Kroužky

 Rozpis zájmových kroužků 2020/2021

Naše škola již tradičně nabízí v rámci družiny zájmové kroužky. V týdnu od 10.9 do 14.9. mají děti možnost si v rámci družiny jednotlivé kroužky vyzkoušet. Od dalšího týdne pak již budou kroužky probíhat dle přihlášení. V případě nenaplnění kapacity se zájmový kroužek nebude konat. 

ČAS  KONÁNÍ
DEN 13:45 - 14:30
Pondělí

Čtenářský klub (13:30 – 15:00)

Malý velký stavitel

Sbor - ZUŠ

Úterý

Pohybové hry

Animátor

Středa

Dovedné ruce

Klub deskových her a zábavné logiky (13:30 – 15:00)

Čtvrtek

Německý jazyk

Aerobik

Pátek

Dramaťáček (7:30 – 8:10)

Zvídálek

Dramaťáček mladší žáci –ZUŠ (14:30–15:15, 15:00 pro autobusy)

                     starší žáci - ZUŠ (14:30 - 16:00)

 Platby za I.pololetí prosím provádějte do 10.10.2020 (II.pololetí do 10.1.2021) na účet školy

111 996 410 / 0300
variabilní symbol = rodné číslo dítěte
zpráva pro příjemce = jméno dítěte, předmět platby
 
Kroužky - 800,- Kč /pololetí
Malý velký stavitel, Pohybové hry, Animátor, Dovedné ruce, Německý jazyk, Aerobik, Zvídálek
 
Kroužky - 300,- Kč/pololetí
Sbor
Dramaťáček (v čase 14:30 - 16:00)
 
Kroužky zdarma
Čtenářský klub
Klub deskových her a zábavné logiky
Dramaťáček ( v čase 7:30 - 8:10)
Náboženství

 

Nabídka zájmových kroužků 2020/2021

Klub deskových her a zábavné logiky – Mgr.Marie Bocanová

Kroužek deskových her je kroužek plný zábavy, kterou si děti užijí se svými kamarády. Vybrat si můžou hry různých druhů a obtížností. Při některých se odreagují, jindy použijí logiku, nebo se naučí a dozví něco nového. Nejenom, že hry děti baví, ale díky hře si osvojí určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře. Prostřednictvím herních aktivit dochází k rozvoji logického myšlení, intelektuálních schopností, schopnosti koncentrace a komunikativních dovedností. Tento kroužek je vhodný pro malé i větší děti, které si rády hrají.

 

Pohybové hry – Eliška Houšková

Pohybové hry s prvky zdravotní tělesné výchovy jsou zaměřeny na rozvoj tělesné zdatnosti a korekci vadného držení těla. Hry, soutěže, relaxace a průpravná cvičení v přírodě i na hřišti vedou k celkové harmonii těla i ducha. 

Německý jazyk – Eliška Houšková

Výuka je postavena na přirozeném osvojování slov a vazeb, nevyžaduje a nepředpokládá čtení ani psaní. Je tedy vhodná i pro žáky, kteří právě nastoupili do první třídy. Pomocí různých ilustrací, jazykových her, básniček, říkanek a písniček se žáci naučí základům komunikace v německém jazyce, osvojí si slovíčka z různých tematických okruhů, základní konverzační obraty, a hlavně se naučí němčině porozumět a používat ji při běžných činnostech.

Malý velký stavitel - Mgr. Miloslava Schnebergerová

Stavíš rád modely z nejrůznějších stavebnic? Podle návodu nebo podle vlastní fantazie? Pojď si s námi hrát a stavět. Můžeš si vybrat, jestli budeš stavět ze stavebnice Lego, Merkur, Meccano, Seva, Geomag, Georello, Boffin, SolarBot, ZOOB, Walachia atd. Nebo si můžeš přinést svoji oblíbenou stavebnici a představit ji ostatním. Nahlédneme i do fyzikálních zákonů, ale hlavně se budeme bavit při stavění!

Animátor – Veronika Vášová

Animátor je kroužek pro umělecky a technologicky založené děti. Dostanou možnost nahlédnout a zkusit si práci profesionálních animátorů, kteří tvoří animované filmy, reklamy a další. Pomocí software rozpohybujeme obrázky či postavičky a vytvoříme si vlastní krátký příběh.

Zvídálek - Mgr.Vlastimil Brychta

Zvídálek je kroužek plný logických úkolů, uvažování, taktiky. Budeme spolu řešit zajímavé úlohy z praktického života, trénovat se v koncentraci a rozvíjet logické uvažování. Hádanky, kvízy, řešení rébusů, osmisměrky a další podobné aktivity budou náplní tohoto kroužku, který je určen pro všechny, kteří "mají Filipa", případně "za ušima". Během hodin si budeme také všímat svého okolí, přírody a budeme si povídat o vzájemném fungování lidí, zvířat a rostlin.

Dovedné ruce – Eliška Houšková

Stále něco vymýšlíš, vytváříš a Tvá fantazie nezná hranice? Pak je tento kroužek právě pro Tebe. Jsou vítáni všichni žáci, kteří rádi modelují, malují, stříhají, lepí, navlékají, zdobí, zkrátka pro ty, co rádi sami vyrábějí nejrůznější ozdůbky a dárečky. Budeme si i hrát s barvami, linií, vyzkoušíme si nejrůznější výtvarné techniky. Není šikovných či nešikovných umělců... jde jen o to, hledat vždy tu svou cestu pro vyjádření vlastního pojetí světa.

Aerobik – Martina Zdařilová

Těším se na všechny, až společně rozvlníme naše těla. Aerobik je totiž forma vytrvalostního cvičení při hudbě, která využívá prostředky základní, kondiční a rytmické gymnastiky. Je zaměřen na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě také ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu. Společně si zatančíme, zacvičíme a pobavíme se při hudbě.

Čtenářský klub – Mgr.Denisa Neumannová

Společně se ponoříme do knížek, budeme objevovat krásné texty, rozšíříme si slovní zásobu, zdokonalíme se ve čtení. V klubu bude prostor i pro čtení vlastní knížky a sdílení dojmů z přečteného textu. Obsahem schůzek budou pohádky, poezie, dětská beletrie a jiné žánry, sami se staneme na malou chvíli spisovateli, ilustrátory a zahrajeme si krátké hry.

Sborový zpěv, Dramaťáček – letáček v mailu

Evangelické náboženství – evangelický farář Mgr. Tomáš Živný

Předmět žákům umožňuje formulovat otázky týkající se základních životních hodnot, postojů a jednání na přiměřené úrovni jejich věku. Snažíme se poznávat Boží lásku, která se projevuje v Bibli, ve světě i v našem životě a učíme se na ni odpovídat. Poznáváme také pravidla pro náš život, která nám pomáhají žít šťastně a plnohodnotně. Předmět je určen všem žákům, kteří o něj projeví zájem. V rámci předmětu je možno konverzovat v angličtině. Žáci se prostřednictvím předmětu podílejí na projektech školy.

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack