Podpora výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže pro rok 2014

3.1 city of pilsen logo rgb 1

 

Poskytnutí finančí dotace na podporu výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže pro rok 2014

 

  Naše škola nabízí svým žákům množství zájmových kroužků. Jednotlivé kroužky jsou vedeny učitely naší školy, setkávají se zde děti ze všech tříd 1.stupně. Pravidelný program mimoškolních zájmových kroužků pomáhá dětem zvýšit jejich zájem o nové, zajímavé aktivity v jednotlivých zájmových kroužcích, zájem o smysluplné trávení volného času, zlepšují si zde své pohybové schopnosti,  manuální zručnost apod.. Upevňují se zde a prohlubují vztahy mezi žáky samotnými i vztahy mezi žáky a učiteli, panuje zde atmosféra vzájemné spolupráce a důvěry. 

Finanční podpora projektu od Magistrátu města Plzně ve výši 5 000,- Kč umožnila zakoupení pomůcek k vybavení zájmových kroužků Zdravotní tělesná výchova, Pohybové hry, Keramika a Výtvarné vyjadřování - overbally, balanční podložky, míče, ozdobné děrovačky, vykrajovátka a válečky.

                                                        Mgr.Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack