Články


Školné a platby pro školní rok 2021/22

Školné na I. st. ZŠ (1. – 5. tř.):   7 430 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2021 a II. pol. do 10. 1. 2022)
Školné na II. st. ZŠ (6. – 9. tř.):  8 460 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2021 a II. pol. do 10. 1. 2022)
Pozn.: Zvýšeno  o průměrnou míru inflace v roce 2020 (3,2 %).

Školní družina: 300 Kč/měsíc (1 500 Kč/pol.) - splatné I. pol. do 10. 10. 2021 a II. pol. do 20.2.2022.
Zájmové kroužky: 800 Kč/kroužek/pol. - splatné I. pol. do 10. 10. 2021 a II. pol. do 20.2.2022.

Číslo účtu školy:  111 996 410 / 0300, variabilní symbol = rodné číslo dítěte, zpráva pro příjemce = jméno dítěte, předmět platby

Děkujeme Vám!

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack