Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2017

161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2017

Finanční dotace poskytnutá statutárním městem Plzeň - 20 000,- Kč.

Každým rokem naše škola již tradičně nabízí množství zájmových kroužků. Jsou rok 2017 to tyto kroužky – Deskové hry, Malý velký stavitel, Aerobik, Pohybové hry, Výtvarné vyjadřování, Němčina pro začátečníky i pokročilé, Hravá angličtina, Italština, Počítačové hry.

Jednotlivé kroužky jsou vedeny učiteli naší školy, setkávají se zde žáci ze všech tříd 1.stupně. Pravidelný program mimoškolních zájmových kroužků pomáhá žákům zvýšit jejich zájem o nové, zajímavé aktivity v jednotlivých zájmových kroužcích, zájem o smysluplné trávení volného času, zlepšují si zde své pohybové schopnosti, manuální zručnost, tvořivost, správné pracovní návyky a dovednosti při organizaci, plánování, správné návyky týmové i vlastní pracovní činnosti apod.. Řešení projektových úloh v týmu a prezentace výsledků vede žáky ke společnému zájmu spolupracovat, k nutnosti společně vyřešit problém a dále zdokonalovat řešení.

Velký důraz klademe na osobnost učitele, který kroužek vede, a to zejména v rámci všech činností využívajících jiné formy práce. Vzájemným potkáváním se s jinými učiteli a žáky z jiných tříd se upevňují vztahy mezi jednotlivými žáky, ale prohlubují se i dobré vztahy mezi učiteli a žáky. Žáci tak získávají znalosti a dovednosti jak lépe komunikovat s méně známými spolužáky i učiteli, jak řešit konflikty, jak lépe zvládat stresové a krizové situace, jak lépe přijímat odlišnosti druhých, jak být tolerantní, jak se lépe ovládat, jak se umět ozvat, zastat se sebe sama i druhých, jak se nenechat ovládat a šikanovat. Navazují se zde zdravé vztahy i se žáky z ostatních tříd, upevňují se zde a prohlubují vztahy mezi žáky samotnými i vztahy mezi žáky a učiteli, panuje zde atmosféra vzájemné spolupráce a důvěry. Všechny tyto aktivity by měly zároveň přispět i k lepší stabilizaci vztahů ve třídě, ke stmelení kolektivu.  

Poskytnuté finanční prostředky jsme využili na nákup potřebných pomůcek, potřeb,spotřebního materiálu a vybavení jednotlivých zájmových kroužků. Zajistili jsme tak nákup zajímavějších, finančně náročnějších pomůcek a materiálů. Pro zájmový kroužek Deskové hry jsme zakoupili společenské hry (např. Vědomostní pexesa, hry V kostce!, Pátý přes devátý, Začarovaná věž, Myší království, Kočka Karla, Příběhy z kostek atd.). Pro zájmový kroužek Výtvarné vyjadřování jsme zakoupili spotřební materiál a pomůcky (např. rydla na linoryt, samotvrdnoucí keramickou hmotu, temperové barvy, raznice, špachtle, modelovací dlátka atd.) Pro zájmový kroužek Malý velký stavitel jsme zakoupili tablet potřebný pro práci s robotickou stavebnicí Lego BOOST. Pro zájmový kroužek Hravá angličtina jsme zakoupili sadu společenských her Pexeso. Pro zájmový kroužek Pohybové hry a Aerobik jsme zakoupili sportovní potřeby pro netradiční sporty, míče, gymnastické stužky, koordinační lyže atd.

Pro celkové financování jsme využili poskytnutou finanční dotaci ve výši 20 000,- Kč a finanční spoluúčast školy ve výši 5 344,- Kč.

Vypracovala Mgr. Miloslava Schnebergerová

 

          

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack