Víme, co jíme

 Vstupte do Klubu přátel

 

 Víme, co jíme?

 

   Popis a cíle projektu

   V týdnu od 12. do 20.listopadu 2014 se na naší škole, v první až čtvrté třídě 1.stupně uskutečnila akce v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se hladu! a Týdne globálního vzdělávání v rámci školy.

   Cílem akce bylo začlenění tématu Zodpovědná spotřeba jídla do výuky 1.stupně. Pomocí tohoto projektu jsme se snažili seznámit děti s problematikou spotřeby jídla u nás, s problematikou častého nadměrného nákupu potravin a jejich následného vyhazování u nás a nedostatkem jídla a hladovění v jiných částech světa. Chtěli jsme také, aby si žáci uvědomili, jaká je cesta potravin od výrobce až domů na stůl, jak a jaké mohou potraviny vybírat. 

   Nenásilnou formou, pomocí her, rozhovorů, činnostních aktivit, manipulace s pomůckami, vyhledávání v encyklopediích, na internetu se děti seznamovaly s danou problematikou, seznámili se se zdravou volbu stravování s využitím tuzemských plodin, snažili se zhodnotit své současné stravování a to nejen z hlediska zdraví a prospěchu pro tělo, ale také z jeho ekonomické stránky (dovoz, balení, ….), seznámili se výživovou pyramidou, zamýšleli se nad rozdíly mezi bohatšími a chudšími částmi světa.

  Žáci vypracovávali pracovní listy, plakáty, referáty, pracovní karty apod.., vyhledávali informace k danému tématu, spolupracovali mezi sebou na společné práci, rozvíjeli svoji manuální zručnost. Jednotlivé výstupy pak byly hodnoceny, porovnávány, doplňovány.

  Celý projekt, všechna témata byla žáky přijata velmi kladně, ve všech třídách se velmi živě a se zájem diskutovalo, pracovalo, vyrábělo. Děti si odnesly z celého projektu nové poznatky a zamyšlení nad tím, jak zodpovědněji přistupovat ke spotřebě potravin, jak a proč vybírat mezi potravinami, i to, že dobré jídlo na talíři nemusí být úplná samozřejmost. 

   Pro žáky je připravená interaktivní aplikace Víme, co jíme? díky níž se dozví více o příběhu jídla, které kupujeme, a také jak to, co jíme, ovlivňuje svět. Aplikaci si můžete spustit zde.

45563333

 

554444

4775544

012

 

    Véme co jíme - 2.tř.ZŠ Elementária 21 - Kopie

    Víme co jíme - 1 2 - Kopie

    Víme co jíme - 3.tř . ZŠ Elementária 3 - Kopie

    Véme co jíme - 2.tř.ZŠ Elementária - Kopie

    IMG 0816 - Kopie - Kopie

    Víme co jíme - 3 43 - Kopie

 

    IMG 0830 - Kopie   

    Víme co jíme - 3.tř.ZŠ Elementária 32 - Kopie

    

Více informací na stránkách 1.- 4.třídy.

Více fotografií ke shlédnutí ve Fotogalerii školy.

                                                                   Mgr.Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack