Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání


Zákonný zástupce dítěte (*)
Neplatný Vstup
Emailová adresa zákonného zástupce (*)
Neplatný Vstup

Jméno a příjmení dítěte

(*)
Neplatný Vstup
Datum narození (*)
Neplatný Vstup
Místo trvalého pobytu (*)
Neplatný Vstup


Ředitelka školy:

- jméno a příjmení: PaedDr. Eva Růžičková
- email: ruzickova@elementaria.cz
- tel.: +420 604357718

- škola: Soukromá základní škola Elementária, s.r.o.
- adresa: Jesenická 1262/11, 323 00 Plzeň


Žádám o přijetí mého dítěte k povinné školní docházce ve školním roce 2022/23 do:

Vyberte třídu
Doplňující informace
Neplatný Vstup
Datum:
Neplatný Vstup
Captcha (*) Captcha
Neplatný Vstup

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack