Školné a platby pro školní rok 2022/23

Školné a platby pro školní rok 2022/23

Školné na I. st. ZŠ (1. – 5. tř.):   7 710 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2022 a II. pol. do 10. 1. 2023)

Školné na II. st. ZŠ (6. – 9. tř.):  8 780 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2022 a II. pol. do 10. 1. 2023)

Pozn.: Zvýšeno  o průměrnou míru inflace v roce 2022 ( 2,8 %).

Školní družina: 300 Kč/měsíc (1 500 Kč/pol.) - splatné I. pol. do 10. 10. 2022 a II. pol. do 20.2.2023.

Zájmové kroužky: 800 Kč/kroužek/pol. - splatné I. pol. do 10. 10. 2022 a II. pol. do 20.2.2023.

Číslo účtu školy:  111 996 410 / 0300, variabilní symbol = rodné číslo dítěte,

                                                              zpráva pro příjemce = jméno dítěte, předmět platby

Děkujeme Vám!

 

Školné a platby pro školní rok 2020/21

Školné na I. st. ZŠ (1. – 5. tř.):   7 200 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2020 a II pol. do 10. 1. 2021)

Školné na II. st. ZŠ (6. – 9. tř.):  8 220 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2020 a II. pol. do 10. 1. 2021)

Pozn.: Zvýšeno  o průměrnou míru inflace v roce 2019 ( 2,8 %).

Školní družina: 300 Kč/měsíc (1 500 Kč/pol.) - splatné I. pol. do 10. 10. 2020 a II. pol. do 20.2.2021.

Zájmové kroužky: 800 Kč/kroužek/pol. - splatné I. pol. do 10. 10. 2020 a II. pol. do 20.2.2021.

Číslo účtu školy:  111 996 410 / 0300, variabilní symbol = rodné číslo dítěte,

                                                              zpráva pro příjemce = jméno dítěte, předmět platby

Děkujeme Vám!

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack