Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2018

161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Finanční dotace poskytnutá statutárním městem Plzeň  - 21 000,- Kč.

 

 

      Základním cílem projektu je umožnit žákům aktivně využívat volný čas, podporovat vlastní

 

aktivity žáků, jejich zájmy, schopnosti a nadání. Upřednostňujeme především činnostní a

 

prožitkové aktivity a to zejména v rámci všech činností využívajících jiné formy práce, v jiném

 

prostředí než jsou běžné třídy. Cílovou skupinou jsou všichni žáci 1. stupně naší školy s

 

důrazem na skupinu žáků s obtížnější přizpůsobivostí, s poruchou autistického spektra a

 

specifickými poruchami chování a učení. Veškeré zakoupené pomůcky, spotřební materiál,

 

společenské hry i sportovní vybavení byly využity v rámci jednotlivých zájmových kroužků naší

 

školy, během činnosti družiny i při volnočasových aktivitách školních pobytů v přírodě.

 

 

     Finanční dotace i finanční spoluúčast byla využita výhradně na nákup spotřebního materiálu,

 

pomůcek a vybavení pro volnočasové aktivity žáků školy v zájmových kroužcích Dovedné

 

ruce, Deskové hry, Pohybové hry, Přírodovědný kroužek, dále na materiální vybavení při

 

volnočasových aktivitách školních pobytů v přírodě. Finanční podpora umožnila nákup

 

zajímavějších, finančně náročnějších pomůcek a materiálů.   

 

   

      Poskytnuté finanční prostředky z tohoto grantu a finanční spoluúčast školy jsme využili pro

 

zájmový kroužek Deskové hry, kde jsme zakoupili společenské hry (např. Velbloudí dostihy,

 

Quoridor, Vlajky, atd.). Pro zájmový kroužek Dovedné ruce jsme zakoupili spotřební materiál

 

a pomůcky (např. mramorovací barvy, smaltový prášek, glitrové barvy, barvy na porcelán,

 

vyřezávací a embosovací stroj a šablony Big Shot, modelovací hmota Fimo atd.) Pro zájmový

 

Přírodovědný kroužek jsme zakoupili pomůcky (např. dvojité lupy, kapesní mikroskop,

 

mikroskopické preparáty, rentgenové snímky kostry, životní cykly živočichů apod.). Pro

 

zájmový kroužek Pohybové hry jsme zakoupili sportovní potřeby (např.senzorické kroužky,

 

balanční podložka, overbally, dřevěné chůdy, baseballový set atd..).

    

    

    Pro celkové financování jsme využili poskytnutou finanční dotaci ve výši 21 000,- Kč a 

finanční spoluúčast školy ve výši 4 472,- Kč.

 

                                                                         Vypracovala Mgr.Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack