Máme vlastní noviny!

Vydává je pátá třída a doufáme, že si je užijete. Podívejte se na naše noviny!

Místo gymnázia do 6. tř. na Elementárii!

Nechcete dát Vaše dítě na víceleté gymnázium? Místo gymnázia do 6.třídy na Elementárii!

kurzy

Co nabízíme

Pokud chcete naší školu navštívit a podívat se na výuku, objednejte se na tel. 604 357 718.

 • rodinné prostředí malé školy - od každého ročníku jedna třída- nízký počet žáků ve třídách - průměrně 14 žáků ve třídě
 • individuální přístup pedagogů k žákům
 • od 1. třídy výuka cizích jazyků
 • rodilý mluvčí v každé třídě
 • výuka čtení v 1. třídě genetickou metodou
 • moderní vyučovací metody - projektové a skupinové vyučování
 • všechny třídy vybavené interaktivní tabulí
 • nová počítačová učebna s připojením na internet
 • školní doprava
 • pravidelný lyžařské pobyty a výuka snowboardingu (od 1. třídy)
 • pravidelný plavecký výcvik (od 1. třídy)
 • pravidelné ozdravné pobyty u moře a školy v přírodě (od 1. třídy)
 • doučování žáků v rámci školní i mimoškolní péče
 • v případě delší nemoci doučování žáka v domácím prostředí
 • volný přístup rodičů do vyučování
 • účast rodičů na školních i mimoškolních akcích
 • individuální příprava žáků pro studium na středních školách a gymnáziích
 • výuka etické výchovy
 • nepovinné hodiny křesťanské výuky
 • ranní a odpolední školní družina
 • odpolední aktivity (zájmové kroužky)
 • ozdravný program (plavání, lyže, ozdravná TV, škola v přírodě, ozdravné pobyty na horách, u moře
 • cyklovýlety,voda, in-line brusle, turistický kroužek (sobotní výlety do přírody)

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack