Přijatí žáci do první třídy 2018/19

Máme vlastní noviny!

Vydává je pátá třída a doufáme, že si je užijete. Podívejte se na naše noviny!

Místo gymnázia do 6. tř. na Elementárii!

Nechcete dát Vaše dítě na víceleté gymnázium? Místo gymnázia do 6.třídy na Elementárii!

kurzy

Informace k platbě školného pro školní rok 2018/19

Školné na školní rok 2018/2019:

Školné na I. st. ZŠ (1. – 5. tř.):   5 630 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. a II pol. do 10. 1. 2018)

Školné na II. st. ZŠ (6. – 9. tř.):  5 990 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. a II. pol. do 10. 1. 2018)

Číslo účtu školy:  111 996 410 / 0300, variabilní symbol = rodné číslo dítěte,

                                                              zpráva pro příjemce = jméno dítěte

 


 

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack