Podpora aktivit k technickému vzdělávání

 

3.1 city of pilsen logo rgb 1

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Motivační projekt zaměřený na technické vzdělávání a podporu manuální zručnosti žáků.

  Popis a cíle projektu

  Cílem projektu je podpořit technické vzdělávání a manuální zručnost žáků 1.stupně ZŠ cestou praktických činností . Cílovou skupinou jsou žáci 1.stupně naší školy. Jeho snahou je podpořit tvořivost, manuální zručnost a logické myšlení žáků cestou praktických činností, což předpokládá vybavení školy sadami konstrukčních stavebnic.

  Projekt spadá do oboru vzdělávání na 1.stupni základní školy, oblasti popularizace praktických činností, technické výchovy a do oborů matematiky a rozvoje logiky. Žáci si  hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem, osvojují a rozvíjejí své technické myšlení, manuální zručnost, tvořivost, návyky týmové práce. Tyto dovednosti a návyky pak využijí ve vyšších ročnících, které jsou ještě více zaměřeny na technické a přírodovědné obory, budují si tak zájem o další  technické vzdělávání.

  Žáci využívají sestavy konstrukčních stavebnic, tento edukativní materiál bude dlouhodobě využíván, prolíná výuku v průběhu celého 1.stupně.  V rámci školní výuky, v předmětu praktické činnosti a i v rámci mimoškolních aktivit jim je tak umožněno individuálně i týmově pracovat na nejrůznějších projektech. Práce v týmu a předvedení  výsledků vlastní práce pak žáky lépe motivuje ke společnému zájmu více spolupracovat, vyřešit problémy a zdokonalovat různá řešení.

   Do budoucna očekáváme celkové zvýšení zájmu žáků o technické vzdělávání, větší motivaci pro tuto činnost, větší přiblížení školní práce reálnému životu.

   

Finanční podpora projektu od Magistrátu města Plzně ve výši 15 000,- Kč umožnila pořízení sad konstrukčních, převodových, elektrotechnických stavebnic – Boffin, Merkur, Lego, Walachia, Geomag, Meccano, Seva, Georello. 

 

    2014-10-10 14.39.23 - Kopie

       2014-11-26 14.25.09 - Kopie

       2014-11-26 15.09.11 - Kopie

       2014-11-28 14.48.24 - Kopie

       2014-10-10 14.47.57 - Kopie

       2014-11-26 14.55.06 - Kopie

       2014-11-26 14.55.16 - Kopie

       IMG 0922 - Kopie

       IMG 0923 - Kopie

 

 

 

Více informací na stránkách jednotlivých tříd.

Více fotografií ke shlédnutí ve Fotogalerii školy.

 

                                                               Mgr.Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack