Přijatí žáci do první třídy 2018/19

Máme vlastní noviny!

Vydává je pátá třída a doufáme, že si je užijete. Podívejte se na naše noviny!

Místo gymnázia do 6. tř. na Elementárii!

Nechcete dát Vaše dítě na víceleté gymnázium? Místo gymnázia do 6.třídy na Elementárii!

kurzy

KROUŽKY

                Rozvrh kroužků pro školní rok 2017/18

 

  ČAS  KONÁNÍ
DEN 13:45 - 14:30
Pondělí

Literárně-dramatický

Pohybové hry

Úterý Přírodovědný kroužek

Dovedné ruce

Středa

Aerobic 

Deskové hry

Čtvrtek

Malý velký stavitel

Němčina pro pokročilé

Pátek

Němčina pro začátečníky

Pěvecký sbor

 

Všechny kroužky se konají 1x týdně. Cena za všechny kroužky je stejná, 
a to 800 Kč/pol., vyjma Literárně-dramatického oboru, Pěveckého sboru
a Náboženství - ty jsou pro děti zdarma. Podmínkou otevření kroužku je minimální počet 6 přihlášených žáků.


Předběžná nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019

 

Dovedné ruce - Bc. L. Machtová

Stále něco vymýšlíš, vytváříš, maluješ a Tvá fantazie nezná hranice? Pak je tento kroužek právě pro Tebe. Dovedné ruce jsou vhodné pro všechny, kteří rádi malují a vyrábí. Seznámíme se se základními výtvarnými technikami, materiály a vlastnostmi plošného a prostorového vyjadřování, které v průběhu roku budeme rozvíjet a zdokonalovat. Domů si děti budou odnášet krásné výkresy a výrobky, které udělají určitě radost nejednomu rodiči.

Deskové hry - Mgr. Miloslava Schnebergerová

Kroužek deskových her je kroužek plný zábavy, kterou si děti užijí se svými kamarády. Vybrat si můžou hry různých druhů a obtížností. Při některých se odreagují, jindy použijí logiku, nebo se naučí a dozví něco nového. Nejenom, že hry děti baví, ale díky hře si osvojí určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře. Prostřednictvím herních aktivit dochází k rozvoji logického myšlení, intelektuálních schopností, schopnosti koncentrace a komunikativních dovedností. Tento kroužek je vhodný pro malé i větší děti, kteří si rádi hrají.

 

Pohybové hry - Mgr. Lenka Kardošová

Pohybové hry s prvky zdravotní tělesné výchovy jsou zaměřeny na rozvoj 
tělesné zdatnosti a korekci vadného držení těla. Hry, soutěže, relaxace a 
průpravná cvičení v přírodě i na hřišti vedou k celkové harmonii těla i 
ducha. 

Německý jazyk pro začátečníky –Mgr.Veronika Hornofová

Výuka je postavena na přirozeném osvojování slov a vazeb, nevyžaduje a nepředpokládá čtení ani psaní. Je tedy vhodná i pro žáky, kteří právě nastoupili do první třídy. Pomocí různých ilustrací, jazykových her, básniček, říkanek a písniček se žáci naučí základům komunikace v německém jazyce, osvojí si slovíčka z různých tematických okruhů, základní konverzační obraty, a hlavně se naučí němčině porozumět a používat ji při běžných činnostech. Cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu. Daleko důležitější je optimální rychlost postupu, výdrž a trpělivé a neustálé opakování.

Německý jazyk pro pokročilé – Mgr.Veronika Hornofová

Žáci získávají základní komunikační dovednosti v německém jazyce. Rozšiřují si slovní zásobu (předvádění nacvičené role, písně, říkadla), poslech s porozuměním (porozumění učiteli, rodilým mluvčím na nahrávce, spolužákovi). Na základě audiovizuální recepce nacvičují žáci techniku čtení v cizím jazyce. Prostřednictvím metod názorné výuky, tvořivé činnosti, nápodoby, prostřednictvím her, písní, rýmů, říkadel, pohybových aktivit a dramatické výchovy si žáci vytvářejí pozitivní vztah k učení se cizímu jazyku. Cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu. Daleko důležitější je optimální rychlost postupu, výdrž, trpělivé a neustálé opakování.

Malý velký stavitel: Mgr. Miloslava Schnebergerová

Stavíš rád modely z nejrůznějších stavebnic? Podle návodu nebo podle vlastní fantazie? Pojď si s námi hrát a stavět. Můžeš si vybrat, jestli budeš stavět ze stavebnice Lego, Merkur, Meccano, Seva, Geomag, Georello, Boffin, SolarBot, ZOOB, Walachia atd. Nebo si můžeš přinést svoji oblíbenou stavebnici a představit ji ostatním. Nahlédneme i do fyzikálních zákonů, ale hlavně se budeme bavit při stavění!

Pohybem ke zdraví: Eva Nová

Vydáme se na cestu za poznáním vlastního těla, rozvíjení dovedností a radostí z pohybu, cestu zábavy, fantazie a radosti. Během hodiny propojíme hravou formou prvky dětské jógy se cvičením na správné držení a posílení celého těla.

Animátor: Bc.Lucie Machtová

Animátor je kroužek pro umělecky a technologicky založené děti. Dostanou možnost nahlédnout a zkusit si práci profesionálních animátorů, kteří tvoří animované filmy, reklamy a další. Pomocí software rozpohybujeme obrázky či postavičky a vytvoříme si vlastní krátký příběh.

Psaní všemi deseti: Bc.Lucie Gitterová

Výuka psaní na stroji/počítači v počítačové učebně spojený s výukou práce na počítači, s výukovými a dalšími programy (např.na malování, úpravu fotografií, práce s grafy, tabulkou apod.).

Zvídálek: Mgr.Vlastimil Brychta

Zvídálek je kroužek plný logických úkolů, uvažování, taktiky. Budeme spolu řešit zajímavé úlohy z praktického života, trénovat se v koncentraci a rozvíjet logické uvažování. Hádanky, kvízy, řešení rébusů, osmisměrky a další podobné aktivity budou náplní tohoto kroužku, který je určen pro všechny, kteří "mají Filipa", případně "za ušima". Během hodin si budeme také všímat svého okolí, přírody a budeme si povídat o vzájemném fungování lidí, zvířat a rostlin.

 

 

Nabídka kroužků ve školním roce 2017/18

 • Přírodovědný kroužek - Mgr. Vlastimil Brychta

      Pokud rádi chodíte do přírody, všímáte si svého okolí a chcete vědět  

      více o vzájemném fungování lidí, zvířat a rostlin, pak je pro vás tento

      kroužek jako stvořený. Společně budeme pozorovat život kolem nás a

      dovíme se jak se pohybovat v přírodě, aby nám nic neuniklo.

      Uvědomíme si, že i ve velkém městě žijí živočichové, o jejichž existenci

      možná ani nemáme tušení. Proto neváhej a přijď mezi nás! Na všechny

      zvídavé biology se těší třídní učitel 2. třídy Mgr. Vlastimil Brychta

 • Deskové hry - Mgr. Miloslava Schnebergerová

Kroužek deskových her je kroužek plný zábavy, kterou si děti užijí se svými kamarády. Vybrat si můžou hry různých druhů a obtížností. Při některých se odreagují, jindy použijí logiku, nebo se naučí a dozví něco nového. Nejenom, že hry děti baví, ale díky hře si osvojí určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře. Prostřednictvím herních aktivit dochází k rozvoji logického myšlení, intelektuálních schopností, schopnosti koncentrace a komunikativních dovedností.Tento kroužek je vhodný pro malé i větší děti, kteří si rádi hrají.

 • Aerobic - Martina Zdařilová

Milé žákyně, milí žáci,

ráda bych vás pozvala na hodiny Aerobiku a dalších moderních cvičení s

hudbou. Jmenuji se Marti Zdařilová a jsem absolventkou Základní školy Elementária.

V současné době studuji gymnázium a věnuji se všem druhům sportu.  Jsem lektorkou - cvičitelkou ve Fitness centru v Plzni. Ráda vás provedu Aerobikem zábavnou formou.

Těším se na naše společné hodiny, určitě si spolu při cvičení užijeme plno

zábavy.

 • Dovedné ruce - Bc. L. Machtová

Stále něco vymýšlíš, vytváříš, maluješ a Tvá fantazie nezná hranice? Pak je tento kroužek právě pro Tebe. Dovedné ruce jsou vhodné pro všechny, kteří rádi malují a vyrábí. Seznámíme se se základními výtvarnými technikami, materiály a vlastnostmi plošného a prostorového vyjadřování, které v průběhu roku budeme rozvíjet a zdokonalovat. Domů si děti budou odnášet krásné výkresy a výrobky, které udělají určitě radost nejednomu rodiči.

 • Pohybové hry: Mgr. Lenka Kardošová
Pohybové hry s prvky zdravotní tělesné výchovy jsou zaměřeny na rozvoj 
tělesné zdatnosti a korekci vadného držení těla. Hry, soutěže, relaxace a 
průpravná cvičení v přírodě i na hřišti vedou k celkové harmonii těla i 
ducha. 

 • Italština pro začátečníky: Mgr. Lenka Kardošová
Kroužek italštiny pro začátečníky je určen všem, kteří si chtějí osvojit 
základy italského jazyka. Děti se formou her, písniček, pohádek a
pohybových aktivit naučí základní italská slovíčka a jednoduché fráze. 
Poznají rovněž místní kulturu, zvyky a mnohé další zajímavosti. 

 • Italština pro pokročilé: Mgr. Dana Kabátníková

V letošním školním roce pokračuje naše setkávání s italštinou. I nadále si 
budeme hrát, zpívat, povídat italsky a o Itálii :-) Protože už jsme 
pokročilí, čeká nás také trocha gramatiky a čtení.

 • Německý jazyk pro začátečníky: Mgr. Miroslava Gondorčínová

Výuka je postavena na přirozeném osvojování slov a vazeb, nevyžaduje a nepředpokládá čtení ani psaní. Je tedy vhodná i pro žáky, kteří právě nastoupili do první třídy.

Pomocí různých ilustrací, jazykových her, básniček, říkanek a písniček se žáci naučí základům komunikace v německém jazyce, osvojí si slovíčka z různých tematických okruhů, základní konverzační obraty, a hlavně se naučí němčině porozumět a používat ji při běžných činnostech. Cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu.

Daleko důležitější je optimální rychlost postupu, výdrž a trpělivé a neustálé opakování.

 • Německý jazyk pro pokročilé: Mgr. Miroslava Gondorčínová

Žáci získávají základní komunikační dovednosti v německém jazyce. Rozšiřují si slovní zásobu (předvádění nacvičené role, písně, říkadla), poslech s porozuměním (porozumění

učiteli, rodilým mluvčím na nahrávce, spolužákovi). Na základě audiovizuální recepce nacvičují žáci techniku čtení v cizím jazyce. Prostřednictvím metod názorné výuky, tvořivé činnosti, nápodoby, prostřednictvím her, písní, rýmů, říkadel, pohybových aktivit a dramatické výchovy si žáci vytvářejí pozitivní vztah k učení se cizímu jazyku. Cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu. Daleko důležitější je optimální rychlost postupu, výdrž, trpělivé a neustálé opakování.

 • Malý velký stavitel: Mgr. Miloslava Schnebergerová
Stavíš rád modely z nejrůznějších stavebnic? Podle návodu nebo podle vlastní
fantazie? Pojď si s námi hrát a stavět. Můžeš si vybrat, jestli budeš stavět ze
stavebnice Lego, Merkur, Meccano, Seva, Geomag, Georello, Boffin, SolarBot,
ZOOB, Walachia atd. Nebo si můžeš přinést svoji oblíbenou stavebnici a představit
ji ostatním. Nahlédneme i do fyzikálních zákonů, ale hlavně se budeme bavit
při stavění!

 • Pěvecký sbor

Sborový zpěv je přirozeným prostředkem k rozvoji osobnosti. V rámci hravé kolektivní činnosti učí žáky podřizovat se celku a vede tak ke vzájemné odpovědnosti kolektivu.

Žáci rozvíjejí svou přirozenou muzikálnost, hudební paměť a učí se zpívat s doprovodem hudebního nástroje i bez něho.

 • Náboženství: Tomáš Živný
V náboženství se budeme v různé formě - povídání, film, obrázky -seznamovat se
se základními biblickými příběhy (Adam a Eva, Noe a potopa, Abraham, Josef...
a život Ježíš Krista), základními křesťanskými etickými principy (zlaté pravidlo)
a křesťanským uměním. Výuka náboženství s křesťanstvím seznamuje, nikoli jej
vnucuje. Výuka je přizpůsobena věku dětí, které se přihlásí. Začínáme od října!

 • Literárně–dramatický obor: Lukáš Ondruš

Základem práce v LDO je příprava žáků na různé životní situace prostřednictvím dramatických her a improvizací. Cílem oboru je vychovat mladé lidi, kteří správně technicky mluví, mají rozsáhlou slovní zásobu, vyjadřují se plynule a souvisle a při jednání je nic nezaskočí. Při práci se žáci věnují též mimice a gestice a učí se pracovat účelně se svým tělem a rozeznávat mluvu těla jiných lidí. Žáci v LDO začínají jako hravé děti a obor opouštějí jako komunikativní lidé.

Výuka napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu na  odborných středních a vysokých uměleckých školách, filozofických a pedagogických fakultách.

 
 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack