Školní a mimoškolní akce

Projekty

Naši učitelé a žáci navštívili již 3x základní školu (Viirinkankaan koulu) ve Finsku, na polárním kruhu ve městě Rovaniemi, v rámci projektu Socrates/Comenius. Projekt s názvem International school art gallery - walking through the forest byl schválen na mezinárodní úrovni. Naše škola pracuje v tomto projektu od září 2006 ve spolupráci se školami ve Finsku, Polsku a Estonsku.

2. stupeň
Druhý stupeň získal grant financovaný SIPVZ na projekt s názvem "Dynamika ve výuce". Tento projekt byl dvouletý. V rámci projektu získala škola dotaci na moderní technické vybavení jedné učebny. Cílem projektu byla možnost využití nejnovějších informačních technologií v oblasti nově zaváděných školních vzdělávacích plánů.
Přesný popis projektu naleznete na http://is.e-gram.cz/projekty/projekt.php?id=2098.

Další informace najdete v dokumentech ke stažení (ICT tabule) .

Od roku 2011 je škola zapojena do programu EU - peníze do škol. 

 

Školní a mimoškolní akce

Od 1. třídy nabízíme žákům každoročně možnost účastnit se plaveckého a lyžařského kurzu. Každý rok pořádáme školu v přírodě, zahraniční ozdravný pobyt u moře, pobyt na horách, výlety na vodě na raftech, cyklovýlety, turistické a poznávací výlety po krásách ČR, kurzy na in-line bruslích a adaptační kurzy žáků 6. ročníku.
Kulturní cítění dětí je rozvíjeno častými návštěvami divadelních a filmových představení, výstav, exkurzí, besídek a zajímavých kulturních akcí.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Na lyžařské výcviky jezdí žáci každý rok v lednu a únoru na Šumavu - Železnou Rudu. Žáci I.st.  jsou ubytováni v penzionu Lucie na lyžařské louce Vajzovně a žáky II.st. v hotelu Bohemie v lyžařském areálu Špičák. 

Všech akcí ve škole i mimo školu se mohou společně s dětmi a učiteli účastnit i rodiče.

Spolupráce s evangelickou církví
Součástí komplexního rozvoje osobnosti je pěstování duchovní stránky dětí i dospělých. Nabízíme proto dětem ve spolupráci s křesťanskou evangelickou církví možnost duchovního rozvoje v nepovinných hodinách náboženství. Pravidelně jednou v týdnu, vždy v pondělí od 18:00 hodin, se konají bohoslužby pro žáky, rodiče a přátele školy, na které jsou vítáni všichni z řad rodičů, žáků a přátel školy.

Návštěva Finska

Učitelé a žáci základní školy Elementária navštívili třikrát spřátelenou školu ve Finsku z hlavního města Laponska Rovaniemi. Město se nachází na polárním kruhu (66° 32′ 25″). V následujících videoklipech se můžete podívat na laponskou přírodu a kulturu.

http://www.youtube.com/watch?v=tUSADqRjUvk

http://www.youtube.com/watch?v=60siwldratA

 

Ozdravné pobyty u moře (Řecko, Bulharsko, Španělsko, Itálie)

Žáci všech ročníků mají možnost účastnit se každoročně ozdravných pobytů, které pořádá škola vždy na konci června. Jak se žáci a vyučující měli, můžete shlednout ve videoklipech.

http://www.youtube.com/watch?v=l4QvW042AOE

http://www.youtube.com/watch?v=QBLaDOqyDVU

http://www.youtube.com/watch?v=w-KaQBkVHao

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack