Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2016

 

161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled 

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Motivační projekt zaměřený na technické vzdělávání a podporu manuální zručnosti žáků.

Finanční dotace poskytnutá Magistrátem města Plzně                             - 68 000,- Kč.

   

Základním cílem našeho projektu je snaha podpořit technické vzdělávání a manuální zručnost žáků 1.stupně ZŠ cestou praktických činností. Finanční dotace a finanční spoluúčast tak byla využita na postupné dovybavování školy moderními edukačními materiály. Žáci si při manipulaci se sestavami konstrukčních stavebnic osvojují správné pracovní návyky a dovednosti při organizaci, plánování, týmové i vlastní pracovní činnosti. Hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem, si osvojují a rozvíjejí své technické myšlení, manuální zručnost, tvořivost, návyky týmové práce. Řešení projektových úloh v týmu a prezentace výsledků vede žáky ke společnému zájmu spolupracovat, k nutnosti společně vyřešit problém a dále zdokonalovat řešení. Tyto dovednosti a návyky pak žáci využijí i ve vyšších ročnících, které jsou ještě více zaměřeny na technické a přírodovědné obory. Pořízený edukační materiál bude dlouhodobě využíván.

   Finanční dotace i finanční spoluúčast byla využita výhradně na aktivity projektu „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“. Finanční podpora umožnila pořízení sestav konstrukčních stavebnic na nákup konstrukčních a elektrotechnických stavebnic (Walachia, Pony, Lego, Zometool, Skládání ze dřeva, dřevěné 3D puzzle, Seva Elektro, Boffin, Boffin II Sound).Žáci si při manipulaci se sestavami konstrukčních stavebnic osvojují správné pracovní návyky a dovednosti při organizaci, plánování, týmové i vlastní pracovní činnosti nejen v předmětu Praktické činnosti, ale hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem, si osvojují a rozvíjejí své technické myšlení, manuální zručnost, tvořivost, návyky týmové práce i při využití volného času o přestávkách a při činnosti v odpolední družině, v kroužku Malý velký stavitel, Astronomické hrátky, Výtvarné vyjadřování a Keramika, ale i při výuce matematiky, prvouky, přírodovědy,… Žáci využili sestavy konstrukčních stavebnic také v soutěži Malý velký stavitel, která proběhla v naší škole ve dvou kolech – Malý velký stavitel Lego stavby a Malý velký stavitel Merkur stavby.

   Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto grantu jsme dále využili na nákup spotřebního materiálu pro rukodělné činnosti žáků např.v rámci projektových dnů – Valentýnské tvoření, Vyrábíme pro maminky, Řemeslné dílničky (žáci během dne prošli stanoviště, kde se seznamovali a vyzkoušeli si jednoduchá řemesla – výroba šperků, výroba svíčky, drátovaný motýl, zdobení lžičky technikou Fimo,), Velikonoční dílničky (žáci si během dne opět prošli stanoviště, kde se seznamovali a vyzkoušeli si jednoduchá řemesla – jarní věneček z pedigu, kraslici ozdobenou bavlnkami, šitý  velikonoční zajíček z ponožky, jarní přívěšek z Fima), Haloweenské dílničky (výroba lapače snů, papírového netopýra, strašidelných vizitek, čarodějnického klobouku), v tomto školním roce proběhnou ještě Mikulášské a Vánoční dílničky, výroba kulis a rekvizit pro Vánoční vystoupení žáků naší školy v Sokolovně Bolevec. Žáci se v průběhu roku seznamovali s různými řemesly, s jejich historií, vždy si i sami řemesla vyzkoušeli na výrobě jednoduchých výrobků (např.drátování, ševcovství, hrnčířství, šperkařství,…). Žáci vyráběli i v rámci akcí mimo školu (Masopust a jaro na statku v Újezdu nade Mží, lení čarodějnic, Dětský den v přírodě,..), ve škole v přírodě (např.výroba indiánského totemu, šití váčku na peníze, skládání mozaiky z dlaždic, výroba amuletu,…) Využívali zde zakoupený spotřební materiál i materiály přírodní.  

Dále jsme finanční prostředky využili  pro nákup spotřebního materiálu na vyhotovení výrobků v rámci rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ vyhlášené Plzeňským krajem pro rok 2015, které se naše škola zúčastnila ve věkových kategoriích 1. stupeň ZŠ (1.- 5. třída) a 2. stupeň ZŠ (6.- 9. třída). 

      Kromě činností ve škole třídy se svými učiteli navštívili expozice Techmánie v Plzni a její Fyzikální laboratoř a Dny vědy a techniky. Žáci navštívili Národní technické muzeum v Praze, Národopisné muzeum – Velikonoční dílničky a Archeologické dílničky, Západočeské muzeum – Archeologické dílničky, Řemeslné dílničky na statku v Újezdu nade Mží, Pivovarské muzeum a výukový program Zapomenutá řemesla, Muzeum knihtisku.

     Žáci se také zúčastnili soutěže Pohár vědy - Rojko 2016 vyhlašované Asociací malých debrujárů České republiky (zde žáci také využili sestav konstrukčních stavebnic a zakoupeného spotřebního pro splnění projektů a pokusů jednotlivých soutěžních úkolů z oblasti vědy a techniky), ve škole někteří žáci pravidelně navštěvují zájmový kroužek Malý velký stavitel, Astronomické hrátky, Keramika a Výtvarné vyjadřování (zde žáci využívají zakoupený spotřební materiál a pomůcky a sestavy konstrukčních stavebnic) a Věda nás baví.

    Dále byla finanční dotace využita na vybavení školní dílny, na nákup elektrického a ručního nářadí a zakoupení deskových her pro fyziku a chemii.

    K celkové výši dotace 68 000,- Kč byla použita finanční spoluúčast školy 24708,- Kč.

    Více informací a fotografií na stránkách jednotlivých tříd a ve fotogalerii školy a jednotlivých tříd.

                                                        Vypracovala Mgr.Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack