Kroužky

 Rozpis zájmových kroužků 2021/2022

Naše škola již tradičně nabízí v rámci družiny zájmové kroužky. V týdnu od 6. 9. do 10.9. 2021 mají děti možnost si v rámci družiny jednotlivé kroužky vyzkoušet. Od dalšího týdne pak již budou kroužky probíhat dle přihlášení. V případě nenaplnění kapacity se zájmový kroužek nebude konat. 

ČAS  KONÁNÍ
DEN 13:45 - 14:30
Pondělí

Dovedné ruce

Pěvecký sbor -Š ZUŠ

Úterý

Německý jazyk

Animátor

Středa

Dramaťáček - mladší žáci (7:30 - 8:10)

Malý velký stavitel

Pohybové hry

Čtvrtek

Deskové hry

Náboženství

Pátek

Dramaťák - starší žáci (14:30 - 16:00)

 Platby za I.pololetí prosím provádějte do 11.10.2021 (II.pololetí do 10.1.2022) na účet školy

111 996 410 / 0300
variabilní symbol = rodné číslo dítěte
zpráva pro příjemce = jméno dítěte, předmět platby
 
Kroužky - 800,- Kč /pololetí
Malý velký stavitel, Pohybové hry, Animátor, Dovedné ruce, Německý jazyk, Deskové hry
 
Kroužky - 300,- Kč/pololetí
Sbor
Literárně-dramatický obor
 
Kroužky zdarma
Náboženství

Nabídka zájmových kroužků 2021/2022

Malý velký stavitel - Mgr. Denisa Neumannová

Stavíš rád modely z nejrůznějších stavebnic? Podle návodu nebo podle vlastní fantazie? Pojď si s námi hrát a stavět. Můžeš si vybrat, jestli budeš stavět ze stavebnice Lego, Merkur, Meccano, Seva, Geomag, Georello, Boffin, SolarBot, ZOOB, Walachia atd. Nebo si můžeš přinést svoji oblíbenou stavebnici a představit ji ostatním. Nahlédneme i do fyzikálních zákonů, ale hlavně se budeme bavit při stavění!

Animátor – Veronika Vášová

Animátor je kroužek pro umělecky a technologicky založené děti. Dostanou možnost nahlédnout a zkusit si práci profesionálních animátorů, kteří tvoří animované filmy, reklamy a další. Pomocí software rozpohybujeme obrázky či postavičky a vytvoříme si vlastní krátký příběh.

Dovedné ruce – Eliška Houšková

Stále něco vymýšlíš, vytváříš a Tvá fantazie nezná hranice? Pak je tento kroužek právě pro Tebe. Jsou vítáni všichni žáci, kteří rádi modelují, malují, stříhají, lepí, navlékají, zdobí, zkrátka pro ty, co rádi sami vyrábějí nejrůznější ozdůbky a dárečky. Kroužek je určen pro malé i větší, pro každého se najde něco zajímavého, čím potěší sebe i své okolí. 

Deskové hry - Mgr. Marie Bocanová

Kroužek deskových her je kroužek plný zábavy, kterou si děti užijí se svými kamarády. Vybrat si můžou hry různých druhů a obtížností. Při některých se odreagují, jindy použijí logiku, nebo se naučí a dozví něco nového. Nejenom, že hry děti baví, ale díky hře si osvojí určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře. Prostřednictvím herních aktivit dochází k rozvoji logického myšlení, intelektuálních schopností, schopnosti koncentrace a komunikativních dovedností. Tento kroužek je vhodný pro malé i větší děti, které si rády hrají.

Pohybové hry – Mgr. Krystyna Vybraněcová

Pohybové hry s prvky zdravotní tělesné výchovy jsou zaměřeny na rozvoj tělesné zdatnosti a korekci vadného držení těla. Hry, soutěže, relaxace a průpravná cvičení v přírodě i na hřišti vedou k celkové harmonii těla i ducha. 

Německý jazyk – Eliška Houšková

Výuka je postavena na přirozeném osvojování slov a vazeb, nevyžaduje a nepředpokládá čtení ani psaní. Je tedy vhodná i pro žáky, kteří právě nastoupili do první třídy. Pomocí různých ilustrací, jazykových her, básniček, říkanek a písniček se žáci naučí základům komunikace v německém jazyce, osvojí si slovíčka z různých tematických okruhů, základní konverzační obraty, a hlavně se naučí němčině porozumět a používat ji při běžných činnostech. Cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu. Daleko důležitější je optimální rychlost postupu, výdrž a trpělivé a neustálé opakování.

Náboženství - Tomáš Živný

V náboženství se budeme v různé formě - povídání, film, obrázky - seznamovat se se základními biblickými příběhy (Adam a Eva, Noe a potopa, Abraham, Josef... a život Ježíš Krista), základními křesťanskými etickými principy (zlaté pravidlo) a křesťanským uměním. Výuka náboženství s křesťanstvím seznamuje, nikoli jej vnucuje. Výuka je přizpůsobena věku dětí, které se přihlásí. 

Pěvecký sbor - Pavel Klimenda

Sborový zpěv je přirozeným prostředkem k rozvoji osobnosti. V rámci hravé kolektivní činnosti učí žáky podřizovat se celku a vede tak ke vzájemné odpovědnosti kolektivu. Žáci rozvíjejí svou přirozenou muzikálnost, hudební paměť a učí se zpívat s doprovodem hudebního nástroje i bez něho.

Literárně–dramatický obor (Dramaťáček, Dramaťák) - Bc.T.Topičová

Základem práce v LDO je příprava žáků na různé životní situace prostřednictvím dramatických her a improvizací. Cílem oboru je vychovat mladé lidi, kteří správně technicky mluví, mají rozsáhlou slovní zásobu, vyjadřují se plynule a souvisle a při jednání je nic nezaskočí. Při práci se žáci věnují též mimice a gestice a učí se pracovat účelně se svým tělem a rozeznávat mluvu těla jiných lidí. Žáci v LDO začínají jako hravé děti a obor opouštějí jako komunikativní lidé. Výuka napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu na  odborných středních a vysokých uměleckých školách, filozofických a pedagogických fakultách.

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack