Informace k platbě školného pro školní rok 2019/2020

Školné na školní rok 2019/2020:

Školné na I. st. ZŠ (1. – 5. tř.):   7 000 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2019 a II pol. do 10. 1. 2020)

Školné na II. st. ZŠ (6. – 9. tř.):  8 000 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2019 a II. pol. do 10. 1. 2020)

Číslo účtu školy:  111 996 410 / 0300, variabilní symbol = rodné číslo dítěte,

                                                              zpráva pro příjemce = jméno dítěte

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack