé děti,

Na stránky tříd jsme vložili rozvrhy platné na celý školní rok. Od 2.9. do 9.9. 2020 soustředíme se pouze na výuku hlavních předmětů- matematika, český jazyk a anglický jazyk v těch časech, které jsou dány tímto rozvrhem.  Využijeme  náš Dmsystém , kam budeme vkládat pracovní listy  na opakování probrané látky a děti je budou posílat na konci hodiny vyplněné zpět. Pokud by žák  potřeboval s učivem poradit,  bude  vyučující pro žáky k dispozici na messengeru.  Žáci mohou volat i psát zprávy. Vypracování listů je povinné pro všechny žáky!!!!! Neúčast ne distanční výuce bude zaznamenávána do třídní knihy jako absence.

 8.rozvrh

 

 

Pomůcky pro školní rok 2020/2021 8. třída

Český jazyk - 2x linkovaný sešit A5 (č. 544), pracovní sešit – platba v září 

Dějepis1x linkovaný sešit A4 (č. 444)

Anglický jazyk - 1x linkovaný sešit A5 (č.544), 1x propisovací folie, pracovní sešit – platba v září 

Matematika - 1x nelinkovaný sešit A4 (č. 440 nebo 460) + lenoch, rýsovací pomůcky - tužka (tvrdost 3), pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, pracovní sešit – platba v září 

Přírodopis - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky Zeměpis - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Fyzika - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky 

Výtvarná výchova - pastelky, voskovky, fixy, vodovky, temperové barvy, paleta, štětce, tužka č. 1, tuš, redispero – střední tloušťka, barevné papíry, lepidlo, nůžky, kelímek na vodu, hadr, igelitový ubrus na lavici, pracovní oděv (např. staré větší tričko nebo košile), skicák A4, kufřík, krabice nebo taška na všechny výše uvedené pomůcky – děti si je budou nechávat ve skříňkách (lze použít kufřík z minulých let) 

Hudební výchova -1x notový sešit, 1x linkovaný sešit A4 (jakýkoliv – možno použít z loňska) 

Výchova k občanství -1x linkovaný sešit A5 (č. 524) 

Výchova ke zdraví - 1x linkovaný sešit A5 (č. 544) 

Zápisník na domácí úkoly!!! 

Součástí penálu lepidlo a nůžky!!!

Vítejte na stránkách bývalé sedmé třídy!!!

 

Naší poslední společnou fotkou v tomto školním roce bychom vám všem rádi popřáli krásné letní prázdniny.

třídní fotka

Vážení rodiče, milí sedmáci,

dovolte, abych vám všem poděkovala za pochopení a spolupráci v mimořádném období posledních tří měsíců.

Dana Kabátníková

třídní učitelka