Dvouletý vzdělávací projekt Erasmus+ 2015 - 2017

Projekt Erasmus +: Jazykové vzdělávání pedagogů základní školy Elementária v zahraničí

erasmus logoV předloňském školním roce se naší základní škole podařilo získat finanční prostředky realizací projektu Erasmus+ na jazykové kurzy v zahraničí pro naše pedagogické pracovníky.

Projekt probíhal v období dvou let. Během předminulých letních prázdnin zdokonalovalo svoje jazykové dovednosti celkem 5 kolegyň, z toho 2 ve Velké Británii, 2 v Itálii a 1 v Německu. V tomto školním roce jsme navázali dalšími 6 kurzy v Lotyšsku, Velké Británii a Německu.

Cílem projektu je zvýšení jazykových kompetencí učitelů cizích jazyků, zavedení metody CLIL na 1. stupni a v dějepisu na 2. stupni. Tato metoda je založena na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka (v našem případě angličtiny a němčiny). Žáci si tak osvojují znalosti v obou předmětech současně. Další novinkou je rozšíření nabídky vyučovaných jazyků o italský jazyk formou kroužku, který se koná pravidelně jednou týdně po celý školní rok a zúčastňují se ho žáci 1. stupně, kteří se postupně seznamují s jazykem, kulturou, uměním  a historií Itálie.

V současné době je naší snahou navázat prostřednictvím informační platformy eTwinning spolupráci s italskou školou podobného typu. Prostřednictvím tohoto nástroje bychom chtěli dosáhnout propojení naší instituce s dalším vzdělávacím zařízením. Cílem je vzájemná výměna informací a plánování společných aktivit do budoucna.

 

Zde můžete zhlédnout rozhovor s vyučujícími Lenkou Kardošovou a Danou Kabátníkovou, který byl poskytnut jazykové škole v Rize, ve které účastnice v roce 2017 úspěšně absolvovaly jazykový kurz ruského jazyka.

 

Zde je odkaz na stránky jazykové školy: http://russian-academy.com/exploring-riga-aspiring-destination)