Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2016

PM

Finanční dotace poskytnutá Magistrátem města Plzně
17 000,- Kč


Každým rokem naše škola již tradičně nabízí množství zájmových kroužků. Jsou to tyto kroužky – Deskové hry, Malý velký stavitel, Astronomické hrátky, Práce s PC, Aerobik, Pohybové hry, Keramika, Výtvarné vyjadřování, Němčina pro začátečníky i pokročilé, Hravá angličtina, Italština, Počítačové hry.
    
Jednotlivé kroužky jsou vedeny učiteli naší školy, setkávají se zde žáci ze všech tříd 1.stupně. Pravidelný program mimoškolních zájmových kroužků pomáhá žákům zvýšit jejich zájem o nové, zajímavé aktivity v jednotlivých zájmových kroužcích, zájem o smysluplné trávení volného času, zlepšují si zde své pohybové schopnosti, manuální zručnost, tvořivost, správné pracovní návyky a dovednosti při organizaci, plánování, správné návyky týmové i vlastní pracovní činnosti apod.. Řešení projektových úloh v týmu a prezentace výsledků vede žáky ke společnému zájmu spolupracovat, k nutnosti společně vyřešit problém a dále zdokonalovat řešení.

Velký důraz klademe na osobnost učitele, který kroužek vede, a to zejména v rámci všech činností využívajících jiné formy práce. Vzájemným potkáváním se s jinými učiteli a žáky z jiných tříd se upevňují vztahy mezi jednotlivými žáky, ale prohlubují se i dobré vztahy mezi učiteli a žáky. Žáci tak získávají znalosti a dovednosti jak lépe komunikovat s méně známými spolužáky i učiteli, jak řešit konflikty, jak lépe zvládat stresové a krizové situace, jak lépe přijímat odlišnosti druhých, jak být tolerantní, jak se lépe ovládat, jak se umět ozvat, zastat se sebe sama i druhých, jak se nenechat ovládat a šikanovat. Navazují se zde zdravé vztahy i se žáky z ostatních tříd, upevňují se zde a prohlubují vztahy mezi žáky samotnými i vztahy mezi žáky a učiteli, panuje zde atmosféra vzájemné spolupráce a důvěry. Všechny tyto aktivity by měly zároveň přispět i k lepší stabilizaci vztahů ve třídě, ke stmelení kolektivu.

V průběhu roku žáci absolvují pětidenní ozdravný a lyžařský pobyt na horách a pětidenní pobyt v chatovém táboře v přírodě. Tyto pobyty (především pak odpolední část) jsou naplněny plánovaným programem, soutěžemi, návštěvou zajímavých míst apod. Pro žáky připravujeme „letní táborovou hru“ zaměřenou na vytváření pozitivních, zdravých vztahů ve třídě i mezi třídami, na budování si zdravých vztahů s učiteli plných důvěry a porozumění, zaměřujeme se na týmovou spolupráci, na schopnost vzájemně si pomoci, přijmout názory ostatních apod.. Žáci tak mají možnost strávit pět dní v přírodě, prožít svůj volný čas v odlišném prostředí, se spolužáky z jiných tříd, s ostatními učiteli 1.stupně.

Minimálně jednou ročně je pro žáky také připraven odpolední a večerní program spojený se spaním ve škole. Většinou bývá tento odpolední program tematicky zaměřený (Halloween,…). Sejdou se zde opět žáci všech tříd 1.stupně, družinářky i učitelky.

Finanční dotace 21 000,- byla využita na nákup cizojazyčných didaktických her Logiko, Motanice, Pexetrio Angličtina, elektronická hra Angličtina?Brnkačka, Deskové hry Angličtina a Němčina, Tik Tak Bum Junior pro volnočasové kroužky Hravá angličtina, Němčina a Italština, na nákup výtvarně tvořivého materiálu, kreativní sady pro grafiky a sušáku na výkresy pro volnočasový kroužek Výtvarné vyjadřování a na nákup sportovních potřeb – nestabilní plocha Tai-Chi, masážní chodníček, látkový padák, létající talíř, balanční vajíčko, chodící špunty, Ringo kroužky, švihadla, volejbalový míč pro volnočasový kroužek Pohybové hry.

K celkové výši dotace 17 000,- Kč byla použita finanční spoluúčast školy ve výši 510,- Kč.

Více informací a fotografií na stránkách jednotlivých tříd a ve fotogalerii školy a jednotlivých tříd.

 Vypracovala Mgr.Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack