Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2015

  

3.1 city of pilsen logo rgb 1

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Motivační projekt zaměřený na technické vzdělávání a podporu manuální zručnosti žáků.

Finanční dotace poskytnutá Magistrátem města Plzně - 30 000,- Kč.

Základním cílem našeho projektu je snaha podpořit technické vzdělávání a manuální zručnost žáků 1.stupně ZŠ cestou praktických činností. Finanční dotace a finanční spoluúčast tak byla využita na postupné dovybavování školy moderními edukačními materiály. Žáci si při manipulaci se sestavami konstrukčních stavebnic osvojují správné pracovní návyky a dovednosti při organizaci, plánování, týmové i vlastní pracovní činnosti. Hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem, si osvojují a rozvíjejí své technické myšlení, manuální zručnost, tvořivost, návyky týmové práce. Řešení projektových úloh v týmu a prezentace výsledků vede žáky ke společnému zájmu spolupracovat, k nutnosti společně vyřešit problém a dále zdokonalovat řešení. Tyto dovednosti a návyky pak žáci využijí i ve vyšších ročnících, které jsou ještě více zaměřeny na technické a přírodovědné obory. Pořízený edukační materiál bude dlouhodobě využíván.

   Finanční podpora umožnila pořízení sestav konstrukčních stavebnic na nákup konstrukčních stavebnic Lego Educo, Lego technik, ZOOB, Stavební set tyček a spojů, dřevěná kuličková dráha, Unico) a elektrotechnických stavebnic na nákup elektrotechnických stavebnic Boffin, Robot, Solar set a Merkur E2 elektronic).Žáci si při manipulaci se sestavami konstrukčních stavebnic osvojují správné pracovní návyky a dovednosti při organizaci, plánování, týmové i vlastní pracovní činnosti nejen v předmětu Praktické činnosti, ale hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem, si osvojují a rozvíjejí své technické myšlení, manuální zručnost, tvořivost, návyky týmové práce i při využití volného času o přestávkách a při činnosti v odpolední družině. Žáci využili sestavy konstrukčních stavebnic také v soutěži Malý velký stavitel, která proběhla v naší škole ve dvou kolech – Malý velký stavitel Lego stavby a Malý velký stavitel Merkur stavby domácí a školní kolo.

   Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto grantu jsme dále využili na nákup spotřebního materiálu pro rukodělné činnosti žáků např.v rámci dvou projektových dnů – Řemeslné dílničky (žáci během dne prošli stanoviště, kde se seznamovali a vyzkoušeli si jednoduchá řemesla – drátování, pletení košíků, výroba šperků, zdobení květináče) a Velikonoční dílničky (žáci si během dne opět prošli stanoviště, kde se seznamovali a vyzkoušeli si jednoduchá řemesla – pletení pomlázky, výroba velikonoční věnečku, zdobení kraslic, výroba jarního panáčka s „rostoucími vlasy“). Dále jsme finanční prostředky využili pro nákup spotřebního materiálu na vyhotovení výrobků v rámci rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ vyhlášené Plzeňským krajem pro rok 2015, které se naše škola zúčastnila ve věkových kategoriích 1. stupeň ZŠ (1.- 5. třída) a 2. stupeň ZŠ (6.- 9. třída) v kategoriích školní a domácí kolo. 

      Finanční dotace i finanční spoluúčast byla využita výhradně na aktivity projektu „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“. Kromě činností ve škole třídy se svými učiteli každoročně navštěvují expozice Techmánie v Plzni a Dny vědy a techniky, žáci se také zúčastnili soutěže Pohár vědy - Neuron 2015 vyhlašované Asociací malých debrujárů České republiky (zde žáci také využili sestav konstrukčních stavebnic pro splnění projektů jednotlivých soutěžních úkolů), ve škole někteří žáci pravidelně navštěvují zájmový kroužek Věda nás baví.

                                                                  Vypracovala Mgr.Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack