Naše žákyně oceněna Centrem Johnse Hopkinse pro talentovanou mládež

Centrum Johnse Hopkinse uděluje cenu nejlepším studentům za prokázání výtečné akademické kvality

BALTIMORE, Jaro, 2017 – Devanshi Singh z Plzně byla oceněna jako jedna z nejchytřejších mladých studentů na světě na nedávném slavnostním udílení cen sponzorované Centrem Johnse Hopkinse pro talentovanou mládež (CTY).

Devanshi, jež se zúčastnila CTY Hledání talentů, se umístila mimořádně vysoko v přísném testování inteligentních studentů. V rámci Hledání talentů musejí pokročilí studenti složit náročnou zkoušku, která odhalí jejich skutečnou schopnost učení. Devanshi, žákyně Soukromé základní školy Elementária v Plzni, byla jednou z více než 27000 studentů z více než 65 zemí světa, kteří se zúčastnili CTY Hledání talentů v období od března 2016 do února 2017. Byla jedinou žákyní z České republiky, která psala SCAT (School and College Ability Test – Zkouška školních a akademických schopností) v roce 2016. Pouze okolo 25 procent uchazečů dosáhlo výborných výsledků.

Devanshi a dalších více než 6700 studentů, jež se účastnili CTY Hledání talentů byli pozváni na CTY slavnostní udílení cen, která se konala napříč USA, vČíně a Hongkongu. Většina z nich také získala nárok na letní a online kurzy organizované Centrem Johnse Hopkinse pro talentovanou mládež.

„Gratulujeme všem vítězům CTY Hledání talentů za jejich tvrdou práci a akademický úspěch,“ řekla Elaine Tuttle Hansen, výkonná ředitelka v CTY. „Je to okamžik, kdy nejen že oslavujeme naše studenty, ale oceňujeme také jejich rodiče a pedagogy, kteří si všimli jejich talentu a dali jim příležitost ho rozvíjet.“

Tisková zpráva v PDF ke stažení zde

Základní škola Elementária

Základní škola Elementária je soukromou základní školou, která pracuje od roku 1994. Je úplnou základní školou, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR.

Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách (1. st. max. 15 žáků a  II.st. max. 18 žáků), ve výuce cizích jazyků jako povinného předmětu zavedených od 1. třídy a výce pomocí interaktivní techniky a moderních vyučovacích metod, zavedených ve všech třídách. Škola má celkem 9 tříd v 1. - 9. ročníku.

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Umožňuje žákům více se realizovat a mít užší kontakt s učitelem.  Vyučování je založeno na pozitivní motivaci žáků, aktivizujících metodách vyučování, názornosti i na individuálním přístupu k žákům. Rodiče žáků mají možný přístup do vyučování a na školní akce, výlety i pobyty.

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack