Informace k platbě školného pro školní rok 2018/19

Školné na školní rok 2018/2019:

 

Školné na I. st. ZŠ (1. – 5. tř.):   5 630 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2018 a II pol. do 10. 1. 2019)

Školné na II. st. ZŠ (6. – 9. tř.):  5 990 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2018 a II. pol. do 10. 1. 2019)

 

Číslo účtu školy:  111 996 410 / 0300, variabilní symbol = rodné číslo dítěte,

                                                              zpráva pro příjemce = jméno dítěte

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack